6 ข้อดี! 6 ข้อเสีย! จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

6 ข้อดี 6 ข้อเสีย จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

6 ข้อดี! 6 ข้อเสีย! จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

การเริ่มต้นธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น แต่การตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมนั้นสำคัญไม่แพ้กัน หนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บทความนี้จะวิเคราะห์ 6 ข้อดี 6 ข้อเสียของการ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด เปรียบเทียบกับรูปแบบธุรกิจอื่นๆ เช่น บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสม

จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยบุคคล 2 คนขึ้นไป ร่วมลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียนแยกออกจากเงินทุนส่วนตัว หุ้นส่วนแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ในสัดส่วนตามจำนวนเงินทุนที่ลง

6 ข้อดี จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

6 ข้อดีของการ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) มีข้อดีมากมาย ดังนี้

1. ความน่าเชื่อถือ

 • การจดทะเบียนทำให้ห้างหุ้นส่วนเป็นนิติบุคคล แยกออกจากตัวบุคคลของหุ้นส่วน ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดจะเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจรวมถึงแสดงถึงความจริงจังและมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ
 • เพิ่มโอกาสในการได้รับงานใหญ่ ๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทใหญ่ ๆ ได้อีกด้วย

2. การจำกัดความรับผิดชอบ

 • หุ้นส่วนประเภทนี้รับผิดชอบเฉพาะจำนวนเงินที่ลงทุน ไม่ต้องนำทรัพย์สินส่วนตัวมาชดใช้หนี้สินของห้างหุ้นส่วน
 • แยกแยะทรัพย์สินส่วนตัวออกจากทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วน
 • ปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวของหุ้นส่วนในกรณีที่ธุรกิจเกิดปัญหา และลดความเสี่ยงของบุคคลและครอบครัว

3. การระดมทุน

 • รูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ต้องรับผิดชอบเต็มจำนวน
 • ห้างหุ้นส่วนสามารถออกหุ้นเพิ่มเพื่อระดมทุน หรือหาหุ้นส่วนใหม่เพื่อขยายธุรกิจได้ง่าย
 • สามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ง่ายขึ้นด้วยสถานะนิติบุคคล เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

4. การบริหารจัดการ

 • หุ้นส่วนสามารถแบ่งงานกันตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของห้างหุ้นส่วนจะพิจารณาจากเสียงส่วนใหญ่ของหุ้นส่วน
 • มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน

5. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 • ห้างหุ้นส่วนเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แยกออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของหุ้นส่วน และเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าการเสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดา
 • สามารถวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษี

6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากภาครัฐได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดา
 • การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมีความยั่งยืน เนื่องจากสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน
 • สามารถขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจบางประเภทได้
 • สามารถฟ้องร้องคดีในนามของ หจก.
 • สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ง่ายขึ้น
6 ข้อเสีย จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

6 ข้อเสียของการ จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ก็มีข้อเสียเช่นกัน ดังนี้

1. ขั้นตอนการจดทะเบียน

 • อาจมีขั้นตอนยุ่งยากหากจัดทำด้วยตัวเอง ต้องมีการเตรียมเอกสารและดำเนินการตามกฎหมายหลายขั้นตอน อีกหนึ่งทางเลือกคือ การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท FDI Accounting & Advisory พร้อมให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี
 • อาจใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสาร

2. ความรับผิดชอบของหุ้นส่วน

 • รับผิดชอบต่อหนี้สินของห้างหุ้นส่วน จำกัดจำนวนเงินลงทุน
 • ไม่สามารถถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์สินส่วนตัว
 • เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย แต่มีข้อจำกัด

3. โครงสร้างการบริหาร

 • การจัดสินใจต้องอาศับมติเห็นชอบของหุ้นส่วน อาจทำให้กระบวนการยุ่งยากและใช้เวลานานขึ้น
 • การแบ่งงานขึ้นอยู่กับข้อตกลงของหุ้นส่วน ซึ่งหากมีโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาได้

4. การระดมทุน

 • การเพิ่มทุน ต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนทุกคน ซึ่งอาจมีกระบอนการที่ยุ่งยาก
 • ดึงดูดนักลงทุน หากโครงสร้างห้างหุ้นส่วนไม่น่าสนใจ อาจทำให้ขาดความหน้าเชื่อถือ หรือการลงทุนที่จำกัด

5. กฎระเบียบและข้อจำกัด

 • มีกฎหมายเฉพาะสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจบางประเภท
 • ภาระในการปฏิบัติตามกฎหมาย

6. ด้านอื่นๆ

 • จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ ทำให้ขาดความเป็นส่วนตัวและเสียเปรียบคู่แข่งในบางกรณีได้
 • ภาพลักษณ์ และ ความน่าเชื่อถือ น้อยกว่าบริษัทจำกัด
 • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนทุกคน
บริการ การจดทะเบียนบริษัท

ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่า ซึ่งทาง FDI Accounting & Advisory ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะ ทำให้วิธีจดจัดตั้งบริษัท หรือการจดทะเบียนบริษัทเป็นง่าย ครบ จบในที่เดียว พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ ที่นี่  ซึ่ง บริการของเรา ครอบคลุมตั้งแต่วิธีจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนญาตดำเนินธุรกิจต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี นอกจากนี้ยังช่วยสนัมสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจ ให้คำปรึกษาในด้านระบบทรัพยากรบุคคล รวมถึงให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่า และใบอนุญาตการทำงาน ปรึกษา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ บริษัทจำกัด  การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ...

Read More