7 ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท !

7 ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท !

หลายคนที่กำลังลังเลว่าควรจะ ”จดทะเบียนบริษัทดีไหม” วันนี้ทาง FDI Accounting เราได้รวบรวมข้อควรรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ให้ทุกท่านสามารถตัดสินใจได้มากขึ้นกันค่ะ

7 ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท !

1. สร้างความหน้าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

ซึ่งธุรกิจประเภทนิติบุคคลจะมีความน่าเชื่อมากกว่าธุรกิจที่เป็นบุคลลธรรมดา เนื่องจากสามารถทราบได้ว่าคู้ค้าของคุณเป็นใคร ดำเนินธุรกิจอะไร มีเงินทุนเท่าไหร่ มีบัญชีรายรับรายจ่าย งบการเงินต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทำให้มีความน่าเชื่อมากกว่า

2. เสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าบุคคลธรรมดา

เนื่องจากบุคคลธรรมดาจะคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ ตามอัตราภาษีขั้นบันไดสูงสุด 35% แต่ถ้าหากจดทะเบียนบริษัทจะคำนวณอัตราภาษีจากกำไรสุทธิสูงสุด 20% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของแต่ละบริษัท

3. ปีไหนธุรกิจขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี

หากบริษัทนิติบุคคลเกิดการขาดทุนขึ้น บริษัทก็ไม่ต้องเสียภาษีประจำปีนั้นๆ และยังสามารถนำมาหักภาษีในอนาคตได้อีก 5 ปี ซึ่งต่างจากบุคคลธรรมดา แม้ว่าธุรกิจเกิดขาดทุน แต่ก็มีรายได้เข้ามา ซึ่งในทางภาษียังคงต้องหักค่าใช้จ่ายได้ตามอัตราเหมาจ่าย จึงต้องเสียภาษีแม้ว่าจะขาดทุนก็ตาม

4. ขยายธุรกิจได้ง่ายกว่า

สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้ง่าย และดอกเบี้ยต่ำ เพราะสถาบันทางการเงินมีความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อให้นิติบุคคล มากกว่าบุคคลธรรมดา ที่ส่วนใหญ่จะไม่เข้าเกณฑ์การปล่อยเงินกู้เชิงพาณิชย์ หรือหากปล่อยกู้ก็ได้วงเงินน้อยกว่า

5. การจัดการบริหารเงินเป็นระบบกว่า

ในทางกฎหมายเมื่ออยู่ในรูปแบบนิติบุคคล จำเป็นอย่างมากที่จะต้องแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจออกจากกัน ทำให้ไม่เกิดความสับสนระหว่างเงินทั้งสองส่วน ต่างจากบุคคลธรรมดาหากไม่มีการจัดการเงินที่ดี อาจทำให้เกิดการผิดพลาดได้สูงมาก

6. ต้องพร้อมที่จะจัดทำเอกสาร

ในการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทการจัดทำเอกสาร หลักฐาน ไม่ว่าจะเป็น เอกสารรายได้ เอกสารค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ซึ่งบางทีการทำธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาอาจประหยัดภาษีได้มากกว่า แต่หากมีเอกสารที่พร้อมและถูกต้อง การเป็นบริษัทในบางครั้งก็จะช่วยให้หักภาษีได้มากกว่าอัตราเหมาก็ได้เช่นกัน

7. ภาษีที่ต้องนำส่งหน่วยงานรัฐ

ภาษี สำหรับเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัท และบริษัทจำกัดมหาชน โดยมีอัตราภาษีอยู่ที่ 5% – 20% โดยขึ้นอยู่กับขนาดและรายได้ของธุรกิจและทุกครั้งที่จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จ่ายไป เช่น ค่าบริการ กฎหมายได้สั่งให้นิติบุคคลทำการหักภาษี ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีที่หักนั้นให้กับกรมสรรพากร โดยมีแบบภาษีที่เกี่ยวข้องหลักๆ คือ
          • ภ.ง.ด.3 คือ แบบภาษีที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทหักกับบุคคคลธรรมดา
          • ภ.ง.ด.53 คือ แบบภาษีที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทหักบริษัท
          • ภ.ง.ด.50 คือ การยื่นภาษีปลายปี
          • ภ.ง.ด.51 คือ การยื่นภาษีกลางปี

ทั้งนี้จะเห็นว่าการจดทะเบียนบริษัทนั้นมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย หากใครที่อ่านบทความนี้จบแล้วตัดสินใจจะจดทะเบียนบริษัท ทาง FDI Accounting ช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทเป็นเรื่องง่าย และยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านภาษี และด้านบัญชีทั้งรายเดือน และรายปี จากผู้เชี่ยวชาญ ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

5 กลยุทธ์บริหารการเงินสำหรับ บริษัทจำกัด

การบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของ บริษัทจำกัด  การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ...

Read More
เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน

เจาะลึก สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อส่งเสริมการลงทุน !

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนึ่งในกลไกสำคัญคือ...

Read More
6 ข้อดี 6 ข้อเสีย จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

6 ข้อดี! 6 ข้อเสีย! จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด

การเริ่มต้นธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น แต่การตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมนั้นสำคัญไม่แพ้กัน หนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมคือ...

Read More