5 ปัญหาพบบ่อยในการ ” จดห้างหุ้นส่วน “

5 ปัญหาพบบ่อยในการ _ จดห้างหุ้นส่วน

5 ปัญหาพบบ่อยในการ ” จดห้างหุ้นส่วน “

การ จดห้างหุ้นส่วน เป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการมือใหม่ เนื่องด้วยขั้นตอนการจดทะเบียนที่ไม่ยุ่งยาก ภาษีที่จ่ายไม่สูง และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

อย่างไรก็ตาม การจดห้างหุ้นส่วนก็มีปัญหาที่พบบ่อยหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต บทความนี้จึงขอนำเสนอ 5 ปัญหาพบบ่อย “การ จดห้างหุ้นส่วน” พร้อมวิธีแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ

5 ปัญหาพบบ่อยในการ _ จดห้างหุ้นส่วน _ - 1

1. เลือกประเภทห้างหุ้นส่วนไม่เหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership)
 • ลักษณะ: หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
 • การจดทะเบียน:
  • ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน แต่การจดทะเบียนจะทำให้ห้างหุ้นส่วนมีสภาพเป็นนิติบุคคล
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” (หสน.)
 • ตัวอย่าง: ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)
 • ลักษณะ: แบ่งเป็น 2 ประเภท
 • หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด: รับผิดต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงทุน
 • หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด: รับผิดต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดอย่างน้อย 1 คน
 • การจดทะเบียน: จำเป็นต้องจดทะเบียน
 • ตัวอย่าง: บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัททัวร์ บริษัทนำเข้าสินค้า

แนวทางแก้ไข

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทห้างหุ้นส่วนอย่างละเอียด
 • ปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อรับคำแนะนำ
 • พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะธุรกิจ จำนวนเงินลงทุน ความรับผิด และความยืดหยุ่น

2. ปัญหาเรื่องเงินทุน

การ จดห้างหุ้นส่วน มักเผชิญปัญหาเงินทุนในหลายรูปแบบ

ปัญหาทั่วไป

 • เงินทุนไม่เพียงพอ : ธุรกิจอาจขาดเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ หรือการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่
 • การพึ่งพาเงินทุนจากหุ้นส่วน : หุ้นส่วนอาจต้องลงทุนเงินส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต : ห้างหุ้นส่วนอาจถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
 • ต้นทุนเงินทุนสูง : ห้างหุ้นส่วนอาจต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราที่สูง

สาเหตุ

 • การวางแผนทางการเงินที่ไม่ดี : ห้างหุ้นส่วนอาจไม่มีแผนจัดการเงินทุนที่ชัดเจน
 • การขาดการควบคุมค่าใช้จ่าย : ธุรกิจอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
 • กระแสเงินสดไม่เพียงพอ : ธุรกิจอาจมีรายรับไม่เพียงพอ
 • การเติบโตอย่างรวดเร็ว : ธุรกิจอาจเติบโตเร็วเกินกว่าเงินทุนที่มีอยู่

3. ปัญหาเรื่องความรับผิด

หุ้นส่วนทุกคนรับผิดชอบร่วมกันต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วน หมายความว่า หากห้างหุ้นส่วนมีหนี้สิน หุ้นส่วนแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ทั้งหมด

วิธีแก้ไข

 • กำหนดบทบาทและหน้าที่ของหุ้นส่วนให้ชัดเจน
 • ทำสัญญาหุ้นส่วนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน การแบ่งปันกำไร และความรับผิดชอบ
 • ซื้อประกันภัยความรับผิด

4. ปัญหาเรื่องความขัดแย้ง

การอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันย่อมมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง หากหุ้นส่วนไม่สามารถสื่อสารและแก้ไขความขัดแย้งได้ อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่

วิธีแก้ไข

 • กำหนดกลไกการตัดสินใจที่ชัดเจน เช่น การลงคะแนนเสียง
 • สื่อสารอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
 • หาตัวกลางไกล่เกลี่ยหากเกิดความขัดแย้ง

5. ปัญหาเรื่องภาษี

ห้างหุ้นส่วนต้องเสียภาษีหลายประเภท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการควรมีความรู้เรื่องภาษีเพื่อป้องกันปัญหา

วิธีแก้ไข

 • ปรึกษานักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
 • จดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้อง
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตรงเวลา

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: https://www.dbd.go.th/
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ประเภทของห้างหุ้นส่วน เอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอนการจดทะเบียน
  • คู่มือการประกอบธุรกิจ
 • กระทรวงพาณิชย์: https://www.moc.go.th/
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน
  • ข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank): https://www.smebank.com.my/
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจ
  • สัมมนาและอบรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ กับ FDI Accounting & Advisory

FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทที่ให้บริการจดทะเบียนบริษัท และขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน

บริการของเรา

 • จดทะเบียนบริษัททุกรูปแบบ
 • ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • บริการทำบัญชีและภาษี
 • บริการงานทะเบียนการค้า
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ทำไมต้องเลือก FDI Accounting & Advisory

 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
 • บริการครบวงจร จบในที่เดียว
 • สะดวกรวดเร็ว ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน
 • ราคาที่ย่อมเยา คุ้มค่า
 • ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

พิเศษ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน !

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนึ่งในกลไกสำคัญคือ...

Read More
6 ข้อดี 6 ข้อเสีย จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

6 ข้อดี! 6 ข้อเสีย! จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

การเริ่มต้นธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น แต่การตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมนั้นสำคัญไม่แพ้กัน หนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมคือ...

Read More