FDI Group เปิดบูธ SMC Open House 2023 ภายใต้หัวข้อ “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว”

FDI Group เปิดบูธ SMC Open House 2023 ภายใต้หัวข้อ “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว”

บริษัท FDI Group มีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ที่บูธ S6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบกับโซลูชั่นที่จะช่วยเสริมความพร้อมของธุรกิจให้เข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในแง่มุมของสิ่งแวดล้อม ภายในงาน SMC Open House 2023 ภายใต้หัวข้อ “การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว

🗓 วันที่: 1 ธันวาคม 2566

🕐 เวลา: 10.00 – 17.00 น.

🏢 สถานที่: ณ สำนังานใหญ่ EECi อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

📢 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย! เข้าร่วมสัมมนาฟรี!

ในงานสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ในการฟังบรรยายเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมบุคคลาการเพื่อธุรกิจสีเขียวสู่ความยั่งยืน และมีโอกาสพบกับบริษัทชั้นนำอย่าง FDI Group ที่มีบูธแสดงโซลูชั่นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจสู่ความยั่งยืน ที่บูธ S6

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและพบกับโซลูชั่นเพื่อธุรกิจสีเขียว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธ S6 ในวันงาน

หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานและเพื่อความสำเร็จของคุณที่งานนี้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ!

FDI Accounting & Advisorที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

ข่าวสารอื่นๆ