วีซ่า

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

วีซ่าทำงานในไทย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้ 1. วีซ่าทำงานประเภทใดบ้างที่ชาวต่างชาติสามารถขอได้? วีซ่าทำงานไทยมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและสถานะของผู้สมัคร ประเภทวีซ่าทำงานที่พบบ่อย ได้แก่: Non-Immigrant B (วีซ่าธุรกิจ) : เหมาะสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) Non-Immigrant O (วีซ่าคู่สมรส) : เหมาะสำหรับคู่สมรสของคนไทย Non-Immigrant ED (วีซ่าผู้เชี่ยวชาญ) : เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะพิเศษ Non-Immigrant B-O (วีซ่าประเภทพิเศษ) : เหมาะสำหรับนักลงทุน นักวิจัย นักเรียนทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน 2. คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการขอวีซ่าทำงานไทยคืออะไร? หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการเงิน จดหมายเชิญจากบริษัทในไทย (สำหรับวีซ่า Non-Immigrant B) ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) […]

ขั้นตอน การทำวีซ่า คู่มือฉบับสมบูรณ์ !

การเดินทางไปต่างประเทศในปัจจุบัน หลายๆ ประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ ซึ่งขั้นตอน การทำวีซ่า และการเอกสารที่ต้องเตรียมอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและประเทศปลายทาง บทความนี้จึงเป็นคู่มือครบวงจร เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนและเตรียมตัวสำหรับการขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง 1. ศึกษาประเภทของวีซ่า เนื่องจากวีซ่ามีอยู่หลายประเภท การทำวีซ่าจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมญาติ ฯลฯ คุณต้องเลือกประเภทวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนั้นๆ บนเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง ตัวอย่างวีซ่าของไทยเช่น วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa): สำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน ไม่เกิน 60 วัน วีซ่าธุรกิจและทำงาน (Non-Immigrant Visa B): สำหรับการประกอบธุรกิจ ทำงาน วีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant Visa ED): สำหรับการศึกษาต่อ วีซ่าประเภทอื่นๆ: เช่น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล วีซ่าเพื่อการศึกษาภาษาไทย ฯลฯ วีซ่าคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa) […]

8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024! Part 2

ในปี 2024 หลายๆคนเริ่มมีเป้าหมายอยากไป ทำงานต่างประเทศ เลยใช่ไหมคะ? ถือเป็นนอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการความท้าทายใหม่หรือต้องการการเติบโตในอนาคต วันนี้ทาง FDI A&A ได้รวบรวม 8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ ในปี 2024 มาให้ทุกคนกันค่ะ แต่หากใครยังไม่ได้อ่าน 8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024! Part 1 แนะนำให้ไปอ่านก่อนนะคะเพิ่มที่จะได้มาต่อ Part 2 กันอย่างเต็มที่ ถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยย ! 5. S Pass – สิงคโปร์ ใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือระดับกลาง (mid-level skilled worker) ในประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้สูงสุด 6 ปี และผู้ถือ S Pass ที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 2,500 เหรียญสิงคโปร์สามารถขอรับสิทธิ์ในการนำบุคคลในครอบครัวติดตามได้ คุณสมบัติผู้สมัคร มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญา (Degree […]

8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024! Part 1

ในยุคปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายมากขึ้น การย้ายถิ่นฐานเพื่อทำงานต่างประเทศจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลาย ๆ คน และในแต่ละประเทศก็มีวีซ่าทำงานที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละวีซ่าก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปเช่นกัน ทาง FDI A&A จึงได้รวบรวมข้อมูล เขียนบทความนำเสนอ 8 วีซ่าทำงานต่างประเทศ ที่น่าสนใจในปี 2024 หากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ! 1. Express Entry Program – แคนาดา เป็นระบบการขอวีซ่าเพื่ออาศัยถาวรในแคนาดาสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติทางเศรษฐกิจ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่ได้รับความต้องการจากตลาดแรงงานของแคนาดา หนี่งในสิทธิประโยชน์ของการสมัครผ่าน Express Entry Program คือ คุณสามารถนำคู่ครองและบุตรมาได้  คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น อายุระหว่าง 18-35 ปี (ผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ยังสามารถสมัครได้ แต่จะได้รับคะแนน CRS น้อยกว่า) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะได้รับคะแนน CRS มากกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่า) มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสระดับปานกลาง มีคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 (ผู้ที่สอบ IELTS ได้คะแนนอย่างน้อย 6.0 […]

SMART Visa ดึงดูดแรงงานทักษะสูงสู่ประเทศไทย!

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) เป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่รัฐบาลไทยกำหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ที่เรียกว่า S-Curve โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ตามอุตสาหกรรม ดังนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute […]

ข่าวดีสำหรับคนไทยและชาวจีน! ไทย-จีน ยกเว้นวีซ่าถาวร เริ่ม 1 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยข่าวดีว่า ไทยและจีนเตรียมยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างกัน โดยคนไทยและชาวจีนที่จะเดินทางระหว่างกันไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าอีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป การยกเลิกวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีนในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างกัน โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งไทยและจีน การยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีน ครอบคลุมบุคคลสัญชาติไทยและจีนที่ถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน ข้อดีของการ ยกเลิกวีซ่า การ ยกเลิกวีซ่า ถาวรระหว่างไทยและจีน มีข้อดีหลายประการ ดังนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไทยและชาวจีนสามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ผู้ประกอบการไทยและชาวจีนสามารถเดินทางไปติดต่อธุรกิจระหว่างกันได้สะดวกขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การยกเว้นวีซ่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน การยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยและจีน ถือเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยและชาวจีนที่สนใจเดินทางท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป FDI Accounting […]

เปิดโผย! รวมวีซ่าทำงานในต่างประเทศต่างๆ

การย้ายไปทำงานในต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาใหม่ๆ และสร้างรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปทำงานในต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานของประเทศนั้นๆ ให้ดี เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถขอวีซ่าทำงานต่างประเทศได้และสามารถทำงานในประเทศนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าทำงานของประเทศต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ วีซ่าทำงานต่างประเทศชั่วคราว (Temporary Work Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆ ในระยะสั้นๆ โดยระยะเวลาการอนุญาตทำงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ วีซ่าทำงานชั่วคราวมักออกให้กับผู้ที่ทำงานในสายงานที่มีความต้องการสูง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที แพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ วีซ่าทำงานต่างประเทศถาวร (Permanent Work Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆ ได้ในระยะยาว วีซ่าทำงานถาวรมักออกให้กับผู้ที่ทำงานในสายงานสำคัญ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆ เป็นเวลานาน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นๆ ประเทศสหรัฐอเมริกา H-1B visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้บริษัทหรือองค์กรในสหรัฐอเมริกาจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง เช่น วิศวกร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที L visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พนักงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกาเดินทางไปทำงานชั่วคราวในสาขาย่อยของบริษัทในต่างประเทศ O-1 visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา […]

ใบ work permit และ วีซ่าทำงาน แตกต่างกันอย่างไร ?

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ถือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยประมาณ 2.5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ตามกฎหมายของประเทศไทย ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องมี ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าทำงาน (Working Visa) เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตทำงาน (ใบ Work Permit) ใบอนุญาตทำงาน (ใบ Work Permit) คือเอกสารที่ออกโดยกระทรวงแรงงานอนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบอาชีพในประเทศไทย โดยใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความจำเป็นในการจ้างงาน ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ใบอนุญาตทำงานมี 3 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 1 อนุญาตให้ทำงานได้เฉพาะตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 2 อนุญาตให้ทำงานได้หลายตำแหน่งตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา ใบอนุญาตทำงานประเภทที่ 3 อนุญาตให้ทำงานได้ในทุกตำแหน่ง การขอใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบ Work Permit […]

วีซ่าทำงาน คืออะไร?

วีซ่าทำงาน เป็นเอกสารทางราชการที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศได้ วีซ่าทำงานมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความต้องการของประเทศนั้น ๆ ซึ่งในแต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอวีซ่าทำงานที่แตกต่างกันไป วันนี้ทาง FDI A&A จะมาเจาะลึกวีซ่าทำงานพร้อมยกตัวอย่างวีซ่าทำงานจากประเทศต่างๆ กันค่ะ ประเภทของวีซ่าทำงาน ประเภทของวีซ่าทำงานสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของงาน ทักษะและประสบการณ์ของผู้สมัคร ความต้องการของประเทศนั้น ๆ เป็นต้น ตัวอย่างประเภทของวีซ่าทำงาน ได้แก่ วีซ่าทำงานทั่วไป (General Work Visa) เป็นวีซ่าทำงานที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของประเทศนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานหรือทักษะเฉพาะด้าน วีซ่าทำงานตามทักษะ (Skills-based Work Visa) เป็นวีซ่าทำงานที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่มีทักษะหรือประสบการณ์การทำงานเฉพาะด้านที่ประเทศนั้น ๆ ต้องการ วีซ่าทำงานตามสายงาน (Occupational Work Visa) เป็นวีซ่าทำงานที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่ทำงานในสายงานเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู เป็นต้น วีซ่าทำงานตามโครงการพิเศษ (Special Program Work Visa) […]

บริษัทรับทำวีซ่า VS ทำวีซ่าด้วยตัวเอง แบบไหนดีกว่ากัน ?

เมื่อพูดถึงการเดินทางไปต่างประเทศ การขอวีซ่ามักเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จำเป็น ซึ่งกระบวนการนี้อาจซับซ้อนและใช้เวลานาน ส่งผลให้หลายคนใช้บริการจาก บริษัทรับทำวีซ่า แต่หลายคนแย้งว่าการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้มากกว่า ซึ่งในบทความนี้ ทาง FDI A&A จะสำรวจข้อดีและข้อเสียของทั้งสองวิธีเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าตัวเลือกใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากกว่า หากพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ! บริษัทรับทำวีซ่า ข้อดีของการใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่า มีความเชี่ยวชาญและความรู้ : บริษัทรับทำวีซ่ามีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวีซ่าและมีประสบการณ์ในการติดต่อกับสถานทูตและสถานกงสุลต่างๆ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องตลอดขั้นตอนการสมัคร ประหยัดเวลาและสะดวกสบาย : บริษัทรับทำวีซ่าสามารถประหยัดเวลาของคุณโดยการจัดการเอกสารและวางใจว่าเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกส่งอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังคุ้นเคยกับข้อกำหนดและสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการได้อีกด้วย คำแนะนำและความช่วยเหลือ : บริษัทรับทำวีซ่ามีความเชี่ยวชาญในกระบวนการและเอกสารที่ต้องการ ซึ่งจะคอยแนะนำและช่วยคุณในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นได้อย่างถูกต้อง การติดตามและการแจ้งเตือน : บริษัทรับทำวีซ่าบางแห่งอาจมีบริการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของวีซ่าหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องทำต่อไป ทำให้คุณเข้าใจและทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของคุณได้ดีขึ้น ซึ่งทาง FDI A&A เป็นบริษัทรับทำวีซ่า ที่มีบริการติดตามสถานะเผื่อให้คุณทราบกระบวนการทุกขั้นตอน บริการเพิ่มเติม : บริษัทวีซ่าบางแห่งเสนอบริการเพิ่มเติม เช่น การแปลเอกสาร การนัดหมาย และการดำเนินการแบบเร่งด่วน บริการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมีกำหนดเวลาที่จำกัดหรือมีข้อกำหนดเฉพาะ  ข้อเสียของการใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : การใช้บริการบริษัททำวีซ่าอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการทำด้วยตนเอง รวมถึงค่าบริการของบริษัทด้วย ข้อจำกัดในการควบคุม : บางครั้งการใช้บริการบริษัททำวีซ่าอาจทำให้คุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการได้ตามต้องการ โดยต้องรอผลตอบรับจากบริษัท ความเชื่อถือได้ของบริษัท […]

1 2