พลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารของคุณเป็น Smart Food Factory ด้วย IoT Solution

พลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารของคุณเป็น Smart Food Factory ด้วย IoT Solution

📌 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 📌
🚩 ขอเชิญผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ พนักงาน ผู้เชี่ยว กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ที่สนใจการปรับเปลี่ยนองค์กร หรือ มีบทบาทในการพัฒนาองค์กรสู่โรงงานอัจฉริยะ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ร่วมงานสัมมนาพิเศษ และ Clinic ให้คำปรึกษา
✨พลิกโฉมโรงงานผลิตอาหารของคุณเป็น Smart Food Factory ด้วย IIoT Solutions”
📅 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
🕙 เวลา 09.00 – 12.30 น.
📍 โถง INC2C ชั้น 1 อาคาร INC2 ทาวเวอร์ C อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
✨ Highlight
🎤 อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทยกับการผลักดันเข้าสู่ Industry 4.0 โดย บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
🎤 เสวนา Overcoming Challenges in Digital Transformation (ความท้าทายของยุค Digital Transformation) โดย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด, NECTEC สวทช., อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
🎤 แนวทางการยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0 โดย กลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 สวทช.
🎉พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
🎫 Voucher รับคำปรึกษา สำหรับการประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
🎫 Clinic ประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
🎫 พบกับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Smart Factory Solution จาก สวทช. และบริษัทพันธมิตพิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
✨กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
📌 📌 สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/ymwnUeHB6ZhoaBLQ6
📞 สอบถามเพิ่มเติม : ikd-kas@nstda.or.th 📞 081-7103831 (คุณชัยนันท์)