ทุนจดทะเบียน คืออะไร ?? เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน คืออะไร __ เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน คืออะไร ?? เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท เป็นก้าวสำคัญสำหรับธุรกิจ หลายคนอาจสงสัยว่าควรจดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ วันนี้ FDI Accounting and Advisory จะมาคลายข้อสงสัย ทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสำคัญ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการจดทะเบียนและจัดการ ทุนจดทะเบียน อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุนจดทะเบียน คือ จำนวนเงินทุนที่ผู้ก่อการบริษัทตกลงกันว่าจะนำมาใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยแสดงเป็นจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะปรากฏต่อสาธารณชน โดยจะต้องแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เงินทุนจำนวนนี้เปรียบเสมือนเงินทุนสำรองที่บริษัทสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน ลงทุน ขยายกิจการ หรือชำระหนี้สิน

ทุนจดทะเบียน ขั้นต่ำไว้เท่าไหร่

กฎหมายกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไว้เท่าไหร่?

 • บริษัทจำกัด : ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 10 บาท โดยหุ้นสามัญต้องมีมูลค่า ไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท และ ต้องมีผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า 2 คน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ทุนจดทะเบียนไม่มีขั้นต่ำ แต่ต้องมีหุ้นส่วน ไม่ต่ำกว่า 2 คน
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล : ทุนจดทะเบียนไม่มีขั้นต่ำ แต่ต้องมีหุ้นส่วน ไม่ต่ำกว่า 2 คน
 • บริษัทมหาชนจำกัด : ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท หุ้นสามัญต้องมีมูลค่า ไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 10 บาท  และต้องมีผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า 15 คน
ความสำคัญของ ทุนจดทะเบียน

ความสำคัญของ ทุนจดทะเบียน

 • แสดงถึงขนาดและความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ : ทุนจดทะเบียนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ยิ่งมีทุนจดทะเบียนสูง ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน
 • กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น : ในกรณีที่บริษัทมีหนี้สิน ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบชดใช้หนี้สิน แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนในบริษัท
 • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคาร : ธนาคารมักพิจารณาทุนจดทะเบียน ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาสินเชื่อ
 • ใช้ในการจองซื้อทรัพย์สิน : บริษัทสามารถใช้ทุนจดทะเบียน ในการจองซื้อทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร
ปัจจัยในการกำหนด ทุนจดทะเบียน

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกำหนดจำนวนเงินทุนจดทะเบียน

 1. ประเภทธุรกิจ
 • ธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องการเงินทุนจดทะเบียนเพียง 15 บาท (ขั้นต่ำตามกฎหมาย)
 • ธุรกิจขนาดกลาง อาจต้องการเงินทุนจดทะเบียน 100,000 – 1,000,000 บาท
 • ธุรกิจขนาดใหญ่ อาจต้องการเงินทุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000 บาท
 1. ขนาดของธุรกิจ
 • ธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนน้อย อาจต้องการเงินทุนจดทะเบียนน้อย
 • ธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมาก อาจต้องการเงินทุนจดทะเบียนมาก
 1. การหาแหล่งเงินทุน
 • ธุรกิจที่ระดมทุนจากนักลงทุน อาจต้องแสดงจำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่สูง
 • ธุรกิจที่ใช้เงินทุนส่วนตัว อาจไม่จำเป็นต้องแสดงจำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่สูง
 1. ภาพลักษณ์ของบริษัท
 • ธุรกิจที่มีเงินทุนจดทะเบียนสูง จะสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือมากกว่าธุรกิจที่มีเงินทุนจดทะเบียนต่ำ
 1. แผนการขยายธุรกิจ
 • ธุรกิจที่มีแผนการขยายธุรกิจ จำเป็นต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่มากขึ้น เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจ
กลยุทธ์จัดสรร ทุนจดทะเบียน

กลยุทธ์จัดสรร ทุนจดทะเบียน

 1. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น : ประเมินค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน เช่าพื้นที่ ซื้ออุปกรณ์ จ้างพนักงาน ฯลฯ
 2. วางแผนการใช้เงินทุน : กำหนดสัดส่วนเงินทุนสำหรับแต่ละกิจกรรม เช่น 50% สำหรับค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 30% สำหรับการขยายธุรกิจ 20% สำหรับสำรอง
 3. พิจารณาระยะยาว : คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจ เผื่อเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
 4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ : ปรึกษาทนายความ นักบัญชี หรือนักวางแผนการเงิน เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรทุนจดทะเบียน โดย FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทที่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทอย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี ขอคำปรึกษาได้ฟรี !

ตัวอย่างการจัดสรรทุนจดทะเบียน

ธุรกิจประเภท: ร้านกาแฟ

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท

 • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น: 600,000 บาท
  • ค่าจดทะเบียน 50,000 บาท
  • ค่าเช่าพื้นที่ 200,000 บาท
  • ซื้ออุปกรณ์ 200,000 บาท
  • จ้างพนักงาน 150,000 บาท
 • การขยายธุรกิจ: 300,000 บาท
  • ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 100,000 บาท
  • พัฒนาเมนูใหม่ 100,000 บาท
  • ขยายสาขาใหม่ 100,000 บาท
 • สำรอง: 100,000 บาท
  • รองรับค่าใช้จ่ายจิปาถะ
  • รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับ FDI Accounting & Advisory

FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทที่ให้บริการจดทะเบียนบริษัท และขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน

บริการของเรา

 • จดทะเบียนบริษัททุกรูปแบบ
 • ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • บริการทำบัญชีและภาษี
 • บริการงานทะเบียนการค้า
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting & Advisory

 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
 • บริการครบวงจร จบในที่เดียว
 • สะดวกรวดเร็ว ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน
 • ราคาที่ย่อมเยา คุ้มค่า
 • ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พิเศษ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ บริษัทจำกัด  การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ...

Read More