FDI Group เปิดสาขาใหม่ ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

FDI Group เปิดสาขาใหม่ ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

FDI Group บริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ที่ช่วยธุรกิจใหญ่และเล็กในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ประกาศเปิดสาขาใหม่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในภูมิภาคนี้

🏢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตึก INC1 ชั้น 3 ห้อง 302A

📆 เปิดให้บริการทุก วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี

⏰ เวลา 09.00 – 17.00 น.

FDI Group

FDI Group เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน ผ่านประสบการณ์ที่ยาวนานในการให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทนี้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้านของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจดจัดตั้งธุรกิจ ด้านบัญชีและภาษี บริการจัดทำเงินเดือน บริการด้านระบบทรัพยากรบุคคล บริการจัดหางาน บริการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน บริการที่ปรึกษาธุรกิจสีเขียว รวมถึงบริการอื่นๆอย่างครบวงจร

FDI Group

การเปิดสาขาใหม่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้นและก้าวไปอีกขั้นของการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะเสริมความเชื่อถือในความสามารถของ FDI Group ในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ให้กับลูกค้าในพื้นที่นี้ ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือในการส่งเสริมความก้าวหน้าของธุรกิจท้องถิ่น

FDI Group

เกี่ยวกับ FDI Group:

FDI Group เป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่น-ไทย เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยให้บริการที่เกี่ยวกับการลงทุน การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่หลากหลาย เรามีทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่มากไปด้วยประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจอย่างครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่มีคุณภาพ เราพร้อมที่จะดูแลและให้บริการกับลูกค้าทุกท่านให้ดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะทั้งในหรือนอกประเทศไปได้อย่างราบรื่น เรามุ่งหวังที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือในการส่งเสริมความก้าวหน้าของธุรกิจคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FDI Group สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://fdi.co.th/th/

 

FDI Accounting & Advisory ที่ปรึกษาทางธุรกิจอย่างครบวงวจร ง่าย ครบ จบ ในที่เดียว!

📞 Phone : 02 626 5999

📧 E-mail : infojob@fdi.co.th

🌐 www.fdi.co.th

ข่าวสารอื่นๆ