7 ขั้นตอนการยื่นภาษีนิติบุคคล! ฉบับเข้าใจง่าย

7 ขั้นตอนการยื่นภาษีนิติบุคคล! ฉบับเข้าใจง่าย

ภาษีนิติบุคคลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนเงินทุนสำหรับบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน หากท่านใดยังไม่รู้ว่า ภาษีนิติบุคคล คือ อะไร? สามารถคลิ้กลิงค์ไปทำความเข้าใจก่อนได้นะคะ ซึ่งการคำนวณและการยื่นภาษีนิติบุคคลอาจเป็นงานที่ซับซ้อนและและยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการหลายท่าน และในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการคำนวณและยื่นภาษีนิติบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและเพิ่มความเข้าในการยื่นภาษีนิติบุคคลของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี

ก่อนที่คุณจะเริ่มคำนวณภาษีนิติบุคคลเพื่อใช้สำหรับการยื่นภาษีนิติบุคคล สิ่งสำคัญคือต้องศึกษากฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ กฎหมายภาษีอาจแตกต่างกัน และจำเป็นต้องอัปเดตอยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบด้านภาษีของคุณ หากคุณไม่มีเวลาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะให้ความสะดวกสบาย และยังมีข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตอยู่เสมอ

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมข้อมูลทางการเงิน

ในการคำนวณภาษีนิติบุคคลของคุณ คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกำไรขาดทุน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกทางการเงินของคุณถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษี

เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลทางการเงินแล้ว คุณต้องกำหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณ รายได้ที่ต้องเสียภาษีคำนวณโดยการลบการหักลดหย่อนและการยกเว้นที่อนุญาตออกจากรายได้รวมทางธุรกิจของคุณ การหักเงินเหล่านี้อาจรวมถึงค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และการซื้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งสามารถปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณเพื่อระบุว่าการหักเงินและการยกเว้นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

โดยฐานภาษีที่จะนำมาคำนวณภาษีนิติบุคคลจะมีที่มาได้จาก 4 อย่างดังนี้

  • กำไรสุทธิ
  • ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
  • เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
  • การจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณภาษีนิติบุคคล

หลังจากกำหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษีแล้ว ตอนนี้คุณสามารถคำนวณภาษีนิติบุคคลของคุณได้ อัตราภาษีนิติบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างธุรกิจ

อัตราภาษีนิติบุคคล

  • กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท : ยกเว้นภาษีนิติบุคคล
  • กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท : 15%
  • กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป : 20%

ขั้นตอนที่ 5: พิจารณาเครดิตภาษี

เขตอำนาจศาลหลายแห่งเสนอเครดิตภาษีให้กับธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยลดภาระภาษีโดยรวมของคุณหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือแหล่งข้อมูลของรัฐบาลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตภาษี

ขั้นตอนที่ 6: กรอกแบบฟอร์มภาษี

เมื่อคุณคำนวณภาระภาษีนิติบุคคลของคุณแล้ว ก็ถึงเวลากรอกแบบฟอร์มภาษีที่จำเป็น แบบฟอร์มเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ โดยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกรอกข้อมูลในส่วนที่จำเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยให้ข้อมูลทางการเงินและเอกสารประกอบที่ร้องขอ

ขั้นตอนที่ 7: ส่งการคืนภาษี

หลังจากกรอกแบบฟอร์มภาษีแล้ว ให้ตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและปฏิบัติตามข้อกำหนด แนบเอกสารประกอบที่จำเป็นและส่งแบบแสดงรายการภาษีไปยังหน่วยงานภาษีที่เหมาะสมภายในกำหนดเวลาที่กำหนด ขอแนะนำให้เก็บสำเนาการคืนภาษีและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

  • ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สรรพากรเขต/อำเภอ เดิม) ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
  • ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในกรณีสำนักงานสรรพากรอำเภอมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอ

หมายเหตุ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.50 , ภ.ง.ด.51 , ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรก็ได้

โดย FDI Accounting & Advisory ให้บริการวางแผนภาษีที่รวมไปถึงการยื่นภาษีนิติบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 25 ปี ที่ซึ่งจะช่วยจัดการเรื่องภาษีของคุณให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมให้ความรู้ว่าภาษีนิติบุคคล คือ อะไร ช่วยการวางแผนภาษี นิติบุคคลเพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด ลดภาวะ และช่วยเพิ่มความั่นคงทางการเงิน เราให้บริการทั้งรายเดือน และ บริการรายปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบัญชี งบการเงินรายดือน ยื่นภาษีรายเดือนทั่งแบบ ภงด.3 , 53 , 54 และ ภพ.30 , 36 นอกจากนี้ยังให้บริการปิดบัญชีและจัดทำงาบการเงิน และอื่นๆ สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง