ขั้นตอน การทำวีซ่า คู่มือฉบับสมบูรณ์ !

ขั้นตอน การทำวีซ่า คู่มือฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอน การทำวีซ่า คู่มือฉบับสมบูรณ์ !

การเดินทางไปต่างประเทศในปัจจุบัน หลายๆ ประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ ซึ่งขั้นตอน การทำวีซ่า และการเอกสารที่ต้องเตรียมอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและประเทศปลายทาง บทความนี้จึงเป็นคู่มือครบวงจร เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนและเตรียมตัวสำหรับการขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง

ศึกษาประเภทเพื่อ การทำวีซ่า

1. ศึกษาประเภทของวีซ่า

เนื่องจากวีซ่ามีอยู่หลายประเภท การทำวีซ่าจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมญาติ ฯลฯ คุณต้องเลือกประเภทวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนั้นๆ บนเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง ตัวอย่างวีซ่าของไทยเช่น

 1. วีซ่าคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa): สำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน ไม่เกิน 60 วัน
 • วีซ่าธุรกิจและทำงาน (Non-Immigrant Visa B): สำหรับการประกอบธุรกิจ ทำงาน
 • วีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant Visa ED): สำหรับการศึกษาต่อ
 • วีซ่าประเภทอื่นๆ: เช่น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล วีซ่าเพื่อการศึกษาภาษาไทย ฯลฯ
 1. วีซ่าคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa)
 • Visa Non-Immigrant “O-X” : วีซ่าเกษียณอายุสำหรับชาวต่างชาติโดยได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถขอขยายวีซ่าต่อได้อีก 5 ปี
 1. วีซ่าประเภทอื่นๆ
 • วีซ่าทูต (Diplomatic Visa): สำหรับนักการทูต
 • วีซ่าราชการ (Official Visa): สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาล
 • วีซ่าคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa): สำหรับการเดินทางผ่านประเทศไทย
การเตรียมเอกสารใน การทำวีซ่า

2. เตรียมเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าและประเทศปลายทาง เอกสารทั่วไปที่มักต้องใช้ ได้แก่

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
  • มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
  • มีหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่าย
  • ขนาด 2 นิ้ว
  • พื้นหลังสีขาว
  • ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบสมัครขอวีซ่า
  • กรอกข้อมูลครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง
  • ลงลายเซ็น
 • หลักฐานการเงิน
  • สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน
  • หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงฐานะการเงิน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
  • แผนการเดินทาง
  • ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ที่จะเดินทาง
 • หลักฐานอื่นๆ
  • ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า เช่น
  • วีซ่านักเรียน: หนังสือรับรองการเข้าเรียน
  • วีซ่าทำงาน: ใบอนุญาตทำงาน
  • วีซ่าเยี่ยมเยียน: จดหมายเชิญจากญาติ/เพื่อน
ยื่นขอวีซ่า

3. ยื่นขอวีซ่า

การยื่นขอวีซ่าสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

 • ยื่นขอวีซ่าผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุล เป็นวิธีพื้นฐาน คุณต้องเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือนัดหมายสัมภาษณ์
 • ยื่นขอวีซ่าผ่านเอเจนซี่ ที่ให้บริการยื่นขอวีซ่า ซึ่งให้ความสะดวก รวดเร็ว และเชี่ยวชาญ หากท่านใดกำลังมองหาผู้ให้บริการยื่นวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน ทาง FDI A&A เปิดให้บริการมากกว่า 28 ปี
 • ยื่นขอวีซ่าออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว แต่บางประเทศยังไม่มีระบบนี้
การชำระค่าธรรมเนียม การทำวีซ่า

4. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าและประเทศปลายทาง ตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมบนเว็บไซต์ของสถานทูต/สถานกงสุล

รอรับผล การทำวีซ่า

5. รอรับผล

ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าและประเทศปลายทาง โดยทั่วไปจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ ติดตามผลผ่านเว็บไซต์หรือโทรสอบถามสถานทูต/สถานกงสุล

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

6. เตรียมตัวก่อนเดินทาง

เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เช่น จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก เตรียมเอกสารการเดินทาง เช่น ประกันการเดินทาง ใบจองที่พัก ตรวจสอบสภาพอากาศ ฯลฯ

FDI Accounting and Advisory ให้บริการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

Visa & Work Permit Support Service

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการขอวีซ่าทาง FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัททำให้บริการทำวีซ่าทำงานต่างประเทศ และใบอนุญาตต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่จะช่วยให้ การทำวีซ่า ของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ซึ่งเราให้บริการทั้งผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ช่วยดูแลทั้งการยื่นวีซ่า ใบอนุญาตต่างๆ ใบรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่ออายุวีซ่า การขอใบอนุญาตทำงาน สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการเดินทางที่เรียบรื่นของคุณ !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

วีซ่าทำงานในไทย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้...

Read More