เจาะลึกโปรแกรม Payroll ที่ช่วยให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย!

โปรแกรม payroll

เจาะลึกโปรแกรม Payroll ที่ช่วยให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่าย!

โปรแกรม Payroll หรือ โปรแกรมทำเงินเดือน เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณและจัดการการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานขององค์กร โดยโปรแกรมจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของพนักงาน เช่น เงินเดือน ภาษี ประกันสังคม สวัสดิการ เป็นต้น และคำนวณหารายได้สุทธิของพนักงาน จากนั้นจะออกสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานและส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

ประเภทของโปรแกรม payroll

โปรแกรม payroll แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • โปรแกรม payroll แบบออฟไลน์ เป็นโปรแกรม payroll ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ HR ขององค์กรนั้นๆ
 • โปรแกรม payroll แบบออนไลน์ เป็นโปรแกรม payroll ที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ HR ขององค์กร หรือพนักงานขององค์กรก็ได้
โปรแกรม payroll

คุณสมบัติของโปรแกรมเงินเดือนที่ดี

โปรแกรมเงินเดือนที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย
 • ครอบคลุมการคำนวณเงินเดือนทุกประเภท
 • สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
 • มีระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

โปรแกรม Payroll มีประโยชน์มากมายสำหรับองค์กร ดังนี้

 • ช่วยให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โปรแกรม Payroll จะช่วยคำนวณเงินเดือนและภาษีของพนักงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ โปรแกรมยังช่วยให้การจ่ายเงินเดือนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเวลา
 • ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ HR โปรแกรม payroll จะช่วยจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการคำนวณเงินเดือน การหักภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้เจ้าหน้าที่ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โปรแกรม Payroll ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าธรรมเนียมในการยื่นภาษี
 • ลดความผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน โปรแกรม payroll จะช่วยคำนวณเงินเดือน การหักภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้ลดความเสี่ยงในการจ่ายเงินเดือนผิดพลาด
 • ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน โปรแกรม payroll จะช่วยคำนวณเงินเดือน การหักภาษี ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้องค์กรปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง
โปรแกรม payroll

การเลือกโปรแกรม Payroll ที่เหมาะกับองค์กร

 • ขนาดขององค์กร องค์กรขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Payroll ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อน องค์กรขนาดใหญ่อาจต้องการโปรแกรมที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายและสามารถรองรับจำนวนพนักงานได้จำนวนมาก
 • ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจแต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกัน โปรแกรม Payroll ควรสามารถรองรับประเภทธุรกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
 • งบประมาณ โปรแกรม Payroll มีราคาแตกต่างกันไป องค์กรควรพิจารณางบประมาณที่มีให้ก่อนเลือกโปรแกรม

นอกจากโปรแกรม Payroll สำเร็จรูปแล้ว องค์กรยังสามารถจ้างบริษัทรับทำเงินเดือนหรือ Outsource การทำเงินเดือนให้กับบริษัทอื่นได้อีกด้วย ซึ่งข้อดีของการรับทำเงินเดือนจากบริษัทอื่นคือ องค์กรไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรม Payroll และไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการเงินเดือนเอง อย่างไรก็ตาม องค์กรควรเลือกบริษัทรับทำเงินเดือนที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการทำงาน เช่น

 • ตรวจสอบข้อมูลของบริษัท ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ที่ตั้งสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีตัวตนอยู่จริงและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สอบถามประสบการณ์ในการทำงาน สอบถามประสบการณ์ในการทำงานของบริษัทว่ามีความเชี่ยวชาญในการคำนวณเงินเดือนและภาษีหรือไม่ ให้บริการลูกค้ามาแล้วกี่ราย ที่ผ่านมามีผลงานเป็นอย่างไร
 • สอบถามระบบการทำงาน สอบถามระบบการทำงานของบริษัทว่ามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพหรือไม่ สามารถรองรับความต้องการและข้อกำหนดขององค์กรได้หรือไม่
 • สอบถามค่าใช้จ่าย สอบถามค่าใช้จ่ายในการให้บริการของบริษัทว่าเหมาะสมกับงบประมาณขององค์กรหรือไม่

นอกจากนี้ องค์กรควรขอดูตัวอย่างผลงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพ

 • บริษัทมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชีหรือไม่
 • บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการคำนวณเงินเดือนและภาษีหรือไม่
 • บริษัทให้บริการลูกค้ามาแล้วกี่ราย
 • ที่ผ่านมาบริษัทมีผลงานเป็นอย่างไร
 • ระบบการทำงานของบริษัทเป็นอย่างไร
 • บริษัทสามารถรองรับความต้องการและข้อกำหนดขององค์กรได้หรือไม่
 • ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของบริษัทเป็นอย่างไร

โดย FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทบัญชีที่มีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่จะช่วยจัดการเรื่องระบบจัดทำเงินเดือนของคุณให้เป็นเรื่องง่าย ให้บริการ Payroll ไม่ว่าจะเป็นการคำนวนเงินเดือน ภาษีเงินได้ จัดทำและยื่นแบบภงด.1 แบบประกันสังคม รับทำระบบโอนเงินเดือน จัดทำและยื่นรายงานฝ่ายบุคคลประจำปี (ภงด. 1ก. กท.20 , กท.20 ก) และอื่นๆ สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย !

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีเลือกโปรแกรมคำนวณเดือนให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

การคำนวณเงินเดือนของพนักงานอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี...

Read More
รับทำเงินเดือน

รับทำเงินเดือนอย่างไรให้มีประสิทธิผลสูงสุด

ในทุกองค์กร ระบบเงินเดือนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ โดยมีบทบาทสำคัญในการจูงใจพนักงาน...

Read More