会社設立前に知っておきたいこと『登録資本金とは??』

ทุนจดทะเบียน คืออะไร __ เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท

会社設立前に知っておきたいこと『登録資本金とは??』

企業登記 これはビジネスにとって重要なステップです。 登録資本金はいくらで登録すればよいのか疑問に思っている人も多いかもしれませんが、今回は FDI Accounting & Advisoryがあなたの疑問を解消します。 役割、義務、重要性を理解し、登録資本金を効率的に登録および管理する方法を身につけましょう。

登録資本金 これは、会社の発起人が事業を開始するために使用することに同意する資本の額で、定款に定められた金額として表されます。 この登録資本金は、会社が運営、投資、拡張、または借金の返済に使用できる準備金のようなものです。

ทุนจดทะเบียน ขั้นต่ำไว้เท่าไหร่

法律で要求される最低登録資本金はいくらですか?

 • 有限会社 : 普通株式を含む登録資本最低 10 バーツ が必要です 1 株あたり 5 バーツ以上、株主が必要です。 2 名 以上
 • リミテッド パートナーシップ : 登録資本金最低額なしですが、少なくともパートナー 2 名が必要です。
 • 法的普通組合 : 登録資本最低額なし。 ただし、少なくともパートナーは 2 人必要です。
 • Public Company Limited : 登録資本最低 500 万バーツ 普通株式の価値がある必要があります 1 株あたり 10 バーツ以上であり、株主が必要です。 15 人 以上
登録資本金の重要性

登録資本金の重要性

 • ビジネスの規模と財務の安定性を示す : 登録資本金は潜在力を反映しています。ビジネスの信頼性と登録資本金が高くなるほど、それは顧客、パートナー、投資家の間に信頼をもたらします。
 • 株主の責任の範囲を決定する 会社に借金がある場合、株主は負債を返済する責任を負います。しかし、その株主が会社に投資した金額を超えるものではありません。
 • 銀行に融資を申し込む際の担保として使用される :銀行は、他の要因と合わせてローンを検討する上で、登録資本金額を考慮することがよくあります。
 • 物件の予約に使用されます :土地、建物、機械などの資産の予約および購入において、会社は登録資本金を使用することができます。
ปัจจัยในการกำหนด ทุนจดทะเบียน

登録資本金の額を決定する際に考慮すべきこと

 1. 事業の種類
 • ビジネス規模が小さい場合は、登録資本金はわずか 15 バーツでも登記可能。 (法律による最低額)
 • ビジネス規模が中規模 の場合は、100,000 ~ 1,000,000 バーツの登録資本金くらいになります。
 • ビジネス規模が大きい 場合は、1,000,000 バーツを超える登録資本金になります。
 1. ビジネスの規模
 • 従業員数が少なくて済むことがあります。 場合は、登録資本金が少なくて済むことがあります。
 • 従業員数が多額となる傾向があります。 場合は、登録資本金が多額となる傾向があります。
 1. 資金源を見つける
 • 投資家から資金を集める事業多額の登録資本金の提示を求められる場合があります。
 • 個人の資金を利用した事業多額の登録資本金を示す必要はないかもしれません。
 1. 企業イメージ
 • 多額の登録資本金を有する企業登録資本金が低い企業よりも信頼できるイメージを生み出すことができます。
 1. 事業拡大計画
 • 事業拡大計画のある企業は、多額の登録資本金が必要です。
登録資本配分戦略

登録資本配分戦略

 1. 初期費用の分析 :登録、スペースのレンタル、設備の購入、従業員の雇用などにかかる費用の見積もり。
 2. 資金の使用計画を立てる スタートアップ費用に 50%、事業拡大に 30%、準備金に 20% など、活動ごとに資金の割合を設定します。
 3. 長期的に考えてみる :事業成長予測将来の事業拡大のための資金を確保します。
 4. 専門家に相談する :登録資本金の配分に関するアドバイスを受けるため、弁護士、会計士、またはファイナンシャルプランナーに相談してください。 FDI Accounting & Advisory が選ばれるのか? は、会社登記代行サービスを行っております。 タイでの28年間の実績と 日本語でお問い合わせできます。無料の場合 !

登録資本金の配分例

業種:コーヒーショップ

登録資本金:1,000,000 バーツ

 • 初期費用: 600,000 バーツ
  • 登録料:50,000バーツ
  • 家賃:200,000バーツ
  • 機器購入:200,000バーツ
  • 人件費:150,000バーツ
 • 事業拡大:300,000バーツ
  • 追加装備購入 100,000バーツ
  • 新メニュー開発 100,000バーツ
  • 新支店拡張 100,000バーツ
 • 予備費: 100,000 バーツ
  • 諸経費
  • 緊急予備資金

FDI Accounting & Advisory を利用してビジネスをスムーズに始めましょう。

FDI Accounting & Advisory が選ばれるのか? では、会社登記のサポートサービスがございます。経営者様が本業に専念できるよう、書類準備や登記代行、各種ライセンス取得業務などをお受けします。

事業内容

 • あらゆる種類の会社を登録する
 • 営業許可を申請する
 • 会計・税務サービス
 • 商業登記サービス
 • その他ビジネスに関わるサービス

なぜ FDI Accounting & Advisory が選ばれるのか?

 • 専門家と豊富な経験のチームが対応します。
 • 1か所で完結する完全なサービス。
 • 便利かつ迅速で、プロセスは 7 日以内に完了します。
 • お手頃な価格、それだけの価値があります
 • 無料相談 料金はかかりません。

特別! LINE 公式を追加: @fdigroup を押して、今日からすべてのサービスで最大 20% の割引を受けてください (2024 年 5 月 31 日限定)!

FDI Accounting & Advisory Co.,Ltd.

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

関連記事

ทำความรู้จัก BOI ปลดล็อกธุรกิจด้วยการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์

BOI投資促進・政府の特典

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคทองของการลงทุน ด้วยเศรษฐกิจที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย...

Read More