FDI Group จัด Training เรื่อง “Harassment Education Management at work”

FDI Group จัด Training เรื่อง “Harassment Education Management at work”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ทาง FDI Group ได้รับเกียรติให้จัดการอบรมให้แก่พนักงานบริษัท ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd. ในหัวข้อเรื่อง “Harassment Education Management at work ศิลปะการจัดการคนและลดการข่มเหงลูกน้องในที่ทำงาน” โดยได้รับความสนใจอย่างเต็มที่ และได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Training

โดยจุดประสงค์ของการจัดอบรมเรื่อง “Harassment Education Management at work” เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจรูปแบบการข่มแหงกันในที่ทำงาน บทลงโทษตามกฎหมาย รวมถึงได้เสริมภูมิคุ้มกันการข่มเหงในที่ทำงานผ่านการสร้างกิจกรรม Happy workplace

Training

สำหรับท่านใดที่สนใจจัดอบรมภายในองค์กร แบบบูรณาการ FDI Group ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการรูปแบบการอบรม ในหัวข้อต่างๆ ให้ท่าน ทั้งทางด้านทฤษฎี และ ปฏิบัติ พร้อมการประเมิน pre-test / post-test เพื่อการเสริมสร้าง และ พัฒนาองค์กรในระยะยาว

Training

โดย FDI Group ของเรามีบริการออกแบบแผนการฝึกอบรมให้กับองค์กรตลอดปี มากกว่าแค่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งพร้อมทั้งมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรม (certificate) ให้หลังจบหลักสูตรแก่ทุกท่านอีกด้วย

หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอบรม กรุณาติดต่อทีมงานได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02 626 5999

ข่าวสารอื่นๆ