FDI Accounting & Advisory ร่วมจัดงานสัมมนา AIBP Visit Program

FDI Accounting & Advisory ร่วมจัดงานสัมมนา AIBP Visit Program

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ อาคาร INC 1 ห้องประชุม 101 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) บริษัท FDI Accounting & Advisory โดยมี คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง (ประธานบริษัท) , คุณ นันทพัชร ณ สงขลา (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและผู้ช่วยประธานฯ) , คุณ Tomoko Arai (รองผู้จัดการฝ่ายขาย) เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN Innovation Business Platform : AIBP Visit Program ที่รวมกลุ่มนักลงทุนจากประเทศเกาหลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์, และญี่ปุ่น โดยงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

AIBP Visit Program

โดยทางบริษัท FDI Accounting & Advisory ได้รับเกียรติให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Tip and Trick for investment in Thailand โดย นันทพัชร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและผู้ช่วยประธานฯ เพื่อให้คำแนะนำและเคล็ดลับในการลงทุนในประเทศไทย

AIBP Visit Program
AIBP Visit Program

บริษัท FDI Accounting & Advisory นับว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งถูกเลือกมาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในงานนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่จะช่วยให้นักลงทุน AIBP Visit Program ให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวางแผนการลงทุนในประเทศไทยและขยายอย่างครบวงจร

AIBP Visit Program
AIBP Visit Program

การเข้าร่วมกับ สวทช. และ SMC ในงานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐโดยเน้นการใช้เทคโลยี IoT , IDA และนวัตกรรมที่มีการวิจัยเพิ่มเติมในประเทศไทย โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ

AIBP Visit Program

บริษัท FDI Accounting & Advisory ในฐานะสมาชิกของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับผู้เริ่มต้นทางธุรกิจและนักวิจัยทั้งไทยและต่างชาติ เราพร้อมให้บริการประเมินและเตรียมพร้อมธุรกิจอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้กรอบการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมทั้ง 6 ด้าน ตามวัตถุประสงค์ของ สวทช. และ SMC เพื่อให้การให้คำปรึกษาและบริการทางธุรกิจมีความครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น และให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่เต็มเปี่ยมและน่าเชื่อถือเพื่อประสบความสำเร็จในการลงทุนในประเทศไทยต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท FDI Accounting & Advisory หรือ โทร 02-626-5999

ข่าวสารอื่นๆ