News

FDI Group เข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา “ปลดล็อคศักยภาพโรงงานของคุณด้วยพลังดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท FDI Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจอย่างครบวงจร เข้าร่วมงานสัมมนา “ปลดล็อคศักยภาพโรงงานของคุณด้วยพลังดิจิทัล : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง” จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ณ Event Square ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. งานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ลดต้นทุน และยกระดับธุรกิจสู่ Industry 4.0  โดย FDI Group ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูธและเป็นวิทยากรในหัวข้อเสวนา “fast track สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 และ อุตสาหกรรมสีเขียว”  โดย คุณนันทพัชร ณ สงขลา Business Development Manager  โดยมุ่งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม […]

FDI Group ย้ายสำนักงานใหม่ พร้อมให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญมากขึ้น

บริษัท FDI Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจอย่างครบวงจร มีความยินดีที่จะประกาศ ย้ายสำนักงานใหม่ มายังสถานที่ที่สะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้น การ ย้ายสำนักงานใหม่ ครั้งนี้ เป็นการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า FDI Group มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานใหม่ของ FDI Group ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41 ชั้น 14 ห้อง 1403-1405 อาคารเลิศปัญญา ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. 02-642-6866, 02-642-6869, 02-642-6895 FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว! 🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting 💚 Line : @fdigroup 📞 […]

บรรยากาศงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)” ภาคกลาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเค้าติ้งค์ แอนด์ แอดไวซเซอร์รี่ จำกัด และ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ จำกัด ประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคกลาง จ.ชลบุรี เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา งานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ นำเสนอแนวทาง และโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME ในภาคเหนือ ในการปรับธุรกิจสู่เป้าหมาย Net Zero โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามโดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Carbon Net Zero 2065 และผลกระทบที่ SME ต้องเตรียมรับมือ” โดย คุณนันทพัชร ณ สงขลา […]

เชิญชวน ธุรกิจ SME เข้าร่วมงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)” ภาคกลาง

ปลดล๊อคธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย Net Zero ใครพร้อมได้ไปต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเค้าติ้งค์ แอนด์ แอดไวซเซอร์รี่ จำกัด และ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ จำกัด นำทัพที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จัดงาน “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)” ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี เข้าร่วมงานฟรี…พร้อมรับสิทธิพิเศษภายในงาน 🗓 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567⏰เวลา 09.00 – 15.00 น.📍ณ อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี ห้อง 202 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี พบกับกิจกรรมสุด Exclusive สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ให้กับผู้ประกอบการ SME ให้คำปรึกษาเชิงลึกระยะสั้นกับผู้ประกอบการ SME ในการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) บรรยายพิเศษ Carbon […]

เชิญชวน ธุรกิจ SME เข้าร่วมงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)” ภาคใต้

ปลดล๊อคธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย Net Zero ใครพร้อมได้ไปต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเค้าติ้งค์ แอนด์ แอดไวซเซอร์รี่ จำกัด และ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ จำกัด นำทัพที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จัดงาน “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)” ครั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานฟรี…พร้อมรับสิทธิพิเศษภายในงาน วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 ห้อง 5301  อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช พบกับกิจกรรมสุด Exclusive สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ให้กับผู้ประกอบการ SME […]

บรรยากาศงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)” ภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเค้าติ้งค์ แอนด์ แอดไวซเซอร์รี่ จำกัด และ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ จำกัด ประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา งานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ นำเสนอแนวทาง และโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME ในภาคเหนือ ในการปรับธุรกิจสู่เป้าหมาย Net Zero โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามโดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Carbon Net Zero 2065 และผลกระทบที่ SME ต้องเตรียมรับมือ” โดย คุณนันทพัชร ณ สงขลา […]

เชิญชวน ธุรกิจ SME เข้าร่วมงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)” ภาคเหนือ

ปลดล๊อคธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย Net Zero ใครพร้อมได้ไปต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเค้าติ้งค์ แอนด์ แอดไวซเซอร์รี่ จำกัด และ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ จำกัด นำทัพที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จัดงาน “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)” เข้าร่วมงานฟรี….พร้อมรับสิทธิพิเศษภายในงาน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) พบกับกิจกรรมสุด Exclusive สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ให้คำปรึกษาเชิงลึกระยะสั้นกับผู้ประกอบการ SME ในการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) บรรยายพิเศษ […]

Seminar atmosphere “Preparing SMEs to reach net zero greenhouse gas emissions (Net Zero)” Northeastern Region

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เอฟดีไอ แอคเค้าติ้งค์ แอนด์ แอดไวซเซอร์รี่ จำกัด และ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ จำกัด จัดงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)” ณ ห้องประชุม B406 ชั้น 4 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ นำเสนอแนวทาง และโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME ในการปรับธุรกิจสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในงานสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้ Carbon Net Zero 2065 และผลกระทบที่ SME ต้องเตรียมรับมือ โดย คุณนันทพัชร ณ สงขลา […]

Invite SME businesses to attend the seminar “Preparing SMEs to reach net zero greenhouse gas emissions (NET ZERO)” Northeastern Region

ปลดล๊อคธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย Net Zero ใครพร้อมได้ไปต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเค้าติ้งค์ แอนด์ แอดไวซเซอร์รี่ จำกัด และ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ จำกัด นำทัพที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จัดงาน “การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)” เข้าร่วมงานฟรี….พร้อมรับสิทธิพิเศษภายในงาน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 – 15.00 น. ห้องประชุม B406 ชั้น 4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ. นครราชสีมา) พบกับกิจกรรมสุด Exclusive สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ให้คำปรึกษาเชิงลึกระยะสั้นกับผู้ประกอบการ SME ในการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) บรรยายพิเศษ […]

Transform your food factory into a Smart Food Factory with IoT Solution.

📌 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 📌 🚩 ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ พนักงาน ผู้เชี่ยว กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ที่สนใจการปรับเปลี่ยนองค์กร หรือ มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรสู่โรงงานอัจฉริยะ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ร่วมงานสัมมนาพิเศษ และ Clinic ให้คำปรึกษา ✨พลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารของคุณเป็น Smart Food Factory ด้วย IIoT Solutions”📅 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 🕙 เวลา 09.00 – 12.30 น. 📍 โถง INC2C ชั้น 1 อาคาร INC2 ทาวเวอร์ C อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.✨ Highlight🎤 อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทยกับการผลักดันเข้าสู่ Industry 4.0 โดย […]

1 2 3 4