อุตสาหกรรม 4.0

FDI展示会参加の案内
Intermach2024 5月15㈬~18日㈯

FDI Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจอย่างครบวงจร ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน Intermach2024 มหกรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมการผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พบกับเราที่บูธ Y9 ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ไบเทคบางนา และพลาดไม่ได้กับวิทยากรจาก FDI Group กับหัวข้อเสวนาสุดพิเศษ “เปิดประสบการณ์การประเมินระดับความพร้อมขององค์กรสู่การผลิตยุคดิจิทัลด้วยตัวเอง ด้วยระบบ Online & Interactive Self-Assessment” 📅 วัน: 17 พฤษภาคม 2567 ⏰ เวลา: 13.00 – 16.30 น. 🏢 ห้อง: GH 201 ไบเทคบางนา พิเศษ! รับฟรี voucher ประเมินโรงงานมูลค่า 12,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมงาน! ประโยชน์ของการเข้าร่วมงาน เรียนรู้เทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรม 4.0 พบกับโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ ประเมินความพร้อมขององค์กรสู่การผลิตยุคดิจิทัลด้วยตัวเอง รับส่วนลดพิเศษสำหรับโซลูชั่นอุตสาหกรรม 4.0 จาก FDI อย่าพลาดโอกาสพัฒนากิจการสู่ Industry 4.0! พบกันที่ Intermach2024 ! 📣 ก่อนงานเสวนา มาเตรียมความพร้อมการประเมินด้วยการ pre-workshop กับ ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผอ. กลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม สวทช. ที่จะมาสื่อสารความเข้าใจการประเมินโรงงานแบบออนไลน์ด้วยตัวเอง พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการที่อยากจะปรับเปลี่ยนโรงงานสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่และอุตสาหกรรมสีเขียว ในวันที่ 10 พ.ค. 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์>>> https://shorturl.asia/PrDMi #Intermach2024 #FDIGroup #Industry4.0 FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว! 🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting 💚 Line : @fdigroup 📞 […]

無料イベント案内
【現代産業に向けたインダストリー 4.0 の準備状況の自己評価】

SMC ร่วมกับ เนคเทค และ สวทช. จัดกิจกรรม SMC Spotlight EP.7 ในหัวข้อ “การประเมินความพร้อม Industry 4.0 ด้วยตัวเอง เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook SMC ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. (2 ชั่วโมง) วิทยากร ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์ม สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 สวทช. คุณนันทพัทร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท FDI ดร.พรพรหม อรีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล เนคเทค สวทช. กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Industry 4.0 บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการประเมินความพร้อม ประโยชน์ที่ได้รับ ฟรี! เข้าร่วมออนไลน์ได้ทุกที่ เนื้อหาเข้มข้น นำไปใช้ได้จริง ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Industry 4.0 เรียนรู้วิธีประเมินความพร้อมธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม >> SMC Spotlight EP.7 FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว! 🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting 💚 Line : @fdigroup 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐Website : www.fdi.co.th ข่าวสารอื่นๆ FDI Group ร่วมกับ AIT ลงนามMOU ดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต FDI09/04/2024 […]

Thailand Industry 4.0に適応する必要性

อุตสาหกรรม 4.0 หมายถึง การผนวกรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการผลิต การจัดการ และบริการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายหลักคือ การเพิ่มประสิทธิภาพ การยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทำไมจึงจำเป็นต้องปรับธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0? 1. เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา และลดต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และพัฒนาทั้งสินค้าและบริการได้ตรงจุด 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะสามารถดึงดูดลูกค้า พันธมิตร และนักลงทุนได้มากกว่า การใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด และสร้างรายได้ใหม่ ๆ 3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลูกค้าในปัจจุบันต้องการสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะบุคคล สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เข้าใจลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงใจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 4. เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การปรับธุรกิจเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ช่วยให้ธุรกิจยืดหยุ่น ปรับตัวเก่ง และพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต ขั้นตอนการก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ประเมินสถานะปัจจุบัน : วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ศึกษาเทคโนโลยีที่มีอยู่และเทรนด์ของอุตสาหกรรม กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม : ศึกษาเทคโนโลยี 4.0 หลักๆ เช่น IoT, Big Data, AI, Cloud Computing และ Robotics เลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ พิจารณาความพร้อมด้านทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 4.0 อัปเกรดระบบเครือข่าย ความปลอดภัยข้อมูล และระบบจัดเก็บข้อมูล พัฒนาทักษะบุคลากร : พนักงานต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้เทคโนโลยี 4.0 จัดฝึกอบรม พัฒนาทักษะดิจิทัล และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มต้นใช้งานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : ทดสอบใช้งานเทคโนโลยี 4.0 ในโครงการขนาดเล็ก […]

AIBP(ASEANイノベーション・ビジネス・プラットフォーム)のタイ訪問セミナーに参加しました

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ อาคาร INC 1 ห้องประชุม 101 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) บริษัท FDI Accounting & Advisory โดยมี คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง (ประธานบริษัท) , คุณ นันทพัชร ณ สงขลา (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและผู้ช่วยประธานฯ) , คุณ Tomoko Arai (รองผู้จัดการฝ่ายขาย) เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN Innovation Business Platform : AIBP Visit Program ที่รวมกลุ่มนักลงทุนจากประเทศเกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์, และญี่ปุ่น โดยงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) โดยทางบริษัท FDI Accounting & Advisory ได้รับเกียรติให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Tip and Trick for investment in Thailand โดย นันทพัชร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและผู้ช่วยประธานฯ เพื่อให้คำแนะนำและเคล็ดลับในการลงทุนในประเทศไทย บริษัท FDI Accounting & Advisory นับว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งถูกเลือกมาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในงานนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่จะช่วยให้นักลงทุน AIBP Visit Program ให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวางแผนการลงทุนในประเทศไทยและขยายอย่างครบวงจร การเข้าร่วมกับ สวทช. และ SMC ในงานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐโดยเน้นการใช้เทคโลยี IoT , IDA และนวัตกรรมที่มีการวิจัยเพิ่มเติมในประเทศไทย โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ บริษัท FDI Accounting & Advisory ในฐานะสมาชิกของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับผู้เริ่มต้นทางธุรกิจและนักวิจัยทั้งไทยและต่างชาติ เราพร้อมให้บริการประเมินและเตรียมพร้อมธุรกิจอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้กรอบการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมทั้ง 6 ด้าน […]

タイにおけるインダストリー4.0の評価

Industry 4.0 เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบผลิตและบริการอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งการประเมินIndustry 4.0 เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของการประเมินIndustry 4.0 ในประเทศไทย 1. เพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการผลิตและบริการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในการแข่งขันในตลาดโลกที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 2. กระบวนการผลิตที่สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักรและระบบให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 3. สร้างโอกาสใหม่และปรับให้เข้ากับทุกไตรมาสของเศรษฐกิจ การนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเปิดโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานและพัฒนาธุรกิจ ทำให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในทุกไตรมาส 4. ส่งเสริมนวัตกรรมและการลงทุนในวิจัยและพัฒนา การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมจะส่งเสริมนวัตกรรมและการลงทุนในวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 5. เสริมสร้างแรงงานที่มีความรู้และทักษะทางดิจิทัล การยกระดับระบบการศึกษาและการพัฒนาทางด้านIndustry 4.0 จะช่วยสร้างแรงงานที่มีความรู้และทักษะทางดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ 6. สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการผลิตและบริการทำให้สามารถลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเสรีนต่ำลง ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน การประเมินIndustry 4.0 ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและดำเนินนโยบายที่เชื่อมโยงกับการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด ขั้นตอนในการประเมิน Industry 4.0 วิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและธุรกิจ การศึกษาและทำความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยี 4.0 เพื่อประเมินความต้องการและโอกาสที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสม การวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับIndustry 4.0 สร้างแผนดำเนินการ การสร้างแผนการปรับปรุงและการใช้เทคโนโลยี 4.0 ในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจและการวางแผนการลงทุน ทดสอบและปรับปรุง ทดสอบการใช้เทคโนโลยีในระบบการผลิตและบริการจริง ๆ และปรับปรุงตามความต้องการและผลลัพธ์ที่ได้ การติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 4.0 โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการปรับปรุงการผลิตและบริการ เพื่อนำไปปรับปรุงต่อยอด ประโยชน์ของการใช้บริการประเมิน Industry 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย การใช้เทคโนโลยี 4.0 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและให้ผู้บริโภคมีสินค้าและบริการที่คุ้มค่ามากขึ้น เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การใช้เทคโนโลยี 4.0 ช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพิ่มความไว้วางใจในตลาด สร้างนวัตกรรมและความเป็นเลิศ การนำเข้าเทคโนโลยี 4.0 ช่วยสร้างนวัตกรรมในการทำธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นผู้นำทางในอุตสาหกรรม เสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว การใช้เทคโนโลยี 4.0 ทำให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือ การใช้เทคโนโลยี 4.0 ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยในการผลิตและบริการ และเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้า บริการประเมินIndustry 4.0 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การนำเข้าเทคโนโลยี 4.0 ช่วยสร้างนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการทำธุรกิจ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทาง FDI […]