จดทะเบียน ภพ 20 คืออะไร? เรามาหาคำตอบกัน

จดทะเบียน ภพ 20 คืออะไร? เรามาหาคำตอบกัน

ทุกคนอาจจะคุ้นกับคำว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% แต่อยากจะไม่คุ้นกับการ จดทะเบียน ภพ 20 และหากท่านใดที่เริ่มทำเริ่มธุรกิจที่ขายสินค้าและให้บริการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ควรอ่านบทความนี้อย่างยิ่ง โดยทางได้ FDI A&A สำรวจเกี่ยวกับ จดทะเบียน ภพ 20 คืออะไร และข้อความรู้ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น หากพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ!

ใบ ภ.พ. 20 คืออะไร?

ใบ ภ.พ. 20 เป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าบริษัทนั้นได้จด Vat หรือเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้

 1. ยอดขายทุกๆรายการที่เกิดขึ้นจะต้องคิด Vat 7% และนำส่งภาษีขายให้แก่กรมสรรพากร
 2. ภาษีซื้อที่เกิดจากยอดซื้อต่างๆ บริษัทต้องเก็บใบกำกับภาษีเอาไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการเครดิตภาษี (คือการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย)
 3. จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้แบบ ภพ.30 เป็นประจำทุกเดือน

ตัวอย่าง บริษัท A จำกัด มียอดขายทั้งเดือนที่ 1000 บาท มีภาษีขาย 7% คือ 70 บาท และบริษัทมียอดซื้อทั้งเดือนที่ 700 บาท มีภาษีซื้อที่ 7% ที่ 49 บาท ดังนั้นยอดที่ทางบริษัทต้องนำส่ง ภพ 30 ให้แก่กรมสรรพากรคือ 70 – 49 = 21 บาท นั่นเอง แต่หากภาษีขาย น้อยกว่า ภาษีซื้อ ยอดที่ติดลบสามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีใช้ในเดือนถัดไปได้

ข้อมูลใน ภพ 20 มีอะไรบ้าง

 1. คำว่า ภพ 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ชื่อผู้ประกอบการ
 3. ชื่อสถานประกอบการ
 4. เลือกแสดงว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือสาขา
 5. ที่อยู่ของบริษัท
 6. เบอร์ติดต่อของบริษัท
 7. วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 8. ชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรพากรของผู้ออกทะเบียนนี้

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นแบบคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ rd.go.th 
 • ยื่นแบบคำขอด้วยกระดาษ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้ประกอบการ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ตั้งเป็นสถานประกอบการ 1 ฉบับ
 • รูปภาพสำนักงานทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อย 4 ภาพ จำนวน 2 ชุด
 • แผนที่สำนักงาน 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) กรณีให้บุคคลอื่นยื่นจดทะเบียนแทนผิมีอำนาจของกิจการ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ 1 ฉบับ (กรณีผู้มีอำนาจกิจการไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ (กรณีผู้มีอำนาจกิจการไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
 • สัญญาเช่า 1 ฉบับ (กรณีเช่าสถานที่ตั้งสำนักงาน)

ประโยชน์ของใบ ภ.พ. 20

 • การนำใบ จดทะเบียน ภพ 20 ไปแสดงที่สถานประกอบการในที่ที่สามารภเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นข้อกฎหมายที่จะต้องทำ เนื่องจากหากมีเจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบที่สถานประกอบการเราส่วนใหญ่มักจะขอดูเอกสารตัวนี้ด้วย
 • หากคุณเป็นบริษัทเปิดใหม่ที่ และต้องการซื้อหรือขายสินค้ากับบริษัทอื่น โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเป็นการติดต่อกันครั้งแรก คู่ค้ามักจะขอข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือรับรอง งบการเงิน หรือ ใบ จดทะเบียน ภพ 20 เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจลัความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจว่าเราเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ใบ จดทะเบียน ภพ 20 สามารถใช้เป็นเอกสารในการชำระภาษีที่คำนวณตามรายได้ที่รายงานไว้ โดยส่งถึงหน่วยงานภาษีเพื่อชำระภาษีตามกำหนด
 • เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคาร ทางธนาคารก็จะต้องขอเอกสารหลักฐานต่างๆของบริษัท เช่น ใบ จดทะเบียน ภพ 20, หนังสือรับรองบริษัท, งบการเงิน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทเรานั้นเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทของเรามีสุขภาพทางการเงินที่ดีพอ ที่จะสามารถปล่อยเงินกู้ให้ได้

หากท่านใดมีจ้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพจ Business Consulting – FDI Accounting & Advisory และ ทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการ จดทะเบียน ภพ 20 และบินุญาตต่างๆเกี่วกับการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้ดารดำเนินบริษัทของคุณเป็นเรื่องง่าย ครบ จบในที่เดียว พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  ซึ่ง บริการของเรา ครอบคลุมตั้งแต่วิธีจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี สนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน ปรึกษา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

7 ขั้นตอนการยื่นภาษีนิติบุคคล! ฉบับเข้าใจง่าย

ภาษีนิติบุคคลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนเงินทุนสำหรับบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน หากท่านใดยังไม่รู้ว่า...

Read More