จดทะเบียนบริษัท กี่คน ? วันนี้มีคำตอบ

จดทะเบียนบริษัท กี่คน

จดทะเบียนบริษัท กี่คน ? วันนี้มีคำตอบ

การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องผ่านเพื่อก่อตั้งธุรกิจใหม่ของคุณอย่างถูกกฎหมายและเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ เพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทนั้นถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย จำนวนคนที่มีส่วนร่วมในบริษัทมีความสำคัญและมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันตามประเภทของบริษัทต่าง ๆ  ในบทความเราจะมาสำรวจ ลักษณะของบริษัทแต่ละประเภทว่าต้องใช้คนในการ จดทะเบียนบริษัท กี่คน และข้อกำหนดที่แตกต่างกันตามประเภทของบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

จดทะเบียนบริษัท กี่คน

1. บริษัทบุคคลทั่วไป (General Partnership)

 • บริษัทบุคคลทั่วไปคือ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้จัดการร่วมกันโดยอาศัยทุนร่วมกันในการดำเนินกิจการ
 • ผู้จัดการร่วมมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจในกิจการต่างๆ และรับผลกำไรและหนี้สินตามส่วนแบ่งที่ได้กำหนดไว้
 • ข้อดีคือ การเป็นแบบผสมนี้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและแบ่งแบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก
 • จำนวนคนที่จะจด : 2 คนขึ้นไป

2. บริษัทจำกัดความรับผิด (Limited Liability Partnership - LLP)

 • บริษัทจำกัดความรับผิดเป็นโครงสร้างทางธุรกิจที่ผู้ที่เข้าร่วมไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้ของบริษัทนอกเพียงการลงทุนที่ลงไป
 • มีความยืดหยุ่นในการบริหารและไม่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายในการบริหาร
 • จำนวนคนที่จะจด : 2 คนขึ้นไป

3. บริษัทจำกัด (Limited Company)

 • บริษัทจำกัดเป็นรูปแบบของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและมีการแบ่งหุ้น
 • ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดตามทุนที่ลงทุนในบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้ของบริษัทเกินทุนลงทุน
 • จำนวนคนที่จะจด : 1 คนขึ้นไป

4. บริษัทมหาชน (Public Limited Company - PLC)

 • บริษัทมหาชนมีการจดทะเบียนหุ้นให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อให้สามารถซื้อหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์
 • มีข้อกำหนดและมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อให้ความโปร่งใสและปกป้องผู้ลงทุน
 • จำนวนคนที่จะจด : 7 คนขึ้นไป

5. บริษัทย่อย (Subsidiary Company)

 • บริษัทที่เป็นลูกของบริษัทหลัก (บริษัทแม่) และถือหุ้นในบริษัทแม่ โดยทำหน้าที่ดำเนินกิจการภายใต้การควบคุมของบริษัทแม่
 • มีการตัดสินใจและการบริหารจัดการแบบอิสระ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับบริษัทแม่
 • จำนวนคนที่จะจด : 1 คนขึ้นไป
จดทะเบียนบริษัท กี่คน

6. บริษัทในหมวดหุ้น (Joint Stock Company)

 • บริษัทที่มีการแบ่งหุ้นและนำไปประกอบการค้าหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถทำให้บุคคลทั่วไปซื้อขายหุ้นได้
 • มีการกำหนดค่าหุ้นและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
 • จำนวนคนที่จะจด : 1 คนขึ้นไป

7. บริษัทในหมวดสาธารณประโยชน์ (Non-Profit Organization)

 • บริษัทที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการทำกำไร แต่มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณประโยชน์แก่สังคม
 • มุ่งสร้างความเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • จำนวนคนที่จะจด : 1 คนขึ้นไป

8. บริษัทร่วม (Partnership)

 • บริษัทที่มีผู้จัดการร่วมกัน โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
 • มีการแบ่งผลกำไรและการบริหารจัดการร่วมกัน
 • จำนวนคนที่จะจด : 2 คนขึ้นไป

9. บริษัทผู้ถือหุ้นมาก (Holding Company)

 • บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น ๆ และมีการควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทที่ถือหุ้นนั้น
 • มีความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์และการเติบโตของบริษัทย่อย
 • จำนวนคนที่จะจด : 1 คนขึ้นไป

10. บริษัทหลักทรัพย์ (Securities Company)

 • บริษัทที่มีบทบาทในการซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สินทางการเงิน มีบริการให้คำปรึกษาการลงทุนแก่ลูกค้า
 • มีการดำเนินกิจการตามกฎหมายและมีความรับผิดต่อลูกค้าในการดำเนินการทางการเงิน
 • จำนวนคนที่จะจด : 1 คนขึ้นไป
จดทะเบียนบริษัท กี่คน

การทำความเข้าใจและทราบแล้วว่าใช้คนในการ จดทะเบียนบริษัท กี่คน ในแต่ละประเภทของบริษัทนี้จะช่วยให้เข้าใจการดำเนินกิจการและการทำงานของบริษัทในแต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น และหากใช้บริการรับจ้างจดทะเบียนบริษัทให้ประโยชน์มากมายแก่ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นการเดินทางเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ตั้งแต่การประหยัดเวลาและเงิน ไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องมาปวดหัวกับคำถามว่า จดทะเบียนบริษัท กี่คน?

ทาง FDI Accounting & Advisory มีบริการรับจ้างจดทะเบียนบริษัท ที่จะช่วยทำให้วิธีจดทะเบียนบริษัทเป็นง่าย ครบ จบในที่เดียว หมดปัญหาข้อสงสัยว่า จดทะเบียนบริษัท กี่คน? พวกเราพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  ซึ่ง บริการของเรา ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การรับจ้างจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี สนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

จะเปิดบริษัททั้งที มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะ ?

การเปิดบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีรายละเอียดและเอกสารที่ต้องเตรียมจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการหลายคนเกิดความกังวลและวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น...

Read More

ข้อดี-ข้อเสียของการใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เป็นจำนวนมาก...

Read More