BOI投資促進・政府の特典

ทำความรู้จัก BOI ปลดล็อกธุรกิจด้วยการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์

BOI投資促進・政府の特典

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคทองของการลงทุน ด้วยเศรษฐกิจที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และแรงงานที่มีทักษะ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดึงดูดใจจากภาครัฐ  โดยเฉพาะจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์กรหลักที่มุ่งมั่นสนับสนุนนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ

คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปลดล็อกศักยภาพธุรกิจในประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ BOI สิทธิประโยชน์ต่างๆ ขั้นตอนการสมัคร  และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ทำไมต้องลงทุนกับ BOI ประเทศไทย

ทำไมต้องลงทุนกับ BOI ประเทศไทย

1. 有利な投資促進政策

BOIは投資家をサポートし、 投資促進策を通じながら、事業の種類 、経済発展、雇用の創出、所得の分配、タイ国民の生活の質の向上に焦点を当てています。

2. メリット

BOI は法人税の免除など、投資家に多くのメリットを提供します。個人所得税を軽減する関税を支払わずに機械や原材料を輸入できるようになります。外国人労働者を雇用する権利詳細は記事でご覧いただけます。 投資促進のためのBOIメリットを徹底解説

3. ビジネスの可能性

タイは高いビジネスの可能性を秘めています。アジアの拠点として最適なロケーションで、世界中の重要な市場を繋ぎます。

4. 便利なインフラ

タイには便利な交通機関があります。スカイトレインや地下鉄など路線を拡大中です。

5. 熟練労働者

タイには投資家のニーズを満たせるような、優秀な労働者がいます。

6. サポート体制

BOI には、あらゆる段階で投資家にアドバイス、指導、サポートを提供できる専門家チームがいます。

BOIが投資を促進する事業の種類

BOIが投資を促進する事業の種類

投資委員会事務局 (BOI) は、投資を促進する事業を次のように 12 のグループに分類しています。

 • เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เช่น กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส), กิจการปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี, กิจการด้านการเกษตรกรรมต่าง ๆ
 • แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน เช่น กิจการเหมืองแร่ ตัดและผลิตโลหะ, กิจการผลิตแก้วและเซรามิคส์
 • อุตสาหกรรมเบา เช่น กิจการสิ่งทอ, กิจการผลิตหนังและผลิตภัณฑ์จากหนัง, กิจการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
 • ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เช่น กิจการผลิตรถยนต์และส่วนประกอบ, กิจการต่อเรือ, กิจการผลิตเครื่องจักรกล
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กิจการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เคมีภัณฑ์และพลาสติก เช่น กิจการผลิตปิโตรเคมี, กิจการผลิตพลาสติก
 • อัญมณีและเครื่องประดับ เช่น กิจการเจียระไนพลอย, กิจการผลิตเครื่องประดับ
 • ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น กิจการพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ, กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
 • ยาและเวชภัณฑ์ เช่น กิจการผลิตยา, กิจการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • บริการ เช่น กิจการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, กิจการท่องเที่ยว, กิจการบริการทางการเงิน
 • ดิจิทัล เช่น กิจการซอฟต์แวร์, กิจการอีคอมเมิร์ซ, กิจการดิจิทัลมีเดีย
 • พื้นที่เป้าหมายพิเศษ เช่น กิจการในเขตพัฒนาพิเศษเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC), กิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ขั้นตอนการสมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI

ขั้นตอนการสมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุน

 • ศึกษาข้อมูลประเภทกิจการที่BOI ส่งเสริม และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
 • ยื่นเอกสารขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • รอผลการพิจารณาจากBOI
 • ลงนามในสัญญาส่งเสริมการลงทุน
 • ดำเนินการลงทุนตามแผนงานที่เสนอไว้
บริการ การจดทะเบียนบริษัท

FDI Accounting & Advisory が選ばれるのか? では、会社登記のサポートサービスがございます。経営者様が本業に専念できるよう、書類準備や登記代行、各種ライセンス取得業務などをお受けします。

事業内容

 • あらゆる種類の会社を登録する
 • 営業許可を申請する
 • 会計・税務サービス
 • 商業登記サービス
 • その他ビジネスに関わるサービス

なぜ FDI Accounting & Advisory が選ばれるのか?

 • 専門家と豊富な経験のチームが対応します。
 • 1か所で完結する完全なサービス。
 • 便利かつ迅速で、プロセスは 7 日以内に完了します。
 • お手頃な価格、それだけの価値があります
 • 無料相談 料金はかかりません。

特別! LINE 公式を追加: @fdigroup を押して、今日からすべてのサービスで最大 20% の割引を受けてください (2024 年 5 月 31 日限定)!

FDI Accounting & Advisory Co.,Ltd.

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

関連記事