วีซ่าทำงาน คืออะไร?

วีซ่าทำงาน คืออะไร?

วีซ่าทำงาน เป็นเอกสารทางราชการที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศได้ วีซ่าทำงานมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความต้องการของประเทศนั้น ๆ ซึ่งในแต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอวีซ่าทำงานที่แตกต่างกันไป วันนี้ทาง FDI A&A จะมาเจาะลึกวีซ่าทำงานพร้อมยกตัวอย่างวีซ่าทำงานจากประเทศต่างๆ กันค่ะ

ประเภทของวีซ่าทำงาน

ประเภทของวีซ่าทำงานสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของงาน ทักษะและประสบการณ์ของผู้สมัคร ความต้องการของประเทศนั้น ๆ เป็นต้น ตัวอย่างประเภทของวีซ่าทำงาน ได้แก่

 • วีซ่าทำงานทั่วไป (General Work Visa) เป็นวีซ่าทำงานที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของประเทศนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานหรือทักษะเฉพาะด้าน
 • วีซ่าทำงานตามทักษะ (Skills-based Work Visa) เป็นวีซ่าทำงานที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่มีทักษะหรือประสบการณ์การทำงานเฉพาะด้านที่ประเทศนั้น ๆ ต้องการ
 • วีซ่าทำงานตามสายงาน (Occupational Work Visa) เป็นวีซ่าทำงานที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่ทำงานในสายงานเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู เป็นต้น
 • วีซ่าทำงานตามโครงการพิเศษ (Special Program Work Visa) เป็นวีซ่าทำงานที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการพิเศษ เช่น โครงการฝึกงาน โครงการวิจัย เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าทำงาน

เอกสารประกอบคำขอวีซ่าทำงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยโดยทั่วไปแล้ว เอกสารประกอบคำขอวีซ่าทำงาน ได้แก่

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ใบสมัครวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว
 • ใบรับรองแพทย์
 • ประกันสุขภาพ
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับประเทศต้นทาง เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองบุตร เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
 • หลักฐานแสดงเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในประเทศนั้น ๆ

ข้อควรระวังในการขอวีซ่าทำงาน

ชาวต่างชาติที่ต้องการขอวีซ่าทำงานควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้รับวีซ่าทำงานอย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของประเทศนั้น ๆ โดยควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น

 • คุณสมบัติของผู้สมัครตามประเภทของวีซ่าที่ต้องการ
 • เอกสารประกอบคำขอวีซ่า
 • ขั้นตอนการขอวีซ่า
 • ระยะเวลาในการขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

ตัวอย่างวีซ่าทำงานของประเทศต่าง ๆ

วีซ่าทำงานประเทศไทย วีซ่าทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • วีซ่าทำงานประเภท Non-B เป็นวีซ่าทำงานทั่วไปที่ออกให้กับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานหรือทักษะเฉพาะด้าน
 • วีซ่าทำงานประเภท O เป็นวีซ่าทำงานตามสายงานเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู เป็นต้น

วีซ่าทำงานสหรัฐอเมริกา มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ต้องการทำ ตัวอย่างเช่น

 • วีซ่าประเภท H-1B เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูง
 • วีซ่าประเภท L-1 เป็นวีซ่าสำหรับพนักงานของบริษัทข้ามชาติที่ย้ายไปทำงานในสาขาเดียวกันของบริษัทในสหรัฐอเมริกา
 • วีซ่าประเภท O-1 เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่มีทักษะพิเศษในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา กีฬา หรือธุรกิจ

วีซ่าทำงานสหราชอาณาจักร มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ต้องการทำ ตัวอย่างเช่น

 • วีซ่าประเภท Skilled Worker เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูง
 • วีซ่าประเภท Graduate Trainee เป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • วีซ่าประเภท Seasonal Worker เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานในช่วงฤดูท่องเที่ยว

วีซ่าทำงานออสเตรเลีย มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ต้องการทำ ตัวอย่างเช่น

 • วีซ่าประเภท Skilled Independent เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูงและมีประสบการณ์การทำงาน
 • วีซ่าประเภท Skilled Nominated เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูงที่ได้รับการเสนอชื่อจากนายจ้างในออสเตรเลีย
 • วีซ่าประเภท Temporary Skilled (Subclass 457) เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตำแหน่งที่มีความต้องการสูง

ทาง FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทให้บริการยื่นขอวีซ่าทำงานในต่างประเทศที่ให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่ซึ่งจะช่วยการยื่นขอวีซ่าทำงานเป็นเรื่องง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า และยังมีบริการจาก FDI Recruitment จัดหางาน ช่วยให้คุณได้งานที่ถูกใจและรายได้ดี ดูแลอนาคตที่เติบโตของคุณตั้งแต่หางาน ทำวีซ่าทำงาน เรียกว่า ครบ จบ ในที่เดียวเลยจริงๆ สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอให้โชคดีกับเส้นทางการทำงานของคุณ!

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

วีซ่าทำงานในไทย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้...

Read More