บริการที่ปรึกษาภาษีและการบัญชี

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี และ ด้านบัญชี
ทั้งรายเดือน และรายปี

Offering accounting system setup and providing professional advice and support for accounting and tax matters to clients across all sectors.

Monthly service

Yearly service

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting and Advisory ?

Committed to supporting your business towards a sustainable future with comprehensive environmental consulting services. Our team of experts has the experience and in-depth knowledge to help you achieve your goals for a sustainable business.

บริการที่ปรึกษาภาษีและการบัญชี​

ที่ปรึกษาภาษี และ การบัญชี สำคัญอย่างไร ?

         ในยุคสมัยที่กฎหมายภาษีมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบกับภาระหน้าที่ทางธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการต้องทุ่มเทเวลาและพลังงานให้กับการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการเรื่องภาษีจึงกลายเป็นภาระเพิ่มเติมที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น การจัดการเรื่องภาษีจึงกลายเป็นงานที่ท้าทายสำหรับทั้งบุคคลและธุรกิจ

ที่ปรึกษาภาษี เปรียบเสมือนผู้ช่วยมืออาชีพที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและคลี่คลายปัญหาทางภาษี พวกเขามีความรู้และความเชี่ยวชาญในกฎหมายภาษี สามารถให้คำแนะนำ จัดเตรียมเอกสาร ยื่นแบบภาษี และติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร จึงทำให้บริษัทของคุณดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความกังวลเรื่องภาษีของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำเรื่องการทำบัญชีให้กับคุณได้อีกด้วย

ที่ปรึกษาภาษี และ การบัญชี พร้อมช่วยคุณในเรื่องไหน ?

 1. ให้คำปรึกษา และ วางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ: ที่ปรึกษาภาษีสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี กลยุทธ์การวางแผนภาษี วิเคราะห์สถานะทางการเงิน ธุรกิจ และเป้าหมายของคุณ เพื่อออกแบบกลยุทธ์การวางแผนภาษีที่เหมาะสม ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. Prepare documents: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งเอกสารให้กับกรมสรรพากร เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาความผิดพลาดและค่าปรับ
 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษี: อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอยู่เสมอ ให้คำปรึกษาในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ ช่วยให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 4. ยื่นแบบภาษี: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยยื่นแบบภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยื่นแบบภาษีให้ตรงเวลา
 5. ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร แทนผู้เสียภาษี ช่วยให้ผู้เสียภาษีประหยัดเวลาและลดภาระในการติดต่อราชการ และ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงปัญหาความยุ่งยาก

ข้อดีของการใช้บริการ ที่ปรึกษาภาษี และ การบัญชี

การใช้บริการที่ปรึกษาภาษี เปรียบเสมือนการลงทุนที่คุ้มค่าช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. Save time: ผู้เสียภาษีสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานหลัก โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องภาษี
 2. ประหยัดเงิน: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยวางแผนภาษี ช่วยให้ผู้เสียภาษีประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. ลดความเสี่ยง: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและประเมินภาษีเพิ่มเติม
 4. เพิ่มความมั่นใจ: ผู้เสียภาษีสามารถมั่นใจว่าได้จัดการเรื่องภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีควบคู่กันดีอย่างไร?

การใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีควบคู่กัน จะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • การจัดการเรื่องภาษีที่มีประสิทธิภาพ: ที่ปรึกษาภาษีจะช่วยวิเคราะห์สถานะทางการเงิน หาช่องทางประหยัดภาษี และจัดทำแผนภาษีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • การทำบัญชีที่ถูกต้อง: บริษัททำบัญชีจะช่วยบันทึกธุรกรรมทางการเงิน จัดทำรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การใช้บริการทั้งสองประเภทควบคู่กัน ช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อดูแลเรื่องภาษีและบัญชี

เลือกใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีควบคู่กัน แบบไหนดี ?

การเลือกใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีควบคู่กันไปนั้น เปรียบเสมือนการตัดสินใจเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้เสียภาษีควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • เลือกบริษัทที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 • เลือกทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • สอบถามค่าบริการและรายละเอียดของบริการให้ชัดเจน
 • ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชี เปรียบเสมือนการลงทุนที่คุ้มค่า ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์มากมาย ผู้เสียภาษีควรเลือกบริษัทที่ปรึกษาภาษีอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บริการที่ตรงกับความต้องการ และช่วยให้จัดการเรื่องภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ทุกจังหวะธุรกิจไม่ติดขัดกับบริการ
ที่ปรึกษาด้านภาษีและทำบัญชี ของ FDI

        เพื่อให้กระบวนการจ่ายภาษีบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นก้าวแรกของธุรกิจที่มั่นคงเพียงแต่ว่า การทำบัญชีเพื่อจ่ายภาษีด้วยตัวเองอาจเป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและอาจมีบางส่วนตกหล่นไป จะดีกว่าไหมหากใช้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีของ FDI

        บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี และด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปีของ FDI พร้อมอยู่เคียงข้างทุกธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นและครอบคลุมทุกด้าน ในทุกสถานการณ์เพื่อมอบประสบการณ์และให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งพวกเรา รับวางระบบบัญชี และคอยให้คำแนะนำสนับสนุนงานบัญชีและภาษีกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ 

        หากมีข้อสงสัย คำถามหรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย

FDI Accounting & Advisory Total Business Consulting Service, Completely comprehensive all-in-one place!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th     

🌐Website : www.fdi.co.th

บริการที่ปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

บริการจดทะเบียนบริษัท​

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ และครอบคลุมทุกด้าน ในทุกสถานการณ์

บริการรับจดทะเบียนบริษัท และจัดตั้งกิจการประเภทต่างๆ

BCG Green Business Consulting Service

Sustainability Eco-Smart Business in Every Decision

บริการประเมินอุตสาหกรรม 4.0

ก้าวสู่อนาคตอุตสาหกรรม 4.0 กับบริการประเมินที่ครบวงจร

บริการด้านบัญชี และ ภาษี​

พร้อมสนับสนุนงานบัญชีและภาษีกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ

บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จบทุกขั้นตอนวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนหลังบ้าน เพื่อความคล่องตัวสำหรับทุกรูปแบบของธุรกิจ

We are ready to support you
to run business smoothly