FDI Group ร่วมกับ มจธ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทย

FDI Group ร่วมกับ มจธ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 – FDI Group บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “แนวโน้มนโยบายสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทย” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โดย คุณ นันทพัชร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มบริษัท FDI เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายสิ่งแวดล้อมโลก นโยบายสิ่งแวดล้อมไทย บทบาทของวิศวกรไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างกรณีศึกษา และกิจกรรมถามตอบ

วัตถุประสงค์ ของการจัดสัมมนาครั้งนี้

  • เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้วิศวกรไทย ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการจัดสัมมนาให้ความรู้ในครั้งนี้ นักศึกษาให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

FDI Group มุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม หวังว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และช่วยให้พวกเขาเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นวิศวกรไทย ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสิ่งแวดล้อมในอนาคต

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

🩵 Facebook : FDI Group – Business Consulting

💚 Line : @fdigroup

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐Website : www.fdi.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ carbon neutral event ที่ครอบคลุมสำหรับงานอีเวนต์ทุกประเภท!

เปิดตัวบริการใหม่! กับ Carbon Net Zero Event ครอบคลุมทุกงานอีเวนต์

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก องค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างมุ่งมั่นสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน...

Read More