ビザ申請手順 完全ガイド

ขั้นตอน การทำวีซ่า คู่มือฉบับสมบูรณ์

ビザ申請手順 完全ガイド

現在、海外旅行をする場合、多くの国では入国前にビザの申請が必要となっており、ビザの手続きや準備が必要な書類は、ビザの種類と目的地の国によって異なりますので、この記事は一般的なプロセスをご案内します。

ศึกษาประเภทเพื่อ การทำวีซ่า

1. ビザの種類を調べる

ビザの申請は観光ビザなど旅行の目的によって異なります。 学生ビザ、就労ビザ、商用ビザ、家族訪問ビザなど、旅行の目的に応じてビザの種類を選択する必要があります。目的国の大使館または領事館のウェブサイトで情報収集をしましょう。タイのビザの例は次のとおりです。

 1. 短期滞在ビザ(Non-Immigrant Visa)
 • 観光ビザ (Tourist Visa):旅行およびレジャーのためのビザで最長60 日間滞在可能。
 • ビジネスおよび就労ビザ(Non-Immigrant Visa B): ビジネスまたは就労を行うためのビザ。
 • 学生・留学生ビザ(Non-Immigrant Visa ED): 学業用のビザ。
 • その他の種類のビザ: 結婚ビザ、医療ビザなど タイ語学習等のためのビザ
 1. 居住する人のためのビザ (Immigrant Visa)
 • Immigrant Visa「O-X」 : タイ王国に5年間滞在でき、さらに5年間ビザの延長をリクエストできる外国人のための退職ビザ。
 1. 他の種類のビザ
 • 外交ビザ(外交ビザ):外交官向け
 • 公用ビザ:政府職員向け
 • トランジットビザ:トランジット目的で 12 時間以上タイの空港内に滞在する、もしくはトランジット目的であってもタイへ入国(入国審査、チェックイン)する場合
การเตรียมเอกสารใน การทำวีซ่า

2.書類の準備

一般的に提出が必要な書類には次のようなものがあります。

 • パスポート
  • 有効残存期間が6か月あることが必要な国が多い。
  • ビザ申請用に少なくとも2ページの空白ページがあること。
 • 証明写真
  • サイズ はビザタイプや国によって異なる。
  • 背景の色も指定の国がある。
  • 6か月以内に撮影したものが望ましい。
 • ビザ申請
  • 偽りの情報ではなく、正しく記入する必要がある。
  • 原本には直筆の署名付き(パスポートのサインと同様の書体)
 • ファイナンシャルレポート
  • 過去6ヶ月分の通帳記録
  • 給与証明書
  • 財務状況を示すその他の証拠
 • 航空券と宿泊施設の予約表
  • 旅行計画
  • 旅行の日付、時刻、場所に関する詳細。
 • 追加で提出が必要となる場合があるもの
  • ビザの種類により異なるので注意が必要です。
  • 学生ビザ: 出席証明書
  • 就労ビザ:労働許可証
  • 訪問ビザ:親戚/友人からの招待状
ยื่นขอวีซ่า

3. ビザを申請する

ビザの申請はいくつかの方法で行うことができます。 目的地の国によって異なります。

 • 基本的な方法はとして、大使館または領事館を通じてビザを申請します。書類の提出や面接は、申請者本人の出頭を求められることが多いです。
 • ビザ申請サービスを提供する代理店を通じてビザを申請する方法。 利便性、スピード、専門知識を提供し、ビザの申請や労働許可証の申請を行うサービスプロバイダーをお探しの場合は、FDI A&A へお問い合わせください。
 • オンラインでビザを申請 これは便利で迅速ですが、一部の国ではまだこのシステムが導入されていません。
การชำระค่าธรรมเนียม การทำวีซ่า

4. ビザ料金の支払い

ビザ手数料は異なります。 ビザの種類と目的地の国によって異なります。 料金については大使館/領事館のウェブサイトをご確認ください。

รอรับผล การทำวีซ่า

5. 審査期間

ビザの処理時間は状況によって異なります。 ビザの種類と目的地の国によって異なります。 これには通常 1 ~ 2 週間かかります。ウェブサイト経由でフォローアップするか、大使館/領事館に電話してください。

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

6. 渡航前の準備

ビザを受け取るとき 航空券や宿泊施設の予約、旅行保険などの旅行書類の作成、宿泊施設の予約、気象状況の確認など、旅行の準備をします。

FDI Accounting and Advisory はビザと労働許可の取得サービスを提供します。

Visa & Work Permit Support Service

FDI Accounting & Advisory は、タイや諸外国で働くためのビザ取得サービスを提供しております。お客様のビザ申請を簡単、便利、時間節約できるようサポートします。

FDI Accounting & Advisory Co.,Ltd.

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 Website : www.fdi.co.th

関連記事

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

タイの就労ビザ Q&A

วีซ่าทำงานในไทย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้...

Read More