เปิดตัวบริการใหม่! กับ Carbon Net Zero Event ครอบคลุมทุกงานอีเวนต์

บริการ carbon neutral event ที่ครอบคลุมสำหรับงานอีเวนต์ทุกประเภท!

เปิดตัวบริการใหม่! กับ Carbon Net Zero Event ครอบคลุมทุกงานอีเวนต์

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างมุ่งมั่นสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) บริการ Carbon Net Zero Event จาก FDI Accounting and Advisory เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการจัดงานอีเวนต์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยช่วยให้องค์กรของคุณวางแผน ติดตาม จัดการ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมแผนรองรับเพื่อก้าวเข้าสู่ Carbon Neutral Event

FDI Accounting and Advisory นำเสนอบริการ Carbon Net Zero Event ที่ครอบคลุมสำหรับงานอีเวนต์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • การจัดงานสัมมนา (Seminar)
 • การจัดประชุมคู่ค้า (Business Meeting)
 • การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive)
 • การประชุมนานาชาติ (Convention)
 • การจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (Exhibition)
 • อุตสาหกรรมไมซ์ MICE (Meeting, Incentive, Convention, และ Exhibition)

ด้วยบริการ Carbon Net Zero Event ของเรา องค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์ดังนี้

 • บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม: ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากงานอีเวนต์ของคุณและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ยั่งยืน: เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน ดึงดูดนักลงทุน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความคิดสอดคล้องกัน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน วัสดุสิ้นเปลือง และการขนส่ง
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: ตอบสนองข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน: ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

บริการ Carbon Net Zero Event ของเรามีขั้นตอนดังนี้

 1. การวางแผนและออกแบบงาน
 • กำหนดขอบเขตของงานอีเวนต์
 • ระบุแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • คำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • พัฒนากลยุทธ์การลดคาร์บอน
 • กำหนดแผนปฏิบัติการ
 1. การวัดและติดตามคาร์บอนฟุตพรินท์
 • คำนวณคาร์บอนฟุตพรินท์ของงานของคุณอย่างแม่นยำโดยใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับ
 • ติดตามคาร์บอนฟุตพรินท์ของงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
 1. การลดคาร์บอนฟุตพรินท์
 • ระบุโอกาสในการลดคาร์บอนฟุตพรินท์ของงานของคุณ
 • แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ช่วยคุณนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้
 1. การชดเชยคาร์บอน
 • พัฒนากลยุทธ์การชดเชยคาร์บอนที่เหมาะกับงานของคุณ
 • จัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการที่ได้รับการรับรอง
 1. การขึ้นทะเบียน Carbon Event
 • ตรวจสอบคุณสมบัติของงานของคุณ
 • จัดเตรียมเอกสาร
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
 • รับใบรับรอง Carbon Neutral Event
 1. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดงาน
 • รายงานผลการลดคาร์บอนฟุตพรินท์ของงาน
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับงานอีเวนต์ที่ยั่งยืนในอนาคต
บริการ carbon neutral event ที่ครอบคลุมสำหรับงานอีเวนต์ทุกประเภท!

FDI Accounting and Advisory มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของคุณสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยบริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมครบวงจร ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์และความรู้เชิงลึกพร้อมช่วยคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

บริการของเรา

 • ให้คำปรึกษา BCG (Bio-Circular-Green Economy Business Model)
 • บริการประเมิน และ จัดทำ Carbon Footprint and Carbon Credit
 • บริการจัดเก็บข้อมูล Green House Gas Report รายเดือน และ วิเคราะห์ข้อมูล
 • ให้คำปรึกษาโครงการ BCG – ESG ระยะยาว
 • บริการ Carbon Net Zero event
 • บริการ Energy Dashboard Platform ครอบคลุม Scope 1,2 และ 3
 • บริการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Carbon Management และ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ทำไมต้องเลือกเรา

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถให้คำปรึกษาที่ตรงจุด
 • นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 • ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

พิเศษ! แอดไลน์ Official : @fdigroup กดรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ทุกบริการ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น !

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร (CFO)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization – CFO)

ในยุคปัจจุบันที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรง องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...

Read More