Long Term Resident Visa : LTR Visa

Long – Term Resident Visa : LTR Visa

Long Term Resident Visa : LTR Visa

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วทั้งโลก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการเปิดตัววีซ่าประเภทใหม่ “Long – Term Resident Visa: LTR Visa” เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย  และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อน LTR Visa ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดกลุ่มนักลงทุน ผู้มีความ มั่งคั่ง ผู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญสูงให้เข้ามาพำนักในประเทศไทย

LTR Visa คืออะไร ?

Long-Term Resident Visa หรือ LTR Visa คือ วีซ่าแบบใหม่จากประเทศไทย ที่เอื้อผลประโยชน์ในด้านภาษี เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดในการอยู่อาศัย และลงทุน ในกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูง ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นที่พำนักของบริษัทข้ามชาติ (MNCs) จากทุกมุมโลก และยังเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเอเชีย ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ Wealthy Global Citizens, Wealthy Pensioners, Work-from-Thailand Professionals และ Highly Skilled Professionals ทั้งนี้ คู่สมรสและผู้อยู่ในการอุปการะของผู้ถือ LTR Visa จะได้ถือวีซ่าประเภทเดียวกัน

 1. Wealthy Global Citizens – บุคคลที่มีทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 2. Wealthy Pensioners – ผู้เกษียณที่มีอายุ 50 ปี หรือมากกว่า โดยมีเงินบำนาญรายปี หรือ passive income ที่มั่นคง
 3. Work-from-Thailand Professionals – ผู้ที่ทำงานให้บริษัทใหญ่ในต่างประเทศ ที่สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้
 4. Highly skilled professionals – ผู้ชำนาญการที่ทำงานให้บริษัท สถาบันการศึกษาขั้นสูง ศูนย์วิจัย สถาบันการอบรมพิเศษในประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย
Long – Term Resident Visa : LTR Visa

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือ LTR Visa

 1. ได้สิทธิในการทำวีซ่าเป็นระยะเวลา 10 ปี ในการพำนักในประเทศไทย การยื่นครั้งแรกจะได้สิทธิ 5 ปี ซึ่งสามารถขยายเวลาต่อได้อีก 5 ปี หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
 2. การยกเว้นสัดส่วนการจ้างงาน โดยคนไทย 4 คน ต่อชาวต่างชาติ 1 คน
 3. การบริการแบบ Fast-track ที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทย
 4. ยืดระยะเวลาการรายงานตัวจาก 90 วัน เป็น 1 ปี และการยกเว้นการขอใบอนุญาตการเข้าประเทศใหม่
 5. ใบอนุญาตการเข้าประเทศไทยได้หลายครั้ง (Multiple Re-entry Permit)
 6. ใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (ใบอนุญาตแบบดิจิทัล)
 7. ภาษีเงินได้ 17% สำหรับผู้ชำนาญการ
 8. การยกเว้นภาษีสำหรับรายได้จากต่างประเทศ
 9. การบริการตรวจคนเข้าเมืองและใบอนุญาตการทำงาน ที่ One Stop Service Center for Visa and Work Permit
Long – Term Resident Visa : LTR Visa

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับ LTR Visa

แต่ละประเภทของวีซ่าจะกำหนดคุณสมบัติแต่ต่างกัน แต่โดยทั่วไปต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ระยะเวลาพำนัก : โดยปกติแล้ว อาจจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะอยู่ระหว่างสามถึงสิบปี จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ LTR Visa
 2. การอยู่อาศัยตามกฎหมาย : คุณต้องคงสถานะการอยู่อาศัยตามกฎหมายตลอดการเข้าพัก โดยมีวีซ่าหรือใบอนุญาตที่ถูกต้อง
 3. ความมั่นคงทางการเงิน : บางประเภทมีการกำหนดให้ผู้สมัครแสดงหลักฐานความมั่นคงทางการเงิน เช่น หลักฐานการมีรายได้ที่มั่นคงหรือเงินออมที่เพียงพอสำหรับเลี้ยงตนเองระหว่างที่พำนัก
 4. การประยุกต์ใช้งาน : บางประเภทจะประเมินผู้สมัครโดยพิจารณาจากการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสามารถทางภาษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ขั้นตอนการสมัคร LTR Visa

แม้ว่าขั้นตอนการสมัครเฉพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทและบุคคล แต่ขั้นตอนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ การได้รับ LTR Visa มีดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจ : ทำความคุ้นเคยกับนโยบายการย้ายถิ่นฐานและข้อกำหนดของ LTR Visa และ อย่าลืมทำความเข้าใจเอกสารและแบบฟอร์มเฉพาะที่คุณต้องส่ง
 2. รวบรวมเอกสาร : รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ งบการเงิน บันทึกการจ้างงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมใดๆ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องการ
 3. การส่งใบสมัคร : ส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนดและชำระค่าธรรมเนียมสำหรับ LTR Visa
 4. การสัมภาษณ์ : วีซ่าบางประเภทอาจกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ด้วยตนเองและการเก็บข้อมูลไบโอเมตริก เช่น ลายนิ้วมือหรือรูปถ่าย
 5. ระยะเวลารอ : เวลาดำเนินการสำหรับ LTR Visa อาจแตกต่างกันไป การตรวจสอบระยะเวลารอที่คาดไว้และวางแผนให้เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
 6. การอนุมัติวีซ่า : หากใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับ LTR Visa ของคุณ อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะใดๆ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้มา

LTR Visa สามารถเป็นโอกาสที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับผู้ที่แสวงหาถิ่นที่อยู่ระยะยาวในต่างประเทศ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เกณฑ์คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครจะราบรื่นและประสบความสำเร็จ สามารขอคำแนะนำจากบริษัทรับทำวีซ่าไปต่างประเทศเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ LTR Visa

Long – Term Resident Visa : LTR Visa - Our service

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสมัคร Long – Term Resident Visa : LTR Visa ทาง FDI Accounting & Advisory เป็นบริษัทรับทำวีซ่าไปต่างประเทศที่ให้คำปรึกษาและบริการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถมากกว่า 25 ปี ที่ซึ่งจะช่วยการยื่นขอวีซ่าเป็นเรื่องง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่า เราให้ทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศไทย และ สำหรับเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ช่วยดูแลทั้งการยื่นขอ LTR Visa ใบอนุญาตต่างๆ ใบรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่ออายุวีซ่า การของใบอนุญาตดารทำงาน สามารถตรวจสอบและขอรับบริการของเราได้ ที่นี่ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการเดินทางที่เรียบลื่นของคุณ !

บทความที่เกี่ยวข้อง

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

Q&A ตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับ วีซ่าทำงานในไทย

วีซ่าทำงานในไทย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้...

Read More