เปิดโผย! รวมวีซ่าทำงานในต่างประเทศต่างๆ

เปิดโผย! รวมวีซ่าทำงานในต่างประเทศต่างๆ

การย้ายไปทำงานในต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาใหม่ๆ และสร้างรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปทำงานในต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานของประเทศนั้นๆ ให้ดี เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถขอวีซ่าทำงานต่างประเทศได้และสามารถทำงานในประเทศนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าทำงานของประเทศต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • วีซ่าทำงานต่างประเทศชั่วคราว (Temporary Work Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆ ในระยะสั้นๆ โดยระยะเวลาการอนุญาตทำงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ วีซ่าทำงานชั่วคราวมักออกให้กับผู้ที่ทำงานในสายงานที่มีความต้องการสูง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที แพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์
 • วีซ่าทำงานต่างประเทศถาวร (Permanent Work Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นๆ ได้ในระยะยาว วีซ่าทำงานถาวรมักออกให้กับผู้ที่ทำงานในสายงานสำคัญ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสาขานั้นๆ เป็นเวลานาน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นๆ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • H-1B visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้บริษัทหรือองค์กรในสหรัฐอเมริกาจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง เช่น วิศวกร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
 • L visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พนักงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกาเดินทางไปทำงานชั่วคราวในสาขาย่อยของบริษัทในต่างประเทศ
 • O-1 visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ การศึกษา กีฬา หรือการแสดง ทำงานในสหรัฐอเมริกา
 • J-1 visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานในโครงการแลกเปลี่ยน เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการฝึกงาน หรือโครงการฝึกอบรม

สหราชอาณาจักร

 • Tier 2 General Visa เป็นวีซ่าทำงานระยะยาวที่ออกให้กับแรงงานทักษะสูงหรือแรงงานที่ต้องการทำงานในสหราชอาณาจักรในระยะยาว
 • Tier 5 Youth Mobility Scheme Visa เป็นวีซ่าทำงานระยะสั้นที่ออกให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 18-30 ปี จาก 31 ประเทศ เพื่อเดินทางไปทำงานหรือฝึกงานในสหราชอาณาจักร

ประเทศแคนาดา

 • Federal Skilled Worker Program (FSWP) โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ทำงานที่ต้องการในประเทศแคนาดา
 • Provincial Nominee Program (PNP) โปรแกรมสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดหรือดินแดนในประเทศแคนาดา
 • Temporary Foreign Worker Program (TFWP) โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานชั่วคราวในประเทศแคนาดา
 • Express Entry วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถย้ายถิ่นฐานไปทำงานและพำนักถาวรในแคนาดาได้
 • International Mobility Program (IMP) วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางไปทำงานในแคนาดาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการฝึกงาน หรือโครงการฝึกอบรม

ออสเตรเลีย

 • Temporary Skill Shortage visa (TSS visa) วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้บริษัทหรือองค์กรในออสเตรเลียจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานในออสเตรเลีย
 • Skilled Independent visa (subclass 189) วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถย้ายถิ่นฐานไปทำงานและพำนักถาวรในออสเตรเลียได้
 • Skilled Employer Sponsored visa (subclass 187) วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้บริษัทหรือองค์กรในออสเตรเลียจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ประเทศญี่ปุ่น

 • Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa วีซ่าทำงานตามทักษะสำหรับงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และบริการระหว่างประเทศ
 • Instructor/Specialist in International Services Visa วีซ่าทำงานตามทักษะสำหรับงานด้านการสอนและบริการระหว่างประเทศ
 • Engineer/Specialist in Humanities/International Services Visa with Dependents วีซ่าทำงานตามทักษะสำหรับงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และบริการระหว่างประเทศ พร้อมครอบครัว

ประเทศเกาหลีใต้

 • วีซ่าทำงานทั่วไป (E-9 Visa) สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และได้รับข้อเสนองานจากนายจ้างเกาหลีใต้
 • วีซ่าทำงานทักษะพิเศษ (E-7 Visa) สำหรับผู้สมัครที่มีทักษะฝีมือและความสามารถเฉพาะทาง เช่น ช่างเทคนิค วิศวกร แพทย์ และพยาบาล
 • วีซ่าทำงานระยะยาว (E-10 Visa) สำหรับผู้สมัครที่มีทักษะฝีมือและความสามารถเฉพาะทาง และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้
 • วีซ่าทำงานระยะสั้น (H-2 Visa) สำหรับผู้สมัครที่ต้องการทำงานในเกาหลีใต้ไม่เกิน 3 เดือน
 • วีซ่าทำงานพิเศษ (D-9 Visa) สำหรับผู้สมัครที่มีทักษะฝีมือและความสามารถเฉพาะทาง และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้

ประเทศสิงคโปร์

 • Employment Pass (EP) วีซ่าทำงานสำหรับพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ทำงานสูง
 • S Pass วีซ่าทำงานสำหรับพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ทำงานระดับกลาง
 • Work Permit วีซ่าทำงานสำหรับแรงงานทักษะต่ำ

ทาง FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอวีซ่าทำงานต่างประเทศ วีซ่าทำงาน หรือ ขอ ใบ work permit เราก็พร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอน โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่ซึ่งจะช่วยการยื่นขอวีซ่าทำงานต่างประเทศ วีซ่าทำงานและ ใบ work permit เป็นเรื่องง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า และยังมีบริการจาก FDI Recruitment จัดหางาน ช่วยให้คุณได้งานที่ถูกใจและรายได้ดี ดูแลอนาคตที่เติบโตของคุณตั้งแต่หางาน ทำวีซ่าทำงาน เรียกว่า ครบ จบ ในที่เดียวเลยจริงๆ สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ขอให้โชคดีกับเส้นทางการทำงานของคุณ!

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร • ง่าย • ครบ • จบ • ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง