ทักษะ การบริหารคน ด้วยพลังของ Soft Skill !

ทักษะ การบริหารคน ด้วยพลังของ Soft Skill !

ทักษะ การบริหารคน ด้วยพลังของ Soft Skill !

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ เทรนด์การทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานจึงไม่ใช่แค่ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่องค์กรต่างๆ มองหาคือ “Soft Skill” หรือทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจว่า Soft Skill คืออะไร จะสามารถใช้ในช่วย การบริหารคน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่าง มีความสำคัญอย่างไร และทักษะอะไรบ้างที่พนักงานยุคใหม่ควรมีเพื่อปลดล็อกศักยภาพและก้าวสู่ความสำเร็จ

Soft Skill คืออะไร

Soft Skill คืออะไร?

Soft Skill หรือทักษะทางสังคมและอารมณ์ หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการอารมณ์ ทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันเป็นทีม และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ทำไม Soft Skill จึงสำคัญ?

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ งานหลายอย่างถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ การบริหารคน ด้วยทักษะทางสังคมและอารมณ์มนุษย์สามารถทำได้ดีกว่าเครื่องจักร

ตัวอย่าง Soft Skills ใน การบริหารคน 1
 • การสื่อสาร (Communication): พนักงานที่ดีควรมีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น ทั้งการพูด การเขียน และการฟัง สามารถสื่อสารความคิดและความต้องการของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจผู้อื่น และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
 • การทำงานเป็นทีม (Teamwork): ในยุคปัจจุบัน องค์กรต่างๆ มักทำงานเป็นทีมมากกว่าทำงานคนเดียว พนักงานจึงควรมีทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันหน้าที่ รับผิดชอบ ร่วมมือกันแก้ปัญหา และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • การแก้ปัญหา (Problem-solving): พนักงานที่ดีควรมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity): พนักงานที่ดีควรมีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดหาวิธีใหม่ๆ ในการทำงาน พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • ความยืดหยุ่น (Adaptability): โลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พนักงานที่ดีควรมีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence): พนักงานที่ดีควรมีความฉลาดทางอารมณ์ เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดี เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น
 • จริยธรรม (Ethics): พนักงานที่ดีควรมีจริยธรรมในการทำงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักการและกฎระเบียบ
 • ความรับผิดชอบ (Responsibility): พนักงานที่ดีควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตัวเอง ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน

พัฒนาทักษะ Soft Skill ให้ช่วยใน การบริหารคน ได้อย่างไร?

 • เรียนรู้จากประสบการณ์: ประสบการณ์ในการทำงานเป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะ Soft Skill ที่ดีที่สุด ควรเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ไม่ดี
 • ฝึกฝน: ทักษะ Soft Skill เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ควรหาโอกาสฝึกฝนทักษะเหล่านี้อยู่เสมอ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การทำงานเป็นอาสาสมัคร
 • เรียนรู้จากผู้อื่น: ควรเรียนรู้จากผู้อื่นที่มีทักษะ Soft Skill ที่ดี
 • อ่านหนังสือและบทความ: หนังสือและบทความมากมายที่สอนเกี่ยวกับทักษะ Soft Skill

ปลดล็อคศักยภาพสูงสุดของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของคุณ

บริการ ด้านระบบทรัพยากรบุคคล

FDI Accounting & Advisory บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารคน พร้อมให้บริการสนับสนุนองค์กรของคุณ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 28 ปี เราช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ : ครอบคลุมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ HR การจัดการการจ้างงาน การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน กฎหมายแรงงาน และอื่นๆ
 • Outsource งาน HR : ช่วยแบ่งเบาภาระงาน HR ให้คุณมีเวลามุ่งเน้นไปที่งานหลัก บริการของเราครอบคลุมงาน เช่น การคัดเลือกพนักงาน การจัดทำเอกสาร การ payroll และอื่นๆ
 • ฝึกอบรม : พัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • Coaching : พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเติบโตในสายงาน

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting & Advisory

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญ : ทีมงานของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างมืออาชีพ
 • บริการที่ปรับแต่ง : เราออกแบบบริการให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
 • ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม : บริการของเราช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
 • ความคุ้มค่า : เราเสนอบริการในราคาที่เหมาะสม

พิเศษ ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง