แนวโน้มสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2024

แนวโน้มสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2024

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของทุกองค์กร เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2023 แนวโน้มใหม่ๆ หลายอย่างกำลังเปลี่ยนในด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่นกัน อย่างการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับแนวทางใหม่ในการจัดการผู้มีความสามารถ แนวโน้มเหล่านี้กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวโน้มสำคัญในการจัดการทรัพยากรบุคคลในปี 2024 และปีต่อๆ ไป ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ

AI และเทคโนโลยีอัตโนมัติกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลรวดเร็ว ตั้งแต่เครื่องมือการสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมอัตโนมัติ แผนกทรัพยากรบุคคลกำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการทำงาน ปรับปรุงการตัดสินใจ และปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน อัลกอริธึม AI ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์โปรไฟล์ของผู้สมัคร คาดการณ์ประสิทธิภาพ และระบุช่องว่างของทักษะ นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติยังถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับงานที่ซ้ำๆ ได้อีกด้วย ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ได้

2. การทำงานทางไกลและการจัดการงานที่ยืดหยุ่น

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีการนำการทำงานทางไกลและการจัดการงานที่ยืดหยุ่นมาใช้ ในปี 2023 และปีต่อๆ ไป องค์กรต่างๆ มีแนวโน้มที่จะนำแนวปฏิบัติเหล่านี้มาใช้ต่อไปเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้ แผนกทรัพยากรบุคคลได้รับมอบหมายให้พัฒนานโยบายและกลยุทธ์เพื่อจัดการและมีส่วนร่วมกับพนักงานที่อยู่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเสมือน การส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นมิตรจากระยะไกล และจัดการที่เกี่ยวข้องกับ Work Life Balance ในสภาพแวดล้อมระยะไกล

3. การสนับสนุนความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของพนักงาน

การตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของพนักงาน เป็นสิ่งที่แผนกทรัพยากรบุคคลจะต้องให้ความสำคัญเพื่อสนับสนุนพนักงานในองค์กร ซึ่งในปี 2023 องค์กรต่างๆ กำลังดำเนินโครงการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม จัดให้มีการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพจิต และส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมและสนับสนุนให้พนักงานรู้สึกสบายใจในการทำงาน

4. การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แผนกทรัพยากรบุคคลจึงต้องเริ่มการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจังในโครงการการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและทักษะด้านอารมณ์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางอาชีพและความสามารถในการปรับตัว โดยหลายๆองค์กรในปัจจุบันเริ่มมีการยกระดับทักษะและการเพิ่มทักษะใหม่เพื่อให้พนักงานมีความสามารถที่จำเป็น ทั้งนี้องค์กรยังได้ประโยชน์ในการมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

5. ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (DEI)

องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกมากขึ้นเรื่อยๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงการใช้แนวทางปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรที่เป็นกลาง การส่งเสริมความหลากหลายในตำแหน่งผู้นำ และการส่งเสริมวัฒนธรรมของการเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการริเริ่มของ DEI กำลังบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถที่หลากหลาย และใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย

ในขณะที่เรามองไปข้างหน้าถึงปี 2024 และต่อจากนี้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การบูรณาการ AI และระบบอัตโนมัติ การเพิ่มขึ้นของการทำงานจากระยะไกล การมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน การเน้นการพัฒนาทักษะ และความมุ่งมั่นต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร

การเปิดรับคำปรึกษาจาก HR Consultant เข้ามาช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก และจัดการกับความซับซ้อนของการจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะดีกว่าถ้าเลือก HR Consultant ที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์และเข้าใจธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี ซึ่งทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการ HR Consultant ที่จะช่วยให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ซึ่ง บริการของเรา ให้บริการ HR Consult ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากฏระเบียบบริษัท และข้อตกลงในการจ้างงาน ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การจัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมภายใน สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  

บทความที่เกี่ยวข้อง