บริการจดทะเบียนบริษัท และ ขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ

タイ商務省への登記、変更など

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องยุ่งยาก !

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการประเภทต่างๆ ครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกขั้นตอน

             • จดทะเบียนบริษัทจำกัด
             • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
             • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
             • จดทะเบียนมูลนิธิ
             • จดทะเบียนสมาคม
             • จดทะเบียนการค้า
             • 営業許可を申請する
             • その他の関連サービス

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แก่ผู้ประกอบการทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ยาวนานและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เรามั่นใจว่าสามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง

事業内容

          • ตรวจสอบคุณสมบัติ
          • เตรียมเอกสารการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
          • ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร
          • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
          • ติดตามผลการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
          • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการ

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน เข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ท่านดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

事業内容

             • เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
             • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกิจการ
             • เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
             • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่
             • เปลี่ยนแปลงกรรมการ
             • เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
             • เพิ่ม/ลดทุน
             • แปลงสภาพบริษัท
             • ยุบเลิกบริษัท
             • บริการอื่นๆ

บริการขอใบอนุญาตดำเนินกิจการสำนักงานผู้แทน

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน เข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ท่านดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

事業内容

            • ให้คำปรึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
            • เตรียมเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทั้งหมด
            • ยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            • ติดตามผลและประสานงานกับหน่วยงานราชการ
            • แจ้งให้ทราบเมื่อใบอนุญาตได้รับอนุมัติ

บริการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณในประเทศไทย

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวแบบครบวงจร ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนยุ่งยากและกฎระเบียบที่ซับซ้อน

สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย 

การขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเป็นขั้นตอนสำคัญ

        • บุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไท
        • บุคคลต่างด้าวที่ต้องการถือหุ้นเกิน 49% ในบริษัทไทย

           •  

บริการขอใบอนุญาต อย.

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอใบอนุญาต อย. ครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับใบอนุญาต อย. ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

FDA(タイ保険省食品医薬品局)認可取得 ย่อมาจาก “ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย

ประเภทของใบอนุญาต อย.

            • ใบอนุญาตผลิตอาหาร
            • ใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง
            • ใบอนุญาตผลิตยา
            • ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
            • ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

タイ商務省への登記、変更など

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องยุ่งยาก !

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการประเภทต่างๆ ครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกขั้นตอน

       • จดทะเบียนบริษัทจำกัด
       • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
       • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
       • จดทะเบียนมูลนิธิ
       • จดทะเบียนสมาคม
       • จดทะเบียนการค้า
       • 営業許可を申請する
       • その他の関連サービス

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แก่ผู้ประกอบการทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ยาวนานและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เรามั่นใจว่าสามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง

事業内容

 • ตรวจสอบคุณสมบัติ
 • เตรียมเอกสารการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ติดตามผลการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการ

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน เข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ท่านดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

事業内容

       • เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
       • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกิจการ
       • เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
       • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่
       • เปลี่ยนแปลงกรรมการ
       • เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
       • เพิ่ม/ลดทุน
       • แปลงสภาพบริษัท
       • ยุบเลิกบริษัท
       • บริการอื่นๆ

บริการขอใบอนุญาตดำเนินกิจการสำนักงานผู้แทน

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน เข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ท่านดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

事業内容

    • ให้คำปรึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
    • เตรียมเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทั้งหมด
    • ยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • ติดตามผลและประสานงานกับหน่วยงานราชการ
    • แจ้งให้ทราบเมื่อใบอนุญาตได้รับอนุมัติ

บริการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณในประเทศไทย

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวแบบครบวงจร ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนยุ่งยากและกฎระเบียบที่ซับซ้อน

สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย 

การขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเป็นขั้นตอนสำคัญ

  • บุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไท
  • บุคคลต่างด้าวที่ต้องการถือหุ้นเกิน 49% ในบริษัทไทย

           •  

บริการขอใบอนุญาต อย.

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอใบอนุญาต อย. ครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับใบอนุญาต อย. ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

FDA(タイ保険省食品医薬品局)認可取得 ย่อมาจาก “ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย

ประเภทของใบอนุญาต อย.

       • ใบอนุญาตผลิตอาหาร
       • ใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง
       • ใบอนุญาตผลิตยา
       • ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
       • ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

タイ商務省への登記、変更など

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องยุ่งยาก !

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการประเภทต่างๆ ครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกขั้นตอน

   • จดทะเบียนบริษัทจำกัด
   • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
   • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
   • จดทะเบียนมูลนิธิ
   • จดทะเบียนสมาคม
   • จดทะเบียนการค้า
   • 営業許可を申請する
   • その他の関連サービス

บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แก่ผู้ประกอบการทุกรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ยาวนานและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เรามั่นใจว่าสามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง

事業内容

 • ตรวจสอบคุณสมบัติ
 • เตรียมเอกสารการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ติดตามผลการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการ

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน เข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ท่านดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

事業内容

  • เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
  • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกิจการ
  • เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานใหญ่
  • เปลี่ยนแปลงกรรมการ
  • เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
  • เพิ่ม/ลดทุน
  • แปลงสภาพบริษัท
  • ยุบเลิกบริษัท
  • บริการอื่นๆ

บริการขอใบอนุญาตดำเนินกิจการสำนักงานผู้แทน

FDI Accounting and Advisory ให้บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน เข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ท่านดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

事業内容

 • ให้คำปรึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • เตรียมเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทั้งหมด
 • ยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลและประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • แจ้งให้ทราบเมื่อใบอนุญาตได้รับอนุมัติ

บริการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณในประเทศไทย

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวแบบครบวงจร ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนยุ่งยากและกฎระเบียบที่ซับซ้อน

สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย 

การขอใบรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเป็นขั้นตอนสำคัญ

 • บุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไท
 • บุคคลต่างด้าวที่ต้องการถือหุ้นเกิน 49% ในบริษัทไทย

           •  

บริการขอใบอนุญาต อย.

FDI Accounting and Advisory ให้บริการขอใบอนุญาต อย. ครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับใบอนุญาต อย. ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

FDA(タイ保険省食品医薬品局)認可取得 ย่อมาจาก “ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทย

ประเภทของใบอนุญาต อย.

   • ใบอนุญาตผลิตอาหาร
   • ใบอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง
   • ใบอนุญาตผลิตยา
   • ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
   • ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting and Advisory ?

タイでのビジネス立上げ、拡張、クローズのご相談など
全て日本語でご案内いたします。

タイ進出・各種ライセンス取得

การจดทะเบียนบริษัทสำคัญอย่างไร ?

         การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยไม่เพียงแค่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนที่ต้องเข้าใจอย่างถี่ถ้วน การเริ่มต้นธุรกิจต้องผ่านขั้นตอนการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อทำให้ธุรกิจเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่มั่นคงและเต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าเชื่อถือในตลาด

         การจดทะเบียนบริษัทไม่เพียงแค่ทำให้ธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นและน่านับถือในตลาดธุรกิจ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมักมองเห็นค่าของบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นส่วนสำคัญที่มีความมั่นคงและมีความสามารถทางธุรกิจอีกด้วย

         ซึ่ง ณ จุดนี้ บริการ รับจดทะเบียนบริษัท จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่เคยจดทะเบียนบริษัท และไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการแบบใดถึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

โอกาสและประโยชน์ที่มีผลจากการจดทะเบียน

         การจดทะเบียนบริษัท นับเป็นการเปิดทางให้ธุรกิจของคุณได้รับโอกาสและประโยชน์ที่ควรจะได้รับ นอกจากนี้ยังทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักในตลาด และยังมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ เช่น

 • สร้างความมั่นใจในการลงทุน การจดทะเบียนบริษัทมีผลต่อการสร้างความมั่นใจในการลงทุน นักลงทุนมักมองเห็นว่าบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนมีความเสถียรและเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น เชื่อมั่นว่าการลงทุนในบริษัทนั้น ๆ จะมีโอกาสทางธุรกิจที่มากยิ่งขึ้น
 • เสริมสร้างทรัพยากรทางการเงิน การจดทะเบียนบริษัทไม่เพียงทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก แต่ยังเปิดโอกาสให้ได้รับทรัพยากรทางการเงินมากมาย เช่น การกู้ยืมทุนทรัพยากร การลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสทางการเงินที่มีผลต่อการขยายธุรกิจ

ประเภทของกิจการ

ผู้ประกอบการสามารถเลือกจากหลายๆ โครงสร้างธุรกิจ เช่น กิจการแบบเจ้าของคนเดียว หรือ หุ้นส่วนสามัญ บริษัท จำกัด (มหาชน) และ บริษัทจำกัด (มีหุ้น) แต่ละโครงสร้างมีข้อดีและคำนึงถึงที่ต้องพิจารณา ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทใดทาง FDI Accounting and Advisory ก็ให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ในทุกขนาดธุรกิจของคุณ โดยตัวอย่างของประเภทของกิจการจะมีดังนี้

 • ประเภทของธุรกิจ แบบบุคคลธรรมดา
 • ประเภทของธุรกิจ แบบกิจการเจ้าของคนเดียว
 • ประเภทของธุรกิจ แบบนิติบุคคล
 • ประเภทของธุรกิจ แบบห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน และ 有限責任組合
 • ประเภทของธุรกิจ แบบ有限会社
 • ประเภทของธุรกิจ แบบ公開有限会社

กระบวนการจดทะเบียนบริษัท

กระบวนการจดทะเบียนบริษัทนั้นสามารถสรุปออกมาเป็น 5 ขั้นตอนอย่างง่ายได้ดังนี้

 1. ตรวจや、จอง企業名
 2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 3. รอนายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร
 4. เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้จดทะเบียนบริษัท
 5. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท

             แม้จะสามารถสรุปออกมาเป็น 5 ขั้นตอนอย่างง่ายได้ก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียด ข้อกำหนดแตกต่างกันออกไป ถ้าหากเป็นการจดทะเบียนบริษัทครั้งแรกก็จำเป็นจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งอาจมีบางจุดที่ตกหล่นหรือสะดุดไปบ้าง จะดีกว่าไหมหากหันมาใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทของ FDI Accounting and Advisory ที่มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยคุณจดทะเบียนบริษัท

ให้ทุกจังหวะธุรกิจไม่ติดขัด
กับบริการ รับจดทะเบียนบริษัท ของ FDI A&A

             เนื่องจากกระบวนการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กระบวนการจดทะเบียนบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นก้าวแรกของธุรกิจที่มั่นคง เพียงแต่ว่า การจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองอาจเป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจ จะดีกว่าไหมหากใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท และขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ของ FDI Accounting and Advisory

             บริการรับจดทะเบียนบริษัทของ FDI Accounting and Advisory อยู่เคียงข้างทุกธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นและครอบคลุมทุกด้าน ในทุกสถานการณ์ เพื่อมอบประสบการณ์และให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรับจดทะเบียนบริษัทอีกด้วยเช่น

 • タイ商務省への登記、変更など
 • VAT / TAX、社会保険登録
 • BOIライセンス取得
 • 駐在事務所設立ライセンス
 • FBC(外国人事業証明書)取得
 • FDA(タイ保険省食品医薬品局)認可取得
 • その他事業運営に関するコンサルティング業務

             ถ้าหากใครยังมีข้อสงสัยหรือลังเลว่าจะใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทของ FDI Accounting and Advisory ดีไหม ก่อนอื่นก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือขอรับคำปรึกษาตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลย

FDI Accounting & Advisory Co.,Ltd.

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บริการที่ปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

บริการจดทะเบียนบริษัท​

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ และครอบคลุมทุกด้าน ในทุกสถานการณ์

BCG グリーンビジネス コンサルティングサービス

Sustainability Eco-Smart Business in Every Decision

บริการประเมินอุตสาหกรรม 4.0

ก้าวสู่อนาคตอุตสาหกรรม 4.0 กับบริการประเมินที่ครบวงจร

บริการด้านบัญชี และ ภาษี​

พร้อมสนับสนุนงานบัญชีและภาษีกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ

บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จบทุกขั้นตอนวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนหลังบ้าน เพื่อความคล่องตัวสำหรับทุกรูปแบบของธุรกิจ

日本人・タイ人コンサルタントが
お客様のご要望をお伺いします
まずはお問い合わせください

บริการจดทะเบียนบริษัท และ ขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ