Carbon Footprint คือ อะไร?

Carbon Footprint คือ อะไร?

ในโลกปัจจุบันที่มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ Carbon Footprint ในฐานะพลเมืองโลกการทำความเข้าใจในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์โลกสำหรับคนรุ่นต่อไป ซึ่งในบทความนี้ ทาง FDI A&A จะเจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับ Carbon Footprint และวิธีง่ายๆที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Carbon Footprint คืออะไร?

Carbon Footprint คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตามข้อกำหนด ISO 14040) ที่ถูกปล่อยออกมาโดยบุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ประเภทของ Carbon Footprint มีอะไรบ้าง ?

  • Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) กล่าวคือตั้งแต่เป็นวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนไปถึงการทำลายเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะเครื่องหมาย Carbon Footprint แสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่
  • Carbon Footprint ของบริการ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาในการให้บริการนั้นๆ (ผลิตภัณฑ์ + องค์กร)
  • Carbon Footprint ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร

ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับ Carbon Footprint

การใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสามารถนำไปสู่การประหยัดต้นทุนสำหรับองค์กรได้ การดำเนินงานอย่างประหยัดพลังงาน การลดของเสีย และการขนส่งที่ยั่งยืนอาจส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคลดลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง และการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มักจะได้รับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคในปัจจุบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการแสดงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน องค์กรต่างๆ สามารถดึงดูดลูกค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

สุดท้ายนี้ รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลกำลังบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และกำหนดบทลงโทษสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มากเกินไป การจัดการกับ Carbon Footprint ในเชิงรุกช่วยให้องค์กรต่างๆ มั่นใจได้ว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายและทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

การลดปริมาณ Carbon Footprint

  1. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ใช้ไฟ LED และดูแลให้มีฉนวนที่เหมาะสมในบ้าน ลดการใช้พลังงานโดยปิดไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
  2. การเดินทาง : เลือกรูปแบบการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเดิน การขี่จักรยาน หรือระบบขนส่งสาธารณะ ทุกครั้งที่เป็นไปได้ หากคุณเป็นเจ้าของยานพาหนะ ให้พิจารณาใช้รถยนต์ร่วม ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า หรือบำรุงรักษาบริการตามปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
  3. อาหารที่ยั่งยืน : การเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากการผลิตปศุสัตว์มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น ออร์แกนิก ตามฤดูกาล
  4. การจัดการของเสีย : การรีไซเคิล การทำปุ๋ยหมัก และการกำจัดของเสียอย่างเหมาะสม ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและเลือกใช้ทางเลือกอื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
  5. พลังงานทดแทน : สนับสนุนและลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม พิจารณาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือซื้อเครดิตพลังงานทดแทน

การทำความเข้าใจและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา ด้วยการตัดสินใจเลือกอย่างมีสติในชีวิตประจำวัน เราสามารถมีส่วนสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ขอให้เรามุ่งมั่นสู่โลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป  

ทาง FDI Accounting & Advisory ให้บริการเป็นที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม โดยให้คำปรึษาธุรกิจสีเขียวและสนันสนุนธุรกิจ BCG (Bio-Circular-Green Business Model) ให้บริการ Business Innovation และ Business Environment Sustainability ให้ความความสำคัญกับความยั่งยืนของธุรกิจทั้งประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน Carbon Footprint / Carbon Credit ให้คำปรึกษาการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการรับรองที่เกี่ยวข้อง และบริการอิ่นๆ นอกจากนี้หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Carbon Footprint คืออะไรก็ สามารถติดต่อ ตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง