บริษัท FDI Recruitment ร่วมลงนามกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บริษัท FDI Recruitment ร่วมลงนามกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริหาร บริษัท FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd และกลุ่มบริษัทในเครือ FDI Group ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับรศ. รังสรรค์ เสิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรจากบริษัท FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.และกลุ่มบริษัทในเครือ FDI Group คุณนันทพัชร ณ สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน

FDI Recruitment ร่วมลงนามMOUกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บริษัท FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ได้จับมือร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อีกครั้ง โดยครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือต่อเนื่อง ใน “โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ” เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะปฏิบัติให้แก่บุคคลากรของสถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจของสถาบันฯ รวมทั้ง ได้มีการประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดหลักสูตรพัฒนาสำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ตอบรับกับสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในปัจจุบันที่มีเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในด้านเทคโนโลยี และความต้องการแรงงานที่มีศักยภาพอันดีในทักษะด้านการบริหารบุคคล ทีมงาน อารมณ์ และอื่นๆ (soft skill) ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

FDI Recruitment ร่วมลงนามMOUกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ กลุ่มบริษัท FDI Group จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือ อาทิ การแลกเปลี่ยนวิทยากรเพื่อการศึกษา, การร่วมพัฒนาตลาดแรงงาน ฯลฯ ต่อเนื่องต่อไป

FDI Recruitment ร่วมลงนามMOUกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
FDI Recruitment ร่วมลงนามMOUกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ข่าวสารอื่นๆ