News

FDI Group presents New Year's baskets to the Thai-Nippon Institute of Technology (TNI).

FDI Group มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยกระเช้าดังกล่าวบรรจุผลไม้และขนมหวานนานาชนิด ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดีและความห่วงใยต่อสถาบันฯ ในการนี้ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)  และ คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริษัท FDI Group ถือเป็นพันธมิตรที่ความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนต่อกันทั้งในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร กระเช้าปีใหม่ในวันนี้ เป็นเครื่องแสดงออกถึงความห่วงใยและมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ทาง FDI Group มีความมุ่งมั่นในการสร้างโซลูชั่นและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว! 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th […]

Good news for Thai and Chinese people! Thailand-China permanent visa exemption starting 1 March 2024

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข่าวดีว่า ไทยและจีนเตรียมยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างกัน โดยคนไทยและชาวจีนที่จะเดินทางระหว่างกันไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าอีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป การยกเลิกวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีนในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างกัน โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งไทยและจีน การยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีน ครอบคลุมบุคคลสัญชาติไทยและจีนที่ถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน ข้อดีของการ ยกเลิกวีซ่า การ ยกเลิกวีซ่า ถาวรระหว่างไทยและจีน มีข้อดีหลายประการ ดังนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไทยและชาวจีนสามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ผู้ประกอบการไทยและชาวจีนสามารถเดินทางไปติดต่อธุรกิจระหว่างกันได้สะดวกขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การยกเว้นวีซ่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน การยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีน ถือเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยและชาวจีนที่สนใจเดินทางท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป FDI Accounting […]

COP28 meeting on the issue “Quit using fossil fuels” that has not yet been finalized.

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 (COP28) จัดขึ้นที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 โดยมีผู้แทนจากรัฐภาคีทั่วโลก 197 ประเทศเข้าร่วม โดยประเทศต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ถกเถียงกันในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผลสรุปการประชุมมีดังนี้ ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเชิงลึกอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง 1.5 องศาเซลเซียส เรียกร้องให้เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเป็น 3 เท่าภายในปี 2030 เร่งความพยายามในการลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง เรียกร้องให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการปล่อยคาร์บอนต่ำและคาร์บอนเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม การประชุม COP28 ครั้งนี้ยังมีประเด็นที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน เรื่อง “การเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล” กลุ่มประเทศที่สนับสนุนการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี ระบุว่า การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโลก เช่น อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุรุนแรง […]

FDI Group opens the SMC Open House 2023 booth under the theme "Sustainable Production The transition path to a green world"

บริษัท FDI Group มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ที่บูธ S6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบกับโซลูชั่นที่จะช่วยเสริมความพร้อมของธุรกิจให้เข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในแง่มุมของสิ่งแวดล้อม ภายในงาน SMC Open House 2023 ภายใต้หัวข้อ “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว“ 🗓 วันที่: 1 ธันวาคม 2566 🕐 เวลา: 10.00 – 17.00 น. 🏢 สถานที่: ณ สำนังานใหญ่ EECi อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 📢 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย! เข้าร่วมสัมมนาฟรี! ในงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ในการฟังบรรยายเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมบุคคลาการเพื่อธุรกิจสีเขียวสู่ความยั่งยืน และมีโอกาสพบกับบริษัทชั้นนำอย่าง FDI Group ที่มีบูธแสดงโซลูชั่นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจสู่ความยั่งยืน ที่บูธ S6 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและพบกับโซลูชั่นเพื่อธุรกิจสีเขียว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธ S6 ในวันงาน หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานและเพื่อความสำเร็จของคุณที่งานนี้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ! FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย […]

"BLACKPINK" as "Environmental Ambassador" at Buckingham Palace

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566, นับเป็นโมเม้นประวัติศาสตร์สำคัญในฐานะฑูตด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อ BLACKPINK วง K-POP ระดับโลก ได้เข้าร่วมงาน The Korean State Banquet โดยได้รับเชิญจาก พระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์อังกฤษ ณ พระราชวังบักกิงแฮม เพื่อร่วมต้อนรับประธานาธิบดียุน ซอกยอลและสตรีหมายเลข 1 จากประเทศเกาหลี เนื่องโอกาสครบรอบ 140 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต https://www.youtube.com/watch?v=Oemqib-XMNw ซึ่ง พระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์อังกฤษ ได้ตรัสถึงทั้ง 4 สาว BLACKPINK ว่า “ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้ โดยขอชื่นชม เจนนี่, จีซู, ลิซ่า และ โรเซ่ ที่รู้จักกันในชื่อ BLACKPINK ได้ทำหน้าที่ส่งสารเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมถึงผู้คนทั่วโลกในฐานะทูต Ambassadors for the UK’s presidency […]

FDI Group organizes annual health examination 2023 for all employees

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ทาง บริษัท FDI Group ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาทางธุรกิจที่มีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ได้ทำการจัดตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สำหรับพนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการทำงานของพนักงานทุกคน โดย FDI Group มีเป้าหมายในการสร้างทีมงานที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความพร้อมในการทำงานทุกวัน ซึ่งได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมายเข้าไปดำเนินการ เราให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทีมงานเป็นอันดับต้นๆ การจัดตรวจสุขภาพประจำปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริษัทที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FDI Group และบริการทางธุรกิจทั้งหมด สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.fdi.co.th FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว! 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐 www.fdi.co.th ข่าวสารอื่นๆ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา“Industry 4.0 […]

Invitation to attend the seminar "Industry 4.0 Check up" to check factory health with experts.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Industry 4.0 Check up” ตรวจสุขภาพโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญ ตอน Sustainable with Warehouse and Logistics Management” 🏢 ห้อง MR 211, ไบเทคบางนา, กรุงเทพมหานคร 📆 22 พฤศจิกายน 2566 ⏰ เวลา 13.00 – 16.30 น. 🎉 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ร่วมฟังบรรยายพิเศษ ตรวจสุขภาพโรงงานพร้อมเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วย Thailand i4.0 index โดย ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระบบนิเวศนวัตกรรม ความต้องการความท้าทาย และ กลยุทธ์การพัฒนาของคลังสินค้าอัจฉริยะในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) เทคโนโลยีระบุตำแหน่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ด้วยแพลตฟอร์ม UNAI (อยู่ไหน) […]

FDI Group opens a new branch at Thailand Science Park.

FDI Group บริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ที่ช่วยธุรกิจใหญ่และเล็กในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ประกาศเปิดสาขาใหม่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในภูมิภาคนี้ 🏢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตึก INC1 ชั้น 3 ห้อง 302A 📆 เปิดให้บริการทุก วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ⏰ เวลา 09.00 – 17.00 น. FDI Group เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน ผ่านประสบการณ์ที่ยาวนานในการให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทนี้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้านของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจดจัดตั้งธุรกิจ ด้านบัญชีและภาษี บริการจัดทำเงินเดือน บริการด้านระบบทรัพยากรบุคคล บริการจัดหางาน บริการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน บริการที่ปรึกษาธุรกิจสีเขียว รวมถึงบริการอื่นๆอย่างครบวงจร การเปิดสาขาใหม่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้นและก้าวไปอีกขั้นของการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะเสริมความเชื่อถือในความสามารถของ FDI Group ในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ให้กับลูกค้าในพื้นที่นี้ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือในการส่งเสริมความก้าวหน้าของธุรกิจท้องถิ่น เกี่ยวกับ FDI Group: FDI Group เป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่น-ไทย เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี […]

Invitation to join the seminar Metalex2023 – AI forum 23 Nov. 2023 at BITEC Bangna.

พบกับโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมยุคใหม่จาก ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) และเนคเทค ที่ #METALEX2023 มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหการอันดับหนึ่งของอาเซียน ครั้งที่ 37 วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 📌 ห้ามพลาด!!! METALEX AI FORUM 2023 📌 “National AI Strategy, best practices & Lesson learnt – AI in Manufacturing” 📆 พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ⏰ เวลา 13.30-17.00 น. 👉 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 🎉 ร่วมงานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ที่ : […]

The government aims to enact laws to force reduction of greenhouse gases, setting a goal of being carbon neutral in 2050.

“ นายกฯ รัฐบาลเล็งออกกฎหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคบังคับ ชูเป้าปี 50 เป็นกลางทางคาร์บอน ในการประชุมผู้นำเวที UNGA 7 ” วันนี้ (20 ก.ย.2566) เวลา 10.59 น. (เวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศ (Climate Ambition Summit) ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 78 (UNGA78) โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและร้ายแรงในปัจจุบัน ซึ่งช่วงเวลาผ่านมาได้มีโอกาสพบปะกับเกษตรกรของประเทศไทย และรับทราบโดยตรงถึงผลกระทบร้ายแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกร จึงเป็นสิ่งที่เราต้องลงมือแก้ไขปัญหาทันที ไทยขอชื่นชมวาระเร่งด่วนของเลขาธิการสหประชาชาติที่ได้สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ให้ใกล้เคียงกับปี ค.ศ. 2050 มากที่สุด พร้อมนำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน รวมถึงการเลิกใช้ถ่านหินภายในปี ค.ศ. 2040 […]

1 2 3