FDI Group จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานทุกท่าน

FDI Group จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ให้แก่พนักงานทุกท่าน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ทาง บริษัท FDI Group ผู้ให้บริการด้านคำปรึกษาทางธุรกิจที่มีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ได้ทำการจัดตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สำหรับพนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการทำงานของพนักงานทุกคน

โดย FDI Group มีเป้าหมายในการสร้างทีมงานที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความพร้อมในการทำงานทุกวัน ซึ่งได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมายเข้าไปดำเนินการ

เราให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทีมงานเป็นอันดับต้นๆ การจัดตรวจสุขภาพประจำปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริษัทที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FDI Group และบริการทางธุรกิจทั้งหมด สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.fdi.co.th

สวัสดิการ ของ บริษัท
สวัสดิการ ของ บริษัท
สวัสดิการ ของ บริษัท
สวัสดิการ ของ บริษัท
สวัสดิการ ของ บริษัท
สวัสดิการ ของ บริษัท
สวัสดิการ ของ บริษัท
สวัสดิการ ของ บริษัท

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

ข่าวสารอื่นๆ