8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024! Part 2

8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024!

8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024! Part 2

ในปี 2024 หลายๆคนเริ่มมีเป้าหมายอยากไป ทำงานต่างประเทศ เลยใช่ไหมคะ? ถือเป็นนอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการความท้าทายใหม่หรือต้องการการเติบโตในอนาคต วันนี้ทาง FDI A&A ได้รวบรวม 8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ ในปี 2024 มาให้ทุกคนกันค่ะ แต่หากใครยังไม่ได้อ่าน 8 วีซ่าทำงานต่างประเทศที่น่าสนใจ 2024! Part 1 แนะนำให้ไปอ่านก่อนนะคะเพิ่มที่จะได้มาต่อ Part 2 กันอย่างเต็มที่ ถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยย !

ทำงานต่างประเทศ - S Pass

5. S Pass - สิงคโปร์

ใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือระดับกลาง (mid-level skilled worker) ในประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี โดยสามารถต่ออายุได้สูงสุด 6 ปี และผู้ถือ S Pass ที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 2,500 เหรียญสิงคโปร์สามารถขอรับสิทธิ์ในการนำบุคคลในครอบครัวติดตามได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญา (Degree or Diploma) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหลักสูตรเต็มเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะและประสบการณ์การทำงานในสาขานั้นๆ
 • ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนด

ตัวอย่างอาชีพที่อาจได้รับ S Pass ได้แก่

 • ช่างเทคนิค
 • วิศวกร
 • พนักงานขาย
 • พนักงานบริการลูกค้า
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานการเงิน
 • พนักงานการตลาด
 • พนักงานไอที
 • พนักงานด้านการศึกษา
 • พนักงานด้านการดูแลสุขภาพ

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> S Pass

ทำงานต่างประเทศ - Skilled Worker (SW)

6. Skilled Worker (SW) - สหราชอาณาจักร

เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการย้ายไปทำงานในสหราชอาณาจักร วีซ่านี้อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าทำงานและอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาสูงสุด 5 ปี โดยสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการ โดยตำแหน่งงานจะต้องอยู่ในรายชื่องานที่มีทักษะสูงของสหราชอาณาจักร (Skilled Occupations List) ตรวจสอบรายชื่ออาชีพได้ที่ eligible occupations 
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในสาขาอาชีพที่สมัคร
 • ได้รับข้อเสนองานจากนายจ้างในสหราชอาณาจักรที่มีใบอนุญาตผู้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติ (Tier 2 Sponsor Licence)
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

 

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> Skilled Worker (SW)  

ทำงานต่างประเทศ - Working visa

7. Working visa – ญี่ปุ่น

ระยะเวลาการพำนักที่ได้รับอนุญาตสำหรับวีซ่า ทำงานต่างประเทศ ในญี่ปุ่นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่า โดยวีซ่าประเภททั่วไปจะมีระยะเวลาการพำนักสูงสุด 5 ปี ในขณะที่วีซ่าประเภทฝึกงานทักษะจะมีระยะเวลาการพำนักสูงสุด 3 ปี  วีซ่าทำงานในญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 16 ประเภท ตามสาขาอาชีพที่มีกำหนดไว้ ดังนี้

 • ศาสตราจารย์ (ตัวอย่าง: ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วย ฯลฯ)
 • ศิลปิน (ตัวอย่าง: นักแต่งเพลง นักแต่งเพลง ศิลปิน ประติมากร ช่างฝีมือ ช่างภาพ ฯลฯ)
 • กิจกรรมทางศาสนา (ตัวอย่าง: ผู้นับถือศาสนา เช่น พระภิกษุ บาทหลวง มิชชันนารี ฯลฯ)
 • นักข่าว (ตัวอย่าง: นักข่าวหนังสือพิมพ์ นักข่าวนิตยสาร บรรณาธิการ ช่างกล้องข่าว ผู้ประกาศ ฯลฯ)
 • ผู้จัดการธุรกิจ (ตัวอย่าง: ประธานบริษัท กรรมการ ฯลฯ)
 • บริการด้านกฎหมาย/การบัญชี (ตัวอย่าง: ทนายความ นักกฎหมายด้านตุลาการ นักบัญชีสาธารณะ นักบัญชีภาษี ฯลฯ ที่ได้รับการรับรองในประเทศญี่ปุ่น)
 • บริการทางการแพทย์ (ตัวอย่าง: แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ ที่ได้รับการรับรองในประเทศญี่ปุ่น)
 • นักวิจัย (ตัวอย่าง: นักวิจัย ผู้ตรวจสอบ ฯลฯ ที่สถาบันวิจัย เป็นต้น)
 • ผู้สอน (ตัวอย่าง: ครู ฯลฯ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนระดับกลาง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • วิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์/บริการระหว่างประเทศ (ตัวอย่าง: วิศวกรวิทยาศาสตร์ วิศวกรไอที ครูสอนภาษาต่างประเทศ ล่าม นักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบ ฯลฯ)
 • ผู้รับโอนภายในบริษัท (ตัวอย่าง: บุคคลที่โอนไปยังสาขาญี่ปุ่น (สำนักงานใหญ่ของบริษัทเดียวกัน ฯลฯ)
 • การพยาบาล (ตัวอย่าง: เจ้าหน้าที่ดูแลที่ผ่านการรับรอง)
 • ผู้ให้ความบันเทิง (ตัวอย่าง: นักดนตรี นักแสดง นักร้อง นักเต้น นักกีฬา นางแบบ ฯลฯ)
 • แรงงานที่มีทักษะ (ตัวอย่าง: พ่อครัวที่เชี่ยวชาญด้านอาหารของต่างประเทศ ผู้ฝึกสอนสัตว์ นักบิน ผู้ฝึกสอนกีฬา ซอมเมอลิเยร์ ฯลฯ)
 • แรงงานที่มีทักษะที่ระบุ (ชาวต่างชาติที่พร้อมทำงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญและทักษะบางอย่างในสาขาอุตสาหกรรมบางสาขา)
 • การฝึกอบรมการฝึกงานด้านเทคนิค (ตัวอย่าง: การฝึกงานด้านเทคนิค)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีสัญชาติของประเทศที่ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการทูต
 • มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับสาขาอาชีพที่ต้องการทำงาน
 • ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (COE) จากนายจ้างที่จะจ้างงาน

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> Working visa

ทำงานต่างประเทศ - Skilled Migrant Category Resident Visa

8. Skilled Migrant Category Resident Visa - นิวซีแลนด์

เป็นวีซ่าถาวรที่อนุญาตให้ผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับความต้องการของนิวซีแลนด์สามารถอาศัยอยู่และทำงานในนิวซีแลนด์ได้อย่างถาวร  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

ประเภทที่ 1: สำหรับผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วในนิวซีแลนด์

 • เป็นงานที่มีชั่วโมงการทำงานอย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เป็นงานในสายอาชีพที่มีระดับทักษะ ANZSCO 1 ถึง 3 และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าค่าจ้างเฉลี่ยของประเทศ หรือเป็นงานในสายอาชีพที่มีระดับทักษะ ANZSCO 4 ถึง 5 และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างเฉลี่ยของประเทศ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • การจดทะเบียนวิชาชีพในนิวซีแลนด์

ประเภทที่ 2: สำหรับผู้ที่มีงานเสนอจากนายจ้างที่ได้รับการรับรองในนิวซีแลนด์

 • เป็นงานที่มีชั่วโมงการทำงานอย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เป็นงานในสายอาชีพที่มีระดับทักษะ ANZSCO 1 ถึง 3 และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าค่าจ้างเฉลี่ยของประเทศ หรือเป็นงานในสายอาชีพที่มีระดับทักษะ ANZSCO 4 ถึง 5 และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของค่าจ้างเฉลี่ยของประเทศ

นายจ้างที่เสนองานให้จะต้องได้รับการรับรองจาก Immigration New Zealand (INZ) ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น

 • เป็นนายจ้างที่จดทะเบียนในนิวซีแลนด์
 • มีตำแหน่งงานว่างตรงกับทักษะของผู้สมัคร
 • สามารถจ่ายเงินเดือนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ INZ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เบื้องต้นและสะสมคะแนนได้ครบ 160 คะแนนขึ้นไปจะได้รับเชิญให้สมัครวีซ่า SMC-RV

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> Skilled Migrant Category Resident Visa

FDI Accounting and Advisory ให้บริการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริการ Visa & Work Permit Support Service FDI A&A

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการขอวีซ่าทาง FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัททำวีซ่า ทำงานต่างประเทศ  และใบอนุญาตต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 28 ปี ที่ซึ่งจะช่วยการยื่นขอวซ่าเป็นเรื่องง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ซึ่งเราให้บริการทั้งผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ช่วยดูแลทั้งการยื่นวีซ่า ใบอนุญาตต่างๆ ใบรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่ออายุวีซ่า การของใบอนุญาตดารทำงาน สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการเดินทางที่เรียบรื่นของคุณ !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง