พบกับ FDI Group ในงาน SMC Spotlight : ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม

พบกับ FDI Group ในงาน SMC Spotlight : ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม

SMC ร่วมกับ เนคเทค และ สวทช. จัดกิจกรรม SMC Spotlight EP.7 ในหัวข้อ “การประเมินความพร้อม Industry 4.0 ด้วยตัวเอง เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook SMC ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. (2 ชั่วโมง)

วิทยากร

 • ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์ม สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 สวทช.
 • คุณนันทพัทร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท FDI
 • ดร.พรพรหม อรีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล เนคเทค สวทช.

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0

 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Industry 4.0

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการประเมินความพร้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ฟรี! เข้าร่วมออนไลน์ได้ทุกที่

 • เนื้อหาเข้มข้น นำไปใช้ได้จริง

 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Industry 4.0

 • เรียนรู้วิธีประเมินความพร้อมธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0

 • มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม >> SMC Spotlight EP.7

Poster_SMC Spotlight ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

ข่าวสารอื่นๆ