กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด ที่ การบริหารงานบุคคล ควรรู้ !

กฎหมายแรงงาน ฉบับล่าสุดที่ การบริหารงานบุคคล ควรรู้ !

กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด ที่ การบริหารงานบุคคล ควรรู้ !

กฎหมายแรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งสำคัญสำหรับฝ่ายบริหารงานบุคคลคือต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ป้องกันปัญหาข้อพิพาท และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทความนี้จะสรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุดที่ การบริหารงานบุคคล ควรรู้ !

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พ.ศ. 2567

ประกาศจากกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศไว้ดังนี้

 • 370 บาท 1 จังหวัด : ภูเก็ต
 • 363 บาท 6 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร , นครปฐม, นนทบุรี , ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร
 • 361 บาท 2 จังหวัด : ชลบุรี , ระยอง
 • 352 บาท 1 จังหวัด : นครราชสีมา
 • 351 บาท 1 จังหวัด : สมุทรสงคราม
 • 350 บาท 6 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี , ฉะเชิงเทรา , ปราจีนบุรี , ขอนแก่น , เชียงใหม่
 • 349 บาท 1 จังหวัด : ลพบุรี
 • 348 บาท 3 จังหวัด : สุพรรณบุรี , นครนายก , หนองคาย
 • 347 บาท 2 จังหวัด : กระบี่ , ตราด
 • 345 บาท 15 จังหวัด : กาญจนบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , สุราษฎร์ธานี , สงขลา , พังงา, จันทบุรี , สระแก้ว , นครพนม , มุกดาหาร , สกลนคร , บุรีรัมย์ , อุบลราชธานี , เชียงราย , ตาก , พิษณุโลก
 • 344 บาท 3 จังหวัด : เพชรบุรี , ชุมพร , สุรินทร์
 • 343 บาท 3 จังหวัด : ยโสธร , ลำพูน , นครสวรรค์
 • 342 บาท 5 จังหวัด : นครศรีธรรมราช , บึงกาฬ , กาฬสินธุ์ , ร้อยเอ็ด , เพชรบูรณ์
 • 341 บาท 5 จังหวัด : ชัยนาท , สิงห์บุรี , พัทลุง , ชัยภูมิ , อ่างทอง
 • 340 บาท 16 จังหวัด : ระนอง , สตูล , เลย , หนองบัวลำภู , อุดรธานี , มหาสารคาม, ศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ , แม่ฮ่องสอน , ลำปาง ,สุโขทัย , อุตรดิตถ์ , กำแพงเพชร, พิจิตร , อุทัยธานี , ราชบุรี
 • 338 บาท 4 จังหวัด : ตรัง , น่าน , พะเยา , แพร่
 • 330 บาท 3 จังหวัด : นราธิวาส , ปัตตานี , ยะลา

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พ.ศ. 2567

ภาพรวมของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2567

คณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติได้มีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 17 อัตรา ตั้งแต่ 330 บาท ถึง 370 บาทต่อวัน ซึ่งคิดเป็นการปรับขึ้น 2-16 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด

ผลกระทบ การบริหารงานบุคคล ของธุรกิจและองค์กร

โดยหลักแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ การบริหารงานบุคคล คือ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำย่อมส่งผลต่อธุรกิจและองค์กรในหลายแง่มุม ดังนี้

 • ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น : องค์กรต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและบริการ
 • การแข่งขันที่เข้มข้น : ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอาจเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
 • การปรับกลยุทธ์ธุรกิจ : องค์กรจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือกับสภาวะค่าแรงที่สูงขึ้น เช่น การปรับราคาสินค้าและบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือการพัฒนาทักษะแรงงาน

แนวทางการปรับตัวสำหรับ การบริหารงานบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ดังนี้

 • วิเคราะห์ผลกระทบ : ประเมินผลกระทบของการปรับขึ้นค่าแรงต่อธุรกิจและองค์กร
 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ : แจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าแรงอย่างชัดเจน
 • ทบทวนระบบค่าจ้าง : พิจารณาปรับโครงสร้างระบบค่าจ้างให้สอดคล้องกับอัตราค่าแรงใหม่
 • พัฒนาทักษะแรงงาน : ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • วางแผนกลยุทธ์ระยะยาว : จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์การบริหารจัดการค่าแรง

องค์กรสามารถนำกลยุทธ์ต่อไปนี้มาใช้เพื่อบริหารจัดการค่าแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบประเมินผลงาน : เชื่อมโยงระบบค่าจ้างกับผลงานของพนักงาน
 • โครงการสวัสดิการ : เสนอโครงการสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงาน
 • ความยืดหยุ่นในการทำงาน : เสนอทางเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น การทำงานจากบ้าน หรือการทำงานตามเวลาที่กำหนด
 • โอกาสในการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการฝึกอบรมและการศึกษา

ปลดล็อคศักยภาพสูงสุดของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของคุณ

บริการ ด้านระบบทรัพยากรบุคคล (2)

FDI Accounting & Advisory บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ พร้อมให้บริการสนับสนุนองค์กรของคุณ ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 28 ปี เราช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ : ครอบคลุมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ HR การจัดการการจ้างงาน การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน กฎหมายแรงงาน และอื่นๆ
 • Outsource งาน HR : ช่วยแบ่งเบาภาระงาน HR ให้คุณมีเวลามุ่งเน้นไปที่งานหลัก บริการของเราครอบคลุมงาน เช่น การคัดเลือกพนักงาน การจัดทำเอกสาร การ payroll และอื่นๆ
 • ฝึกอบรม : พัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • Coaching : พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเติบโตในสายงาน

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting & Advisory

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญ : ทีมงานของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างมืออาชีพ
 • บริการที่ปรับแต่ง : เราออกแบบบริการให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม : บริการของเราช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • ความคุ้มค่า : เราเสนอบริการในราคาที่เหมาะสม

พิเศษ ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง