ลูกจ้างใช้สิทธิประกันสัมคมได้ หาก “ป่วยโรคหน้าร้อน” ฮีทสโตรก – ท้องเสีย

ลูกจ้างใช้สิทธิประกันสัมคมได้ หาก “ป่วยโรคหน้าร้อน” ฮีทสโตรก – ท้องเสีย

จากสภาพอากาศที่ร้อนมากกว่า 40 องศาฯ ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมออกมาเตือนโรคร้ายที่มากับหน้าร้อน คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคอหิวาตกโรค โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ และ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก 

ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคจากการรับประทานอาหาร และน้ำดื่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงขอแนะนำให้ท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ

อาการของ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก

สำหรับอีกโรค คือ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก ภัยร้ายที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตของลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทำงานกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุ เป็นเวลานานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยอาการเบื้องต้นที่สังเกตได้คือ อ่อนเพลียเมื่อยล้า ปวดศีรษะ หน้ามืด ตัวร้อนจัด รูขุมขนปิด เหงื่อไม่ออก ตัวสั่น หายใจเร็ว กล้ามเนื้อเป็นตะคริว บางรายอาจมีอาการชักกระตุก และหมดสติ หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบหลบเข้าที่ร่ม ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัว หรือวางถุงน้ำแข็งที่คอ รักแร้ และขาหนีบ แล้วรีบให้คนรอบข้างนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

ลูกจ้างใช้สิทธิประกันสัมคมได้ไม่มีค่าใช้จ่าย หาก “ป่วยโรคหน้าร้อน” ฮีทสโตรก – ท้องเสีย

หากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด

ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐาน แบบยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่มีชื่อ – เลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้กำชับหน่วยงานและสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ พร้อมดูแลผู้ประกันตนเต็มที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Source: news.trueid.net

 

FDI Accounting & Advisory Total Business Consulting Service, Completely comprehensive all-in-one place!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

Related Articles

Accounting consultant The financial experts your business needs!

Accounting consultant The financial experts your business needs!

ในยุคที่เศรษฐกิจแข่งขันสูง ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน...

Read More