บริการที่ปรึกษาภาษีและการบัญชี

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี และ ด้านบัญชี
ทั้งรายเดือน และรายปี

รับวางระบบบัญชี และคอยให้คำแนะนำสนับสนุนงานบัญชีและภาษีกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ

บริการรายเดือน

บริการรายปี

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting and Advisory ?

มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของคุณสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยบริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมครบวงจร ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์และความรู้เชิงลึกพร้อมช่วยคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

บริการที่ปรึกษาภาษีและการบัญชี​

ที่ปรึกษาภาษี และ การบัญชี สำคัญอย่างไร ?

         ในยุคสมัยที่กฎหมายภาษีมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบกับภาระหน้าที่ทางธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการต้องทุ่มเทเวลาและพลังงานให้กับการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดการเรื่องภาษีจึงกลายเป็นภาระเพิ่มเติมที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น การจัดการเรื่องภาษีจึงกลายเป็นงานที่ท้าทายสำหรับทั้งบุคคลและธุรกิจ

ที่ปรึกษาภาษี เปรียบเสมือนผู้ช่วยมืออาชีพที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและคลี่คลายปัญหาทางภาษี พวกเขามีความรู้และความเชี่ยวชาญในกฎหมายภาษี สามารถให้คำแนะนำ จัดเตรียมเอกสาร ยื่นแบบภาษี และติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร จึงทำให้บริษัทของคุณดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความกังวลเรื่องภาษีของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำเรื่องการทำบัญชีให้กับคุณได้อีกด้วย

ที่ปรึกษาภาษี และ การบัญชี พร้อมช่วยคุณในเรื่องไหน ?

 1. ให้คำปรึกษา และ วางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ: ที่ปรึกษาภาษีสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี กลยุทธ์การวางแผนภาษี วิเคราะห์สถานะทางการเงิน ธุรกิจ และเป้าหมายของคุณ เพื่อออกแบบกลยุทธ์การวางแผนภาษีที่เหมาะสม ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. จัดเตรียมเอกสาร: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งเอกสารให้กับกรมสรรพากร เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาความผิดพลาดและค่าปรับ
 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายภาษี: อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอยู่เสมอ ให้คำปรึกษาในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ ช่วยให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 4. ยื่นแบบภาษี: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยยื่นแบบภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยื่นแบบภาษีให้ตรงเวลา
 5. ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร แทนผู้เสียภาษี ช่วยให้ผู้เสียภาษีประหยัดเวลาและลดภาระในการติดต่อราชการ และ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงปัญหาความยุ่งยาก

ข้อดีของการใช้บริการ ที่ปรึกษาภาษี และ การบัญชี

การใช้บริการที่ปรึกษาภาษี เปรียบเสมือนการลงทุนที่คุ้มค่าช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. ประหยัดเวลา: ผู้เสียภาษีสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานหลัก โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องภาษี
 2. ประหยัดเงิน: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยวางแผนภาษี ช่วยให้ผู้เสียภาษีประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. ลดความเสี่ยง: ที่ปรึกษาภาษีสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและประเมินภาษีเพิ่มเติม
 4. เพิ่มความมั่นใจ: ผู้เสียภาษีสามารถมั่นใจว่าได้จัดการเรื่องภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีควบคู่กันดีอย่างไร?

การใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีควบคู่กัน จะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • การจัดการเรื่องภาษีที่มีประสิทธิภาพ: ที่ปรึกษาภาษีจะช่วยวิเคราะห์สถานะทางการเงิน หาช่องทางประหยัดภาษี และจัดทำแผนภาษีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 • การทำบัญชีที่ถูกต้อง: บริษัททำบัญชีจะช่วยบันทึกธุรกรรมทางการเงิน จัดทำรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การใช้บริการทั้งสองประเภทควบคู่กัน ช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อดูแลเรื่องภาษีและบัญชี

เลือกใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีควบคู่กัน แบบไหนดี ?

การเลือกใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีควบคู่กันไปนั้น เปรียบเสมือนการตัดสินใจเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้เสียภาษีควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • เลือกบริษัทที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชีที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
 • เลือกทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • สอบถามค่าบริการและรายละเอียดของบริการให้ชัดเจน
 • ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การใช้บริการที่ปรึกษาภาษีและบริษัททำบัญชี เปรียบเสมือนการลงทุนที่คุ้มค่า ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์มากมาย ผู้เสียภาษีควรเลือกบริษัทที่ปรึกษาภาษีอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บริการที่ตรงกับความต้องการ และช่วยให้จัดการเรื่องภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ทุกจังหวะธุรกิจไม่ติดขัดกับบริการ
ที่ปรึกษาด้านภาษีและทำบัญชี ของ FDI

        เพื่อให้กระบวนการจ่ายภาษีบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นก้าวแรกของธุรกิจที่มั่นคงเพียงแต่ว่า การทำบัญชีเพื่อจ่ายภาษีด้วยตัวเองอาจเป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและอาจมีบางส่วนตกหล่นไป จะดีกว่าไหมหากใช้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีของ FDI

        บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี และด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปีของ FDI พร้อมอยู่เคียงข้างทุกธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นและครอบคลุมทุกด้าน ในทุกสถานการณ์เพื่อมอบประสบการณ์และให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งพวกเรา รับวางระบบบัญชี และคอยให้คำแนะนำสนับสนุนงานบัญชีและภาษีกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ 

        หากมีข้อสงสัย คำถามหรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th     

🌐Website : www.fdi.co.th

บริการที่ปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

บริการจดทะเบียนบริษัท​

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ และครอบคลุมทุกด้าน ในทุกสถานการณ์

บริการรับจดทะเบียนบริษัท และจัดตั้งกิจการประเภทต่างๆ

บริการที่ปรึกษาธุรกิจสีเขียว

Sustainability Eco-Smart Business in Every Decision

บริการประเมินอุตสาหกรรม 4.0

ก้าวสู่อนาคตอุตสาหกรรม 4.0 กับบริการประเมินที่ครบวงจร

บริการด้านบัญชี และ ภาษี​

พร้อมสนับสนุนงานบัญชีและภาษีกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมืออาชีพ

บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จบทุกขั้นตอนวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนหลังบ้าน เพื่อความคล่องตัวสำหรับทุกรูปแบบของธุรกิจ

เราพร้อมสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจ
ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น