วิธีจดทะเบียนบริษัทสำหรับมือใหม่ !

วิธีจดทะเบียนบริษัทสำหรับมือใหม่ !

วิธีจดทะเบียนบริษัทสำหรับมือใหม่ !

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีความคิดที่อยากเป็นเจ้าของกิจการ จึงเริ่มหันมาทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและหากถึงจุดที่ธุรกิจมีการเติบโตหรือต้องการที่จะขยายธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัทจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมีความน่าเชื่อถือขึ้น วันนี้ทาง FDI Accounting  ขอแนะนำวิธีจดทะเบียนบริษัทง่ายๆมาเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจกระบวนการกันค่ะ

วิธีจดทะเบียนบริษัท

1. คิดชื่อบริษัทสำหรับการจดทะเบียน

อีกหนึ่งวิธีจดทะเบียนบริษัทสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้คือ “การตั้งชื่อบริษัท” ควรจะตั้งชื่อที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เป็นที่จดจำสำหรับลูกค้า และก่อนจะตั้งชื่อบริษัท ควรค้นหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่า ชื่อบริษัทที่เรากำลังจะจดทะเบียนก่อตั้งอย่างถูกต้องนี้ มีความคล้ายคลึงหรือชื่อซ้ำกับบริษัทที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ 

หลักการตั้งชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัท

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

มีข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานในหนังสือบริคณห์สนธิมีดังนี้

  • ชื่อของบริษัทสำหรับการจดทะเบียนบริษัท
  • ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทจำกัด
  • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทจำกัด
  • ทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  • ข้อมูลผู้ก่อตั้งบริษัท โดยจำเป็นต้องมีอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
  • ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
  • ข้อมูลของพยาน โดยต้องการอย่างน้อย 2 คน
  • รายละเอียดการประชุมสำหรับการจัดตั้งบริษัทจำกัด เช่น กฎข้อบังคับของบริษัท, คณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น
ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

3. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในวิธีจดทะเบียนบริษัทขั้นตอนนี้ ผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้นโดยทุกคนต้องถือคนละ 1 หุ้นหรือมากกว่า จากนั้นเมื่อทำการขายหุ้นบริษัทจนครบแล้ว จะต้องออกหนังสือเพื่อทำการนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดการประชุมจะจัดหลังออกหนังสืออย่างน้อย 7 วัน

4. เลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ

ในวาระการประชุมควรเลือกคณะกรรมการเพื่อมาทำหน้าที่แทนผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในนามบริษัท และในวิธีจดทะเบียนบริษัทขึ้นตอนนี้จะต้องทำหน้าที่เก็บเงินชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25% ของราคาจริง จากนั้นเมื่อเก็บค่าหุ้นครบแล้ว ก็จะทำการขอจดทะเบียนบริษัท โดยต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุม แต่ถ้าหากเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าการประชุมเป็นโมฆะและต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง

5. จองชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัท และ ยื่นจดทะเบียนจดจัดตั้งบริษัท

การยื่นจองชื่อเพื่อในวิธีจดทะเบียนบริษัทสมบูรณ์ โดยสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

  • ยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่เราอาศัยอยู่ หรือหากเราอยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด
  • จองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ dbd.go.th

เอกสารที่ต้องใช้ในวิธีจดทะเบียนบริษัทของขั้นตอนนี้  ได้แก่

เอกสารที่ใช้ในการยื่นจดทะเบียบบริษัท

6. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

ค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ในวิธีจดทะเบียนบริษัทของขั้นตอนนี้  ได้แก่

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการจดทะเบียบบริษํท

7. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของวิธีจดทะเบียนบริษัท เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทและมอบหนังสือรับรองแล้ว ก็ถือว่าบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ โดยสมบูรณ์ตามที่บริษัทพึงมีทุกประการ

8. เตรียมพร้อมสำหรับการจัดการอื่นๆเพิ่มเติมภายในบริษัท

หลังทราบวิธีจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือ การเตรียมพร้อมระบบภายในบริษัท ทั้งเรื่องการทำบัญชีทั้งรายปีและรายเดือน การทำภาษี การทำเงินเดือน จ้างบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในบริษัท การขอใบอนุญาตการทำงานในกับบุคคลภายในบริษัท การขอวีซ่า ระบบด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารงานในกรณีมีการขยายกิจการ เป็นต้น

อยากจัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร ง่ายๆเพียง 8 ขั้นตอน (3)

เพียงแค่รู้วิธีจดทะเบียนบริษัทง่ายๆ ก็ทำให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทตามลำดับได้อย่างถูกต้อง แต่หากใครที่อ่านมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าวิธีจดทะเบียนบริษัทเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน ทาง FDI Accounting & Advisory ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ ทำให้วิธีจดทะเบียนบริษัทเป็นง่าย ครบ จบในที่เดียว พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  ซึ่ง บริการของเรา ครอบคลุมตั้งแต่วิธีจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี สนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน !

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนึ่งในกลไกสำคัญคือ...

Read More