Work Permit

Solve doubts! What is a Work Permit?

ใบ Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ เอกสารสำคัญที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย  เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และใช้ชีวิตในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ความสำคัญของใบ Work Permit 1. ถูกกฎหมายและปลอดภัย การทำงานโดยไม่มีใบ Work Permit ถือว่าผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกจับกุม ปรับ จำคุก  หรือถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ใบ Work Permit จึงเป็นสิ่งที่การันตีสถานะการทำงานที่ถูกต้อง ช่วยให้คุณทำงานอย่างสบายใจ ไร้กังวล 2. สร้างความน่าเชื่อถือ ใบ Work Permit บ่งบอกถึงความตั้งใจจริงและความรับผิดชอบของผู้ทำงาน แสดงให้เห็นว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมาย และพร้อมที่จะทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนายจ้าง ลูกค้า และคู่ค้า ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานและได้รับความไว้วางใจ 3. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ใบWork Permit เป็นใบเบิกทางไปสู่สิทธิประโยชน์ต่างๆ  เช่น  ประกันสังคม สิทธิรักษาพยาบาล การลาคลอด การลาป่วย การลาพักร้อน เงินชดเชยกรณีว่างงาน และอื่นๆ   ซึ่งล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในต่างประเทศ […]

Q&A about Work visa in Thailand

วีซ่าทำงานในไทย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้ 1. วีซ่าทำงานประเภทใดบ้างที่ชาวต่างชาติสามารถขอได้? วีซ่าทำงานไทยมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและสถานะของผู้สมัคร ประเภทวีซ่าทำงานที่พบบ่อย ได้แก่: Non-Immigrant B (วีซ่าธุรกิจ) : เหมาะสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) Non-Immigrant O (วีซ่าคู่สมรส) : เหมาะสำหรับคู่สมรสของคนไทย Non-Immigrant ED (วีซ่าผู้เชี่ยวชาญ) : เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะพิเศษ Non-Immigrant B-O (วีซ่าประเภทพิเศษ) : เหมาะสำหรับนักลงทุน นักวิจัย นักเรียนทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน 2. คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการขอวีซ่าทำงานไทยคืออะไร? หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการเงิน จดหมายเชิญจากบริษัทในไทย (สำหรับวีซ่า Non-Immigrant B) ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) […]

Revealed! Including work visas in various foreign countries

การย้ายไปทำงานในต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาใหม่ๆ และสร้างรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปทำงานในต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานของประเทศนั้นๆ ให้ดี เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถขอวีซ่าทำงานต่างประเทศได้และสามารถทำงานในประเทศนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าทำงานของประเทศต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ วีซ่าทำงานต่างประเทศชั่วคราว (Temporary Work Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆ ในระยะสั้นๆ โดยระยะเวลาการอนุญาตทำงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ วีซ่าทำงานชั่วคราวมักออกให้กับผู้ที่ทำงานในสายงานที่มีความต้องการสูง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที แพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ วีซ่าทำงานต่างประเทศถาวร (Permanent Work Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆ ได้ในระยะยาว วีซ่าทำงานถาวรมักออกให้กับผู้ที่ทำงานในสายงานสำคัญ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆ เป็นเวลานาน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นๆ ประเทศสหรัฐอเมริกา H-1B visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้บริษัทหรือองค์กรในสหรัฐอเมริกาจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง เช่น วิศวกร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที L visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พนักงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกาเดินทางไปทำงานชั่วคราวในสาขาย่อยของบริษัทในต่างประเทศ O-1 visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา […]

What is the difference between a work permit and a work visa?

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ถือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยประมาณ 2.5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ตามกฎหมายของประเทศไทย ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องมี ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าทำงาน (Working Visa) เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตทำงาน (ใบ Work Permit) ใบอนุญาตทำงาน (ใบ Work Permit) คือเอกสารที่ออกโดยกระทรวงแรงงานอนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความจำเป็นในการจ้างงาน ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ใบอนุญาตทำงานมี 3 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 1 อนุญาตให้ทำงานได้เฉพาะตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 2 อนุญาตให้ทำงานได้หลายตำแหน่งตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 3 อนุญาตให้ทำงานได้ในทุกตำแหน่ง การขอใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบ Work Permit […]

7 tips on how to pass the work visa interview!

การขอวีซ่าทำงาน เป็นขั้นตอนสำคัญในการก้าวขึ้นไปสู่ความทะเยอทะยานทางอาชีพของคุณในต่างประเทศ ขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งของการยื่นขอวีซ่าทำงานคือการสัมภาษณ์วีซ่าทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของคุณสำหรับวีซ่า เพื่อช่วยคุณในการสัมภาษณ์ที่สำคัญนี้ ทาง FDI A&A จึงได้รวบรวมเคล็ดลับที่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ เท่านี้คุณก็จะสามารถนำเสนอตัวเองในฐานะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและมีโอกาสผ่านวีซ่าทำงานได้อย่างมั่นใจ 1. ศึกษาข้อกำหนดของวีซ่าอย่างละเอียด ก้าวแรกสู่ความสำเร็จคือการมีความเข้าใจอย่างอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่าทำงานสำหรับประเทศที่คุณต้องการทำงาน ทำความคุ้นเคยกับเอกสารที่จำเป็น เกณฑ์คุณสมบัติ และกฎระเบียบเฉพาะใดๆ ซึ่งความรู้นี้จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพและตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในระหว่างการสัมภาษณ์ได้อย่างมั่นใจ 2. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าทำงานล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงหนังสือเดินทาง ประวัติย่อ ใบรับรองการศึกษา จดหมายการจ้างงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเอกสารอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณแสดงเอกสารได้อย่างชัดเจนและรัดกุมในระหว่างการสัมภาษณ์ 3. ฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์โดยการฝึกคำถามสัมภาษณ์ทั่วไปจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและชัดเจนมากขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์จริง ค้นคว้าคำถามที่พบบ่อยและฝึกฝนคำตอบของคุณ โดยเน้นคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่ทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ คำถามที่พบบ่อย เช่น คุณจะไปทำอะไร ? คุณจะเดินทางไปที่เมืองไหน ? คุณจะเดินทางเมื่อไหร่ ? คุณจะอยู่นานเท่าไร ? คุณจะไปพักที่ไหน กับใคร ? คุณมีคนรู้จักอาศัยอยู่หรือไม่ ? คุณจะเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่ ? 4. แต่งตัวอย่างมืออาชีพ ความประทับใจแรกมีความสำคัญ […]

Things to avoid when applying for a work permit!

การได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นขั้นตอนสำคัญในการได้โอกาสสำหรับการไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากขั้นตอนหนึ่งเพราะหากได้งานแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานก็ถือว่าเป็นการพลาดโอกาสที่น่าเสียดายสุดๆ อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้มีความซับซ้อนและใช้เอกสารหลายอย่าง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทำให้หมดโอกาสในการได้รับใบอนุญาตได้ เพื่อช่วยให้ทุกคนดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้อย่างราบรื่น ทาง FDI จึงสำรวจข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อยื่นขอใบอนุญาตทำงาน 1. การศึกษาข้อมูลที่ไม่เพียงพอ หนึ่งในข้อผิดพลาดที่สำคัญที่สุดที่ผู้สมัครทำคือไม่ทำการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตทำงานของประเทศที่ต้องการเดินทาง ซึ่งแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์และเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้สมัครต้องปฏิบัติตาม การไม่เข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาและความพยายามโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเริ่มการสมัคร 2. การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ผู้สมัครจำนวนมากส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์หรือกรอกไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือการปฏิเสธใบสมัครใบอนุญาตทำงาน การอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดและให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ และการตรวจสอบใบสมัครของคุณอีกครั้งก่อนส่งสามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาและป้องกันความล้มเหลวที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย 3. ขาดเอกสารประกอบที่จำเป็น โดยทั่วไปการยื่นขอใบอนุญาตทำงานจะต้องมีเอกสารประกอบหลายอย่าง เช่น ใบรับรองการศึกษา สัญญาจ้างงาน และหลักฐานความมั่นคงทางการเงิน การรวบรวมเอกสารเหล่านี้หรือการหาเวอร์ชันที่ไม่สมบูรณ์หรือตกหล่นไปอาจนำไปสู่การปฏิเสธการสมัครได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการรวบรวมและเป็นข้อมูลล่าสุดเพื่อให้การสมัครมีโอกาสไปรับการอนุมัติที่ง่ายขึ้น 4. ความสามารถทางภาษาไม่เพียงพอ หลายประเทศต้องการหลักฐานความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศนั้นๆ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, HSK เป็นต้น ผู้สมัครบางคนมองข้ามข้อกำหนดนี้หรือไม่เห็นความความสำคัญของข้อกำหนดนี้เท่าที่ควร ทักษะทางภาษาที่เพียงพอมีความสำคัญต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงานและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษาและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ผลการทดสอบภาษา 5 การพลาดกำหนดเวลาการสมัคร การพลาดกำหนดเวลาการสมัครเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งของผู้สมัครที่มักจะพลาดกันบ่อยๆ การยื่นขอใบอนุญาตทำงานมักจะมีวันที่ยื่นที่เฉพาะเจาะจง และการไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาเหล่านี้อาจส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฏิเสธได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำเครื่องหมายวันสำคัญในปฏิทินของคุณและให้แน่ใจว่าคุณส่งใบสมัครก่อนกำหนดเวลา 6. การไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การยื่นขอใบอนุญาตทำงานอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนดทางกฎหมายและความซับซ้อนที่เกี่ยวข้อง […]

5 countries with the best work visa programs!

ในยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ผู้คนจำนวนมากกำลังมองหาโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเติบโตทางอาชีพ ค่าจ้างที่สูงขึ้น หรือโอกาสที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง วีซ่าทำงาน จึงถือเป็นการตอบโจทย์สำหรับผู้คนที่ต้องการทำงานที่ต่างประเทศเพื่อโอกาสในการเติบโตและประสบการณ์ต่างๆ การเลือกประเทศที่มีโปรแกรม วีซ่าทำงาน ที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จะสำรวจประเทศบางประเทศที่เสนอโปรแกรม วีซ่าทำงาน ที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศ 1. Canada : แคนาดา แคนาดามีชื่อเสียงในด้านนโยบายที่ครอบคลุมและเป็นมิตรกับผู้อพยพ ประเทศนี้มีตัวเลือกวีซ่าทำงานหลายแบบ เช่น โครงการผู้ทำงานชาวต่างชาติชั่วคราว ประสบการณ์นานาชาติในแคนาดา และ Global Talent Stream โครงการวีซ่าทำงานของแคนาดาให้ความสำคัญกับแรงงานที่มีทักษะ ผู้ประกอบการ และนักเรียน มีการเสนอเส้นทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรสำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์ โดยจะจัดการการสมัครสำหรับโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางสามโปรแกรม ได้แก่ Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program และ Canadian Experience Class 2 Germany : เยอรมนี เยอรมนีได้รับชื่อเสียงในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โดยดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจากทั่วโลก ถือว่าเป็นประเทศที่มีตัวเลือกวีซ่าทำงานที่หลากหลาย รวมถึงวีซ่าผู้หางาน EU Blue […]

How many types of Work Permit are there? What is it? Part 2

จากบทความที่แล้วเราไปพูดถึง ใบอนุญาตทํางาน work permit มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ? ในส่วนที่ 1 กันไปแล้ว วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของ ประเภทของ ใบอนุญาตทำงาน work permit โดยแบ่งตามลักษณะของอาชีพกันต่อในส่วนที่ 2  โดยใบอนุญาตทำงานที่หลากหลายในประเทศไทยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับความสามารถและความเชี่ยวชาญ ในขณะที่โลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นและอาชีพต่าง ๆ พัฒนาขึ้น แนวทางของประเทศไทยในการรองรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศยังคงไม่หยุดนิ่ง 8. ใบอนุญาตฝึกงาน ประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของการฝึกงานในการมอบประสบการณ์จริงให้กับมืออาชีพรุ่นใหม่และนักศึกษา ดังนั้น ใบอนุญาตทํางาน work permit สำหรับฝึกงานจึงมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่แสวงหาการฝึกงานกับบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย คุณสมบัติ : ต้องมีข้อเสนอการฝึกงานจากบริษัทหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย การฝึกงานบางอย่างอาจต้องการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะเวลา : โดยปกติแล้ว ระยะเวลาจะตรงกับระยะเวลาฝึกงาน ซึ่งอาจอยู่ในช่วงไม่กี่เดือนถึงหนึ่งปี ข้อจำกัด : ใบอนุญาตครอบคลุมบทบาทการฝึกงานอย่างเคร่งครัด และไม่อนุญาตให้มีการจ้างงานอื่นเพิ่มเติม 9. ใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้เกษียณอายุ แม้ว่าผู้เกษียณอายุสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ด้วยวีซ่าเกษียณอายุ แต่บางคนอาจต้องการมีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่จำกัด คุณสมบัติ : ผู้สมัครจะต้องมีวีซ่าเกษียณอายุและมีโอกาสทำงานแบบ part-time หรือในบทบาทที่ปรึกษา ระยะเวลา : โดยปกติจะเป็นระยะสั้น […]

How many types of Work Permit are there? What is it? Part 1

สำหรับหลาย ๆ คนแล้วคิดว่าเสน่ห์ของประเทศไทยคือ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่าโอกาสทางธุรกิจที่กำลังเติบโตก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทย ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยหรือผู้ประกอบการที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit เป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จะอธิบายว่า work permit มีกี่ประเภท ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยแบ่งตามลักษณะอาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างมั่นใจ 1. ใบอนุญาตทำงานมาตรฐาน สำหรับประเภทแรกของ work permit มีกี่ประเภท ประเภทที่พบมากที่สุดคือใบอนุญาตทำงานมาตรฐานสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานกับบริษัทหรือองค์กรในประเทศไทย บริษัทที่จ้างงานต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงข้อกำหนดด้านเงินทุนและอัตราส่วนพนักงานไทยต่อพนักงานต่างชาติที่แน่นอน คุณสมบัติ : ผู้สมัครจะต้องมีข้อเสนองานที่ถูกต้องจากบริษัทในไทยและมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน ระยะเวลา : โดยทั่วไปมีอายุหนึ่งปี แต่สามารถขยายระยะเวลาเพิ่มได้ ข้อจำกัด : ผู้ถือใบอนุญาตทำงานสามารถทำงานในตำแหน่งและบริษัทที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 2. ใบอนุญาตทำงาน BOI (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในภาคธุรกิจเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของไทยเสนอสิทธิพิเศษแก่บริษัทต่าง ๆ รวมถึงใบอนุญาตทำงานที่รวดเร็วและเรียบง่ายสำหรับพนักงานต่างชาติ คุณสมบัติ : ผู้สมัครจะต้องได้รับข้อเสนองานจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ระยะเวลา : ตรงกับระยะเวลาวีซ่าของพนักงาน จะทำให้การต่ออายุง่ายขึ้น ข้อดี : การดำเนินการเร็วขึ้น […]