จดทะเบียนบริษัท แล้ว เสียภาษีอย่างไร?

จดทะเบียนบริษัท แล้ว เสียภาษีอย่างไร

จดทะเบียนบริษัท แล้ว เสียภาษีอย่างไร?

การ จดทะเบียนบริษัท เป็นการยกระดับธุรกิจจากบุคคลธรรมดา สู่การเป็นนิติบุคคล สร้างความน่าเชื่อถือ ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ และยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี อย่างไรก็ตาม บริษัทที่จดทะเบียนแล้ว จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดา บทความนี้ จะมาอธิบายประเภทของภาษีที่บริษัทต้องเสีย ขั้นตอนการยื่นภาษี และ สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาษีสำหรับบริษัท

ประเภทของภาษีที่บริษัทต้องเสีย

บริษัทที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว จะต้องเสียภาษีหลักๆ ดังต่อไปนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการทั่วไป โดยทั่วไป อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% แต่มีสินค้าและบริการบางประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% บริษัทที่มียอดขายสินค้าและบริการต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ชำระภาษีเป็นประจำ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและชอบธรรมตามกฎหมาย อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน อยู่ที่ 20% ของกำไรสุทธิ ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัท อัตราภาษีขึ้นอยู่กับรายได้

 • ไม่เกิน 300,000 บาท: ยกเว้น
 • เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท: 15%
 • เกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป: 20%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้บางประเภทที่บริษัทจ่ายให้กับบุคคลอื่น เช่น เงินเดือน ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าบริการ ฯลฯ อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้

ภาษีทรัพย์สิน

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทเป็นเจ้าของ อัตราภาษีทรัพย์สินขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าประเมิน และ พื้นที่ตั้ง

ภาษีป้ายโฆษณา

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากป้ายโฆษณาที่บริษัทติดตั้งหรือแสดง อัตราภาษีป้ายโฆษณาขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และ พื้นที่ตั้งของป้ายโฆษณา

ประเภทของภาษีที่ จดทะเบียนบริษัท แล้วต้องเสีย

ขั้นตอนการยื่นภาษี

บริษัทที่จดทะเบียนบริษัทแล้ว จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี และ ชำระภาษีตามประเภทของภาษี ดังนี้

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม: บริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ชำระภาษีเป็นรายเดือน หรือ รายไตรมาส ขึ้นอยู่กับยอดขาย
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล: บริษัทต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ชำระภาษี 2 ครั้งต่อปี คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเต็มปี
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย: บริษัทต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีพร้อมสลิปเงินเดือนให้กับสรรพากรเป็นประจ
 • ภาษีทรัพย์สิน: บริษัทต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีทรัพย์สิน และ ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่กรมธนารักษ์ประกาศ
 • ภาษีป้ายโฆษณา: บริษัทต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโฆษณา และ ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศ

เอกสารประกอบการยื่นภาษี

เอกสารประกอบการยื่นภาษี จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของภาษี โดยทั่วไป เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นภาษี มีดังนี้

 • แบบแสดงรายการภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • สลิปเงินเดือน
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ช่องทางการยื่นภาษี

บริษัทสามารถยื่นภาษีได้หลายช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing): เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และ ประหยัด สามารถยื่นแบบและชำระภาษีผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/
 • ยื่นแบบด้วยตนเอง: สามารถยื่นแบบและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่
 • ยื่นแบบผ่านธนาคาร: สามารถยื่นแบบและชำระภาษีผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
จดทะเบียนบริษัท แล้ว เสียภาษีอย่างไร (2)

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับ FDI Accounting & Advisory

FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทที่ให้บริการ จดทะเบียนบริษัท และขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน

บริการของเรา

 • จดทะเบียนบริษัททุกรูปแบบ
 • ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • บริการทำบัญชีและภาษี
 • บริการงานทะเบียนการค้า
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting & Advisory

 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัทและมากประสบการณ์
 • บริการครบวงจร จบในที่เดียว
 • สะดวกรวดเร็ว ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน
 • ราคาที่ย่อมเยา คุ้มค่า
 • ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พิเศษ ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ บริษัทจำกัด  การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ...

Read More