FDI

無料イベント案内
【現代産業に向けたインダストリー 4.0 の準備状況の自己評価】

SMC ร่วมกับ เนคเทค และ สวทช. จัดกิจกรรม SMC Spotlight EP.7 ในหัวข้อ “การประเมินความพร้อม Industry 4.0 ด้วยตัวเอง เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook SMC ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. (2 ชั่วโมง) วิทยากร ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์ม สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 สวทช. คุณนันทพัทร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท FDI ดร.พรพรหม อรีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล เนคเทค สวทช. กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Industry 4.0 บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการประเมินความพร้อม ประโยชน์ที่ได้รับ ฟรี! เข้าร่วมออนไลน์ได้ทุกที่ เนื้อหาเข้มข้น นำไปใช้ได้จริง ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Industry 4.0 เรียนรู้วิธีประเมินความพร้อมธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม >> SMC Spotlight EP.7 FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว! 🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting 💚 Line : @fdigroup 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐Website : www.fdi.co.th ข่าวสารอื่นๆ FDI Group ร่วมกับ AIT ลงนามMOU ดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต FDI09/04/2024 […]

ビジネスタイプに適した給料プログラム選定

ในยุคดิจิทัล โปรแกรมเงินเดือน กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท ช่วยให้การคำนวณ จ่าย และจัดการเงินเดือนพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็ว โปรแกรมเหล่านี้มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีฟีเจอร์และราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรมเงินเดือน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจมากที่สุด 1. ขนาดของธุรกิจ ธุรกิจขนาดเล็ก : โปรแกรมเงินเดือนแบบพื้นฐาน มักมีฟีเจอร์ครบครัน เหมาะกับธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 50 คน โปรแกรมเหล่านี้มักใช้งานง่าย ราคาไม่แพง ธุรกิจขนาดกลาง : โปรแกรมเงินเดือนแบบมาตรฐาน มักมีฟีเจอร์ที่ครบครันกว่า โปรแกรมแบบพื้นฐาน เหมาะกับธุรกิจที่มีพนักงาน 50-200 คน โปรแกรมเหล่านี้มักมีฟีเจอร์การจัดการพนักงาน การคำนวณภาษี และการรายงานที่ซับซ้อนกว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ : โปรแกรมเงินเดือนแบบ Enterprise มักมีฟีเจอร์ครบครันที่สุด เหมาะกับธุรกิจที่มีพนักงานมากกว่า 200 คน โปรแกรมเหล่านี้มักมีฟีเจอร์การผสานรวมกับระบบอื่นๆ การวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการใช้งานที่ซับซ้อน ปรับแต่งระบบได้ตามความต้องการ และมีความปลอดภัยที่สูง 2. ฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงาน การคำนวณเงินเดือน : โปรแกรมควรคำนวณเงินเดือนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับภาษี การหักภาษีและประกันสังคม : โปรแกรมควรหักภาษีและประกันสังคมได้โดยอัตโนมัติ การจัดการสวัสดิการ : โปรแกรมบางประเภทรองรับการจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การออกสลิปเงินเดือน : โปรแกรมควรออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รายงาน : โปรแกรมควรสร้างรายงานต่างๆ เช่น รายงานเงินเดือน รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายงานประกันสังคม 3. งบประมาณ โปรแกรมเงินเดือน มีราคาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานและจำนวนผู้ใช้ ธุรกิจควรพิจารณางบประมาณและเลือกโปรแกรมที่คุ้มค่ากับการลงทุน เช่น ฟรี : โปรแกรมเงินเดือนแบบออนไลน์ฟรี มักมีฟีเจอร์จำกัด และความปลอดภัยต่ำ เหมาะสำหรับธุรกิจเริ่มต้นหรือธุรกิจที่มีงบจำกัด มีค่าใช้จ่าย : ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งจะมีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กันการใช้งานและขนาดของธุรกิจ 4. ความง่ายในการใช้งาน โปรแกรมเงินเดือนควรใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยาก โปรแกรมเงินเดือนควรมีคู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบ และวิดีโอสอนการใช้งานที่ครบถ้วน โปรแกรมเงินเดือนควรมีทีม Support ที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 5. ความปลอดภัยของข้อมูล โปรแกรมเงินเดือนควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ธุรกิจควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมเงินเดือนที่เลือกนั้นสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง โปรแกรมเงินเดือน ByteHR : โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย […]

ビジネスにおいて重要なHRM

Human Resource Management หรือ HRM คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคลากรภายในองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก พัฒนา ดูแล จนไปถึงการปลดพนักงาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ความสำคัญของ HRM ต่อธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : HRM มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงกับงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร สร้างแรงจูงใจและความผูกพัน : HRM มุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ดูแลสวัสดิการ ให้ความยุติธรรม เคารพในสิทธิของพนักงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ทำให้พนักงานทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ลดต้นทุน : HRM ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การลดการหมุนเวียนของพนักงาน การลดข้อพิพาท การลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : องค์กรที่มีพนักงานที่มีความสามารถ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมมีประสิทธิภาพในการทำงานเหนือกว่า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : HRM ทำหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานขององค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตัวอย่างหน้าที่หลักของ HRM สรรหาและคัดเลือกพนักงาน : ค้นหา คัดเลือก และดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เข้ามาทำงานในองค์กร พัฒนาบุคลากร : จัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของพนักงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของงาน บริหารระบบค่าจ้างและสวัสดิการ : กำหนด จ่าย และบริหารระบบค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ให้กับพนักงานอย่างยุติธรรม เหมาะสม ประเมินผลการทำงาน : ประเมินผลการทำงานของพนักงาน ให้คำติชม เสนอแนะแนวทางพัฒนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงาน : สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพกายของพนักงาน บริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน : สื่อสาร รับฟังปัญหา ดูแล และแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกับองค์กร จัดการระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ : เก็บรวบรวม […]

人事担当者が知っておくべき最新労働法!

กฎหมายแรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งสำคัญสำหรับฝ่ายบริหารงานบุคคลคือต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ป้องกันปัญหาข้อพิพาท และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทความนี้จะสรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุดที่ การบริหารงานบุคคล ควรรู้ ! ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พ.ศ. 2567 ประกาศจากกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศไว้ดังนี้ 370 บาท 1 จังหวัด : ภูเก็ต 363 บาท 6 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร , นครปฐม, นนทบุรี , ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร 361 บาท 2 จังหวัด : ชลบุรี , ระยอง 352 บาท 1 จังหวัด : นครราชสีมา 351 บาท 1 จังหวัด : สมุทรสงคราม 350 บาท 6 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี , ฉะเชิงเทรา , ปราจีนบุรี , ขอนแก่น , เชียงใหม่ 349 บาท 1 จังหวัด : ลพบุรี 348 บาท 3 จังหวัด : สุพรรณบุรี , นครนายก , หนองคาย 347 บาท 2 จังหวัด : กระบี่ , ตราด 345 บาท 15 จังหวัด : […]

BOI投資促進・政府の特典

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคทองของการลงทุน ด้วยเศรษฐกิจที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และแรงงานที่มีทักษะ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดึงดูดใจจากภาครัฐ  โดยเฉพาะจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์กรหลักที่มุ่งมั่นสนับสนุนนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปลดล็อกศักยภาพธุรกิจในประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ BOI สิทธิประโยชน์ต่างๆ ขั้นตอนการสมัคร  และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ทำไมต้องลงทุนกับ BOI ประเทศไทย 1. นโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่เอื้ออำนวย BOI มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุน ที่เอื้ออำนวย สนับสนุนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมประเภทธุรกิจ ที่หลากหลาย มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน กระจายรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 2. สิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย BOIเสนอสิทธิประโยชน์มากมายแก่นักลงทุน เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร และสิทธิในการจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ เจาะลึก สิทธิประโยชน์BOIเพื่อส่งเสริมการลงทุน ! 3. ศักยภาพทางธุรกิจ ประเทศไทยมีศักยภาพทางธุรกิจ ที่สูง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ตลาดแรงงานที่มีทักษะ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นโยบายเศรษฐกิจที่มั่นคง และทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ เชื่อมต่อตลาดสำคัญ ทั่วโลก 4. โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ประเทศไทยมีระบบขนส่งที่สะดวก โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่พัฒนา และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน 5. แรงงานที่มีทักษะ ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะและทุ่มเท พร้อมที่จะรองรับความต้องการของนักลงทุน 6. การสนับสนุนที่ครอบคลุม BOIมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนนักลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาข้อมูล การเตรียมเอกสาร การขอรับใบอนุญาต ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้นักลงทุนมั่นใจ ไร้กังวล ประเภทธุรกิจที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แบ่งประเภทธุรกิจที่ส่งเสริมการลงทุนออกเป็น 12 กลุ่ม ดังนี้ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เช่น กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส), กิจการปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี, กิจการด้านการเกษตรกรรมต่าง ๆ แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน เช่น กิจการเหมืองแร่ ตัดและผลิตโลหะ, กิจการผลิตแก้วและเซรามิคส์ อุตสาหกรรมเบา เช่น กิจการสิ่งทอ, กิจการผลิตหนังและผลิตภัณฑ์จากหนัง, กิจการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เช่น กิจการผลิตรถยนต์และส่วนประกอบ, กิจการต่อเรือ, […]

Work Permit 労働許可証とは??

ใบ Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ เอกสารสำคัญที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย  เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และใช้ชีวิตในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ความสำคัญของใบ Work Permit 1. ถูกกฎหมายและปลอดภัย การทำงานโดยไม่มีใบ Work Permit ถือว่าผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการถูกจับกุม ปรับ จำคุก  หรือถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ใบ Work Permit จึงเป็นสิ่งที่การันตีสถานะการทำงานที่ถูกต้อง ช่วยให้คุณทำงานอย่างสบายใจ ไร้กังวล 2. สร้างความน่าเชื่อถือ ใบ Work Permit บ่งบอกถึงความตั้งใจจริงและความรับผิดชอบของผู้ทำงาน แสดงให้เห็นว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมาย และพร้อมที่จะทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนายจ้าง ลูกค้า และคู่ค้า ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานและได้รับความไว้วางใจ 3. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ใบWork Permit เป็นใบเบิกทางไปสู่สิทธิประโยชน์ต่างๆ  เช่น  ประกันสังคม สิทธิรักษาพยาบาล การลาคลอด การลาป่วย การลาพักร้อน เงินชดเชยกรณีว่างงาน และอื่นๆ   ซึ่งล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในต่างประเทศ 4. โอกาสในการพัฒนา ใบ Work Permit ช่วยให้คุณสามารถทำงานในประเทศได้อย่างยาวนาน มีโอกาสเรียนรู้  พัฒนาทักษะ สั่งสมประสบการณ์ ต่อยอดความรู้ และเติบโตในสายงานที่คุณใฝ่ฝัน 5. อนาคตที่มั่นคง ใบWork Permit ช่วยให้คุณสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมั่นใจ สามารถสมัครขอวีซ่าถิ่นที่อยู่ถาวร พาครอบครัวมาอยู่ด้วย สร้างรากฐานชีวิต และอนาคตที่มั่นคงในประเทศได้ ความแตกต่างระหว่าง Work Permit กับ วีซ่า วีซ่า คือ เอกสารอนุญาตให้บุคคลต่างชาติเข้าประเทศ  นั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้บนวีซ่า ซึ่งวัตถุประสงค์ทั่วไปของวีซ่า ได้แก่ การท่องเที่ยว การศึกษา การทำงาน การเยี่ยมเยียนครอบครัว การรักษาพยาบาล และธุรกิจ Work Permit หรือ ใบอนุญาตทำงาน คือ เอกสารอนุญาตให้บุคคลต่างชาติทำงานในประเทศนั้นๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดย Work Permit มักออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางานหรือกระทรวงแรงงานของประเทศนั้นๆ ประเภทใบ Work Permit ในไทย ในประเทศไทย ใบอนุญาตทำงาน […]

ビジネス拡大に必要不可欠な ”会計コンサルタント”

ในยุคที่เศรษฐกิจแข่งขันสูง ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน หนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ ที่ปรึกษาบัญชี ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับทุกแง่มุมของการเงินของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี คือใคร? ที่ปรึกษาบัญชี คือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ และจัดการงานบัญชี ภาษี และการเงิน ให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การทำบัญชี : ที่ปรึกษาบัญชีสามารถช่วยธุรกิจในการติดตั้งและรักษาระบบการทำบัญชีที่ถูกต้อง พวกเขาสามารถจัดทำงบการเงิน เตรียมเอกสารภาษี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การวางแผนภาษี : ที่ปรึกษาบัญชีสามารถช่วยธุรกิจในการลดภาระภาษี พวกเขาสามารถระบุกลยุทธ์การวางแผนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสามารถช่วยประหยัดเงินให้กับธุรกิจได้ การเงิน : ที่ปรึกษาบัญชีสามารถช่วยธุรกิจในการจัดการเงิน พวกเขาสามารถจัดทำงบประมาณ พยากรณ์กระแสเงินสด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การบัญชีเงินเดือน : ที่ปรึกษาบัญชีสามารถช่วยธุรกิจในการจัดการบัญชีเงินเดือน พวกเขาสามารถจัดทำใบแจ้งหนี้เงินเดือน หักภาษีเงินเดือน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ : ที่ปรึกษาบัญชีสามารถให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ธุรกิจเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และการระดมทุน ที่ปรึกษาบัญชีที่มีคุณสมบัติ จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี (ทบ. 1) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประโยชน์ของการใช้ ที่ปรึกษาบัญชี มีหลายประโยชน์ในการใช้ที่ปรึกษาบัญชี ประโยชน์บางประการ ได้แก่ ประหยัดเงิน : ที่ปรึกษาบัญชีสามารถช่วยธุรกิจประหยัดเงินได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถช่วยธุรกิจลดภาระภาษี ค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับบริการทางการเงิน และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพ : ที่ปรึกษาบัญชีสามารถช่วยธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พวกเขาสามารถระบุกระบวนการที่สามารถปรับปรุงได้ และช่วยธุรกิจในการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง : ที่ปรึกษาบัญชีสามารถช่วยธุรกิจลดความเสี่ยงทางการเงิน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง และช่วยธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ การเข้าถึงความเชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาบัญชีมีข้อมูลและความเชี่ยวชาญล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและข้อบังคับทางการเงิน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดแก่ธุรกิจเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ ซึ่งสามารถช่วยธุรกิจหลีกเลี่ยงปัญหาและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ความสบายใจ : การใช้ที่ปรึกษาบัญชีสามารถให้ความสบายใจให้กับเจ้าของธุรกิจได้ พวกเขารู้ว่าการเงินของธุรกิจอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานหลักของธุรกิจได้ การเลือก ที่ปรึกษาบัญชี มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกที่ปรึกษาบัญชี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เลือกที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับภาษีล่าสุด สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการทำงานกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณ บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ปรึกษาเสนอบริการที่คุณต้องการ บริการทั่วไปอาจรวมถึงการจัดทำบัญชี การยื่นภาษี และการให้คำปรึกษาทางการเงิน สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและโครงสร้างการเรียกเก็บเงิน บุคลิกภาพและวัฒนธรรม เลือกที่ปรึกษาที่คุณรู้สึกสบายใจและสามารถทำงานร่วมกันได้ ที่ปรึกษาของคุณควรเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัฒนธรรมของบริษัทที่ปรึกษาสอดคล้องกับวัฒนธรรมของธุรกิจของคุณ คำแนะนำ ขอคำแนะนำจากเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ตรวจสอบเว็บไซต์ของที่ปรึกษาและอ่านบทวิจารณ์ ติดต่อสมาคมการค้าในท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ […]

持続可能なビジネスに導く戦略的グリーンビジネス

ในยุคปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างมาก ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวและดำเนินการอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียว จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียวคืออะไร? อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง ธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน กลยุทธ์การนำอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในหลายมิติ 1. มิติเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการผลิต : การใช้วัสดุรีไซเคิล พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไร สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ : ตลาดสินค้าและบริการสีเขียวกำลังเติบโต ธุรกิจที่ปรับตัวเข้าหาเทรนด์นี้ จะมีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ใหม่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี : ธุรกิจสีเขียวจะดึงดูดลูกค้า พันธมิตร และนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 2. มิติสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ : การใช้วัสดุและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ น้ำ และเสียง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ : การใช้พลังงานหมุนเวียน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : การใช้วัสดุรีไซเคิล ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ 3. มิติสังคม ส่งเสริมสุขภาพที่ดี : การลดมลพิษ ช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน สร้างงาน : ธุรกิจสีเขียวสร้างงานใหม่ในภาคเศรษฐกิจสีเขียว พัฒนาชุมชน : ธุรกิจสีเขียวสามารถสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน กลยุทธ์นำธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย อุตสาหกรรมสีเขียว 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษและของเสีย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม 3. ความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 4. การสร้างความร่วมมือ ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับธุรกิจอื่น สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว 5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจสีเขียวขององค์กร สื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสีเขียว กระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับของอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดระดับของอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่ 2 […]

Thailand Industry 4.0に適応する必要性

อุตสาหกรรม 4.0 หมายถึง การผนวกรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการผลิต การจัดการ และบริการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายหลักคือ การเพิ่มประสิทธิภาพ การยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทำไมจึงจำเป็นต้องปรับธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0? 1. เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา และลดต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และพัฒนาทั้งสินค้าและบริการได้ตรงจุด 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจที่ปรับตัวเข้ากับเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะสามารถดึงดูดลูกค้า พันธมิตร และนักลงทุนได้มากกว่า การใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด และสร้างรายได้ใหม่ ๆ 3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลูกค้าในปัจจุบันต้องการสินค้าและบริการที่มีความเฉพาะบุคคล สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เข้าใจลูกค้า พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงใจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 4. เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การปรับธุรกิจเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ช่วยให้ธุรกิจยืดหยุ่น ปรับตัวเก่ง และพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต ขั้นตอนการก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ประเมินสถานะปัจจุบัน : วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ศึกษาเทคโนโลยีที่มีอยู่และเทรนด์ของอุตสาหกรรม กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม : ศึกษาเทคโนโลยี 4.0 หลักๆ เช่น IoT, Big Data, AI, Cloud Computing และ Robotics เลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ พิจารณาความพร้อมด้านทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากร ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 4.0 อัปเกรดระบบเครือข่าย ความปลอดภัยข้อมูล และระบบจัดเก็บข้อมูล พัฒนาทักษะบุคลากร : พนักงานต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้เทคโนโลยี 4.0 จัดฝึกอบรม พัฒนาทักษะดิจิทัล และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มต้นใช้งานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : ทดสอบใช้งานเทคโนโลยี 4.0 ในโครงการขนาดเล็ก […]

FDIグループ アジア工科大学院とMOU(覚書)を締結

2 เมษายน 2567 – คุณ พัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานกลุ่มบริษัท FDI ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Prof. Kazuo Yamamoto (President) และ Mr. Russell Rein (Vice President for Administration) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรม วัตถุประสงค์หลักของ MOU ฉบับนี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรม โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ พัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสฝึกอบรมและเรียนรู้ทักษะใหม่ ความร่วมมือระหว่าง FDI Group และ AIT ครั้งนี้ จะเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว! 🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting 💚 Line : @fdigroup 📞 Phone : 02 626 5999 📧 E-mail : infojob@fdi.co.th 🌐Website : www.fdi.co.th บทความที่เกี่ยวข้อง FDI Group ร่วมกับ มจธ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทย FDI08/04/2024 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม… Read More บรรยากาศ งานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร” FDI22/03/2024 วิดีโอไฮท์ไลท์ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน… Read […]

1 2 3 4 14