เข้าร่วมงาน “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พื้นฐานสำคัญสู่อุตสาหกรรม 4.0”

เข้าร่วมงาน “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พื้นฐานสำคัญสู่อุตสาหกรรม 4.0”

เรียนเชิญร่วมงาน “โรงงานกับการเตรียมพร้อมความมั่นคงปลอดภัย สู่การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์” 🤖 จาก SMC เนคเทค สวทช.

ในงาน “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พื้นฐานสำคัญสู่ อุตสาหกรรม 4.0”

📌รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และกฎหมายไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง

📌รู้จัก Low-cost Security Operation Center: SOC สำหรับ อุตสาหกรรม 4.0

📌เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของโรงงานและผู้ให้บริการ SOC

**พิเศษ ! ภายในงาน**

เยี่ยมชม ศูนย์บริการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC) ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้

📆 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30-15.40 น.

🏛 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 True Digital Park กรุงเทพฯ

อุตสาหกรรม 4.0

✨ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้! >> https://shorturl.asia/UTDBS

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรัฐติกาล ทรัพย์สมบูรณ์ โทร.08 6773 5723

#SMC ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

#EECI #NECTEC #NSTDA

ข่าวสารอื่นๆ