“BLACKPINK” ในฐานะฑูต “ ด้านสิ่งแวดล้อม “ ณ พระราชวังบักกิงแฮม

“BLACKPINK” ในฐานะฑูต “ ด้านสิ่งแวดล้อม “ ณ พระราชวังบักกิงแฮม

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566, นับเป็นโมเม้นประวัติศาสตร์สำคัญในฐานะฑูตด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อ BLACKPINK วง K-POP ระดับโลก ได้เข้าร่วมงาน The Korean State Banquet โดยได้รับเชิญจาก พระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์อังกฤษพระราชวังบักกิงแฮม เพื่อร่วมต้อนรับประธานาธิบดียุน ซอกยอลและสตรีหมายเลข 1 จากประเทศเกาหลี เนื่องโอกาสครบรอบ 140 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ซึ่ง พระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่ง ราชวงศ์อังกฤษ ได้ตรัสถึงทั้ง 4 สาว BLACKPINK ว่า “ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้ โดยขอชื่นชม เจนนี่, จีซู, ลิซ่า และ โรเซ่ ที่รู้จักกันในชื่อ BLACKPINK ได้ทำหน้าที่ส่งสารเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมถึงผู้คนทั่วโลกในฐานะทูต Ambassadors for the UK’s presidency of COP26 และ ฐานะ Advocates for UN sustainable development goals โดยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้พร้อมๆกับการเป็นซุปเปอร์สตาร์”

COP26 คืออะไร?

COP26 ย่อมาจาก UN Climate Change Conference of the Parties ครั้งที่ 26 เป็นการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กล่าวถึง การรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียส และเป็นการประชุม COP ครั้งแรกหลังจากครบกำหนดการดำเนินงานในรอบ 5 ปี ของ ‘ความตกลงปารีส (Paris Agreement)’ ปี 2015 (หรือ COP21)

โดยมีประเด็นหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่

  1. ลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ให้ได้ภายในปี 2050
  2. ปรับตัวเพื่อปกป้องชุมชนและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติให้มากขึ้น
  3. ระดมทรัพยากรทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลักเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  4. สร้างความร่วมมือเพื่อทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมให้ได้ฉันทามติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการผลิตและใช้พลังงาน

UN sustainable development goals (SDG) คืออะไร?

UN sustainable development goals (SDG) คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่มี 193 ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมลงนามในการดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) ด้วย ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ SDG มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม สภาพภูมิอากาศ และความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่ 26 หรือ COP26 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดราว 30,000 คน ประกอบด้วย ผู้นำระดับโลก ผู้แทนองค์กร ผู้สังเกตการณ์ และสื่อมวลชน ซึ่งอีกส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อน ก็คือ ตัวแทนหรือฑูต (Ambassadors)

และฑูต COP26 (ปี 2021) ได้แก่ 4 สาววง BLACKPINK ที่ได้ทำหน้าที่และมีบทบาทสำคัญในการเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

 

 

ที่มา

https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1100101

https://www.ohesdc.org/post

ข่าวสารอื่นๆ