FDI Group ขอขอบคุณทุกความสนใจ! กับงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร”

FDI Group ขอขอบคุณทุกความสนใจ! กับงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร”

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท FDI  ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างครบวงจร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร” : Turning Carbon Tax Management into Profit ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

FDI Group ขอขอบคุณทุกความสนใจ! กับงานสัมมนา การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร

คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานกลุ่มบริษัท เอฟ ดี ไอ (FDI)  กล่าวเปิดงานว่า “จากปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเริ่มถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในหลายๆประเทศ

ด้วยเหตุนี้ ทาง กลุ่มบริษัท FDI ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ ผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษานักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติมากว่า 28 ปี จึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ แนวทาง และข้อคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น”

FDI Group ขอขอบคุณทุกความสนใจ! กับงานสัมมนา การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และรองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเปิดงาน “ทางสวทช. มีสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของทางภาครัฐ อย่างองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเอง เราจึงเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนนี้เป็นอย่างมาก และ มีการสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยด้าน BCG หรือ Bio-Circular-Economy มาโดยตลอด”

FDI Group ขอขอบคุณทุกความสนใจ! กับงานสัมมนา การบริหารจัดการ ภาษีคาร์บอน ให้เป็นผลกำไร

ภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ

 • คุณ ปฐม ชัยพฤกษทล ผู้จัดการอาวุโส สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริการก๊าซเรือนกระจก (TGO)
 • คุณ พวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริการก๊าซเรือนกระจก (TGO)
 • ดร.วันวิศา ฐานังขะโน วิศวกรอาวุโส สถาบันเทคโนโลยี และ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS)
 • ดร. ชานนท์ วินิจชีวิต ตัวแทนจาก กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คุณภัทร ภัทรประสิทธิ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต
 • คุณ ปฤณวัชร ปานสิงห์ ผู้จัดการอาวุธโสฝ่ายการตลอด บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand
 • คุณ พรพุฒิ สุริยะมงคล 1St Vice President ส่วนงาน Industrial Decarbonization Solution จากธนาคารกสิกรไทย
 • คุณ นันทพัทร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มบริษัท FDI

นอกจากนี้ ยังมีบูธจากบริษัทชั้นนำ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมและสอบถามข้อมูล อาทิ

 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย FTI
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) TPA
 • Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand)
 • Zeroboard (Thailand)
 • TÜV SÜD (THAILAND)
 • Cheng Chun Asia
 • SANIEURO THAI 

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างดีเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่อง ภาษีคาร์บอน ทาง กลุ่มบริษัท FDI ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ และมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถติดตามข่าวสารและบริการได้ที่

💙 Facebook : Business Consulting – FDI Accounting & Advisory

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 Website : www.fdi.co.th

ผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดไฟล์ของวิทยากรแต่ละท่านได้ที่ >> ดาวน์โหลดไฟล์