ขยายธุรกิจอย่างไร? โดยใช้ทุนต่ำที่สุด

ขยายธุรกิจอย่างไร? โดยใช้ทุนต่ำที่สุด

การขยายธุรกิจเป็นอีกหนึ่งก้าวในการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจที่ต้องการวางแผนอย่างรอบคอบและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ขั้นแรกที่สำคัญคือการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มขนาดและความสำเร็จของธุรกิจของคุณ และหากคุณกังวลเรื่องเงินทุนแล้วละก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะ วันนี้ทาง FDI A&A เราจะพาทุกท่านไปสำรวจวิธีขยายธุรกิจอย่างไรให้ใช้ต้นทุนต่ำที่สุดกัน

1. ขอทุนสนันสนุนจากรัฐบาล

ในการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เงินทุน ซึ่งมีหน่วยงานรัฐบาลหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น สสว., บสย., ISMED ฯลฯ มักมีโครงการที่สนับสนุนเงินทุนให้เปล่าสำหรับเจ้าของธุรกิจ โดยเปิดรับสมัครเจ้าของธุรกิจเข้ามาเสนอแผนธุรกิจในโครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะพิจารณาธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมหรือสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ

ดังนั้นเจ้าของธุรกิจต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อนำเสนอแผนธุรกิจ หากโครงการน่าสนใจ ได้รับการคัดเลือก อาจจะต้องรอการอนุมัติเงินสดภายใน 3-6 เดือน เจ้าของธุรกิจจึงควรเตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อให้ธุรกิจไม่หยุดชะงัก

2. โครงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลประกอบของธุรกิจของคุณถือเป็นประโยชน์อย่างมากในการขยายธุรกิจให้เติบโตได้เนื่องจากการได้รับการยกเว้นภาษีทำให้มีเงินทุนที่ได้จากผลประกอบการมาต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตให้ได้มากที่สุด

ซึ่งโครงการนี้สามารถยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุดถึง 13 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและเงื่อนไข นอกจากนี้ยังสามารถลดย่อนภาษีเงินได้ 50% ได้อีก 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำเงินส่วนนี้ไปต่อยอดขยายธุรกิจในระยะยาวได้ หากท่านใดสนใจ FDI A&A พร้อมให้คำปรึกษาและยื่นเข้าร่วมโครงการของท่านได้ ติดต่อที่นี่

3. โครงการยกเว้นภาษีอากรขาเข้า

ในส่วนนี้จะยกเว้นภาษีอากรในการนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตเพื่อการส่งออก และของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา จะไม่ถูกเก็บภาษีอากรหากเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชนอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจเนื่องจากหากธุรกิจเติบโตขึ้นจึงจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นในทุกภาคส่วน ซึ่งการถูกยกเว้นภาษีอากรขาเข้าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้กำไรเพิ่มมากขึ้น

4. โครงการ Thailand i4.0 Platform

ซึ่งโครงการนี้เป็นการประเมินองค์กรเพื่อให้ทราบว่าองค์กรยังมีช่องว่าง (Gap) ในเรื่องใดบ้าง ช่วยเช็คสุขภาพโรงงาน ทำให้ทราบจุดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เห็นภาพรวมของขีดความสามารถรายอุตสาหกรรมและยังสามารถช่วยวางแผนการทำงานและการลงทุนอีกด้วย การประเมินองค์กรจะช่วยทำให้คุณเห็นว่าองค์กรของคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน ควรพัฒนาไปในทิศทางใด ทำให้ช่วยร่นระยะเวลาในการพัฒนาอีกด้วย ซึ่งทางโครงการยังมีเงินทุนสนันสนุนให้ถึง 100,000 บาท หากท่านใดสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thailand i4.0 Platform

5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากรัฐบาล

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆจากรัฐบาลที่หากได้รับสิทธิประโยชน์จะเป็นผลดีต้อองค์กรอย่างมาก เช่น

  • การอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้น 100% (ยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)
  • การอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์นี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับการวางแผนและขยายธุรกิจในระยะยาว
  • ใบอนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน สำหรับพนักงานชาวต่างชาติ สิทธิประโยชน์นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการจ้างและรักษาบุคลากรที่มีทักษะระดับนานาชาติ

FDI Accounting & Advisory เป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่มีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและก้าวนำหน้าในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ที่จะช่วยให้คุณขยายธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ พร้อมทั้งช่วยยื่นขอสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่ นอกจากนี้เราให้ บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี สนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง