人事サービスと給与制度

人材サービス

労務問題の多いタイで、
企業様をサポートをいたします。

給与計算システムのサービス

労務問題の多いタイで、
企業様をサポートをいたします。

FDI Accounting and Advisory とは?

บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และ ระะบบเงินเดือน พร้อมให้บริการสนับสนุนองค์กรของคุณ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี เราช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting and Advisory _​

บริการจัดทำระบบเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์ สำคัญอย่างไร

         ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง หลายองค์กรจึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน หนึ่งในวิธีการสำคัญคือ การใช้บริการจัดทำระบบเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำ บริการเหล่านี้ช่วยแบ่งเบาภาระงานขององค์กร ช่วยให้สามารถจัดการเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ข้อดีของบริการจัดทำระบบเงินเดือน

  • ช่วยแบ่งเบาภาระงานขององค์กร: บริการเหล่านี้มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลงานด้านระบบเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์ ช่วยให้ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีมีเวลามากขึ้น จึงสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่นๆ ที่สำคัญกว่าและจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้จัดการระบบเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ: ซอฟต์แวร์และระบบที่ทันสมัย จะช่วยให้การคำนวณเงินเดือน หักภาษี และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด
  • ความเชี่ยวชาญ: มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เข้าใจกฎหมายแรงงาน ภาษี และระบบเงินเดือนอย่างลึกซึ้ง
  • ความถูกต้อง: มีระบบและโปรแกรมที่ทันสมัย ช่วยให้คำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติม ไม่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ เอง ช่วยให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร: แสดงให้พนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจและความพึงพอใจของพนักงาน
  • ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และเข้าใจกฎหมายแรงงาน ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

       นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น

ประเภทของบริการจัดทำระบบเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์

  • บริการแบบครบวงจร: ดูแลตั้งแต่การออกแบบระบบ การคำนวณเงินเดือน การจัดทำสลิปเงินเดือน ไปจนถึงการจัดทำรายงานภาษี
  • บริการแบบเฉพาะส่วน: ให้บริการเฉพาะส่วนที่องค์กรต้องการ เช่น การคำนวณเงินเดือน การจัดทำสลิปเงินเดือน

บริการจัดทำระบบเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพของ FDI

         ระบบเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร ดึงดูด รักษา และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน องค์กรที่มีระบบที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมขวัญกำลังใจ ผลักดันให้พนักงานทุ่มเททำงานอย่างเต็มศักยภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

         บริการจัดทำระบบเงินเดือน เป็นทางเลือกที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย องค์กรควรเลือกบริษัทจัดทำระบบนี้ที่มีประสบการณ์ ผลงานน่าเชื่อถือ และเสนอราคาที่เหมาะสม 

หากมีข้อสงสัย คำถามหรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย

FDI Accounting & Advisory  บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บริการที่ปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

会社登記サービス

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ และครอบคลุมทุกด้าน ในทุกสถานการณ์

会社登記サービスおよび各種事業のライセンス申請

BCG グリーンビジネス コンサルティングサービス

Sustainability Eco-Smart Business in Every Decision

インダストリー 4.0 評価サービス

ก้าวสู่อนาคตอุตสาหกรรม 4.0 กับบริการประเมินที่ครบวงจร

会計・税務サービス

พร้อมสนับสนุนงานบัญชีและภาษีกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ

ビザおよび労働許可証サービス

มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จบทุกขั้นตอนวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

人材サービス

สนับสนุนหลังบ้าน เพื่อความคล่องตัวสำหรับทุกรูปแบบของธุรกิจ

日本人・タイ人コンサルタントが
お客様のご要望をお伺いします
まずはお問い合わせください